• DOPORUČUJI:

Energetické útoky – jak rozpoznat, že jsme se stali obětí energetického útoku? (2. díl)

Existuje způsob, jak se bránit něčemu, co podle většiny z nás vůbec neexistuje?

I když si to vůbec nemusíme uvědomovat, zuří v naší společnosti  skrytá válka – je to válka o naši energii. Necháme se nadále připravovat o něco tak cenného, nebo se tomu konečně postavíme a naučíme se bránit? 

V předchozím díle  (Energetické útoky – dokážeme vystoupit z jejich nekonečného koloběhu? (1. díl),  jsem se pokusila nastínit základní charakteristiku energetických útoků.

V tomto díle poodkryjeme toto téma ještě o trochu hlouběji, neboť se nelze účinně chránit před něčím, co dobře neznáme. Čím lépe totiž pochopíme záměr a cíl energetického útočníka, tím snáze se mu dokážeme ubránit.

❂❂❂

Jedno je jisté – a to, že útoky, které pronikají skrze naše ochranné pole, a jejichž cílem je získat naši energii, jsou v naší společnosti velmi rozšířené.

Jedním z důvodů může být to, že velká část lidí nevěří v nic, co nejsou schopni zachytit smysly svého hmotného těla, a právě z toho důvodu jsou velmi snadno napadnutelní a manipulovatelní.

Nelze se totiž bránit něčemu, co podle nás vlastně neexistuje.

Takovíto lidé se někdy mohou stát obětí tak silného útoku, že je to může stát i život. A bohužel často do poslední chvíle nedokáží pochopit, že nebojují o život proto, že jim selhává jejich tělo, ale proto, že jsou dlouhodobě vysáváni a negativně ovlivňováni způsobem, kterému nejsou schopni porozumět. A divili byste se, jak časté tyto případy jsou.

❂❂❂

Naopak ti, kteří si uvědomují, že mezi lidmi probíhá neustálá výměna energií, mají obrovskou výhodu – dokáží se takovýmto útokům bránit a ochránit tak sebe a své blízké před následky, které s sebou tyto útoky přinášejí.

Před tím, než budeme schopni porozumět tomu, jak se účinně bránit, je třeba si uvědomit, že existuje několik různých typů útočníků. Toto pochopení je důležité hlavně proto, že každý typ útoku je jiný a někdy může být velmi obtížné vůbec poznat, že jsme byli napadeni. A pokud nevíme, že jsme obětí útoku, těžko se mu můžeme bránit.

Jaké jsou tedy nejběžnější typy útočníků, kteří nás dokáží připravit o naši drahocennou energii?

1) Nevědomí

Většina útočníků patří do skupiny nevědomých. Tito útočníci si vůbec neuvědomují, že jejich myšlenky fungují i na energetické úrovni a mohou tím druhým způsobit značné škody. Tito lidé jsou často sami napadeni a podvědomě se snaží získat zpět energii, o kterou přišli. A dělají to tak, že se ji snaží získat od někoho dalšího.

Poznáme je tak, že se v jejich přítomnosti necítíme dobře. Krátce po tom, co se objeví, se začneme cítit vyčerpaní a skleslí. Můžeme pociťovat strach či pocit méněcennosti. Při obzvlášť silném útoku můžeme cítit dokonce i tělesnou slabost, chlad či bolest v určité části těla.

❂❂❂

Trvalo mi dlouho, než jsem si uvědomila skutečné příčiny některých mých tělesných potíží. Občas jsem, jako téměř každý,  trpěla bolestí v určitých částech mého těla, ale nikdy předtím mě nenapadlo, že by příčina mohla být někde mimo mne.

Až později, když jsem začala výměnám energie věnovat více pozornosti, jsem s úžasem zjistila, že se tyto bolesti v určité části mého těla objevují vždy, když se určitá osoba snaží vyvést mne z rovnováhy či mne dokonce psychicky napadne. A v okamžiku, kdy jsem si uvědomila, co se vlastně děje a zabránila jsem dalšímu útoku, bolest najednou zmizela.  

A tak jsem měla osobu, která byla spouštěčem bolesti zubu a další, která zase mistrně ovládala mou bolest břicha. Časem jsem pochopila, že tyto bolesti byly způsobeny tím, že v místě, kde došlo k napojení a odsávání energie, vznikla tak silná nerovnováha, že ji mé tělo vyhodnotilo jako místo, které je ohroženo. A bolest byla jen důsledkem, kterým se mne mé tělo snažilo upozornit na místo, kterému je třeba pomoci.

❂❂❂

Máme tedy oběť. Ale dovedete si představit, jak se vlastně cítí útočník? 

Je to zajímavé, ale útočník tohoto typu se většinou cítí úplně stejně jako ten, který je obětí jeho útoku.   

Schválně, dokázali byste říci, proč se oba cítí tak mizerně?

❂❂❂

V tomto případě je prvotní příčina u oběti i útočníka naprosto stejná. Oba byli připraveni o tu část své energie, která je činí šťastnými, silnými či zdravými.

Oběť je o tuto energii právě připravována a většinou si i uvědomuje, že k tomu dochází při kontaktu s určitými lidmi. Jakmile jsme jednou někým úspěšně napadeni, vytvoří se mezi námi a útočníkem spojení, které mu umožňuje brát si naši energii i kdykoli v budoucnu.

Měli bychom si uvědomit, že nevědomý útočník byl, anebo stále ještě je, také obětí, kterou ke své potřebě může využívat zase někdo další. Když se tedy stane tím, kdo útočí, vlastně chce jen získat zpět to, o co byl oloupen.

A co myslíte, že udělá oběť, až bude oloupena?

Většinou se sama také stane útočníkem. A další vlna nikdy nekončícího koloběhu boje o energii právě začala…

❂❂❂

2) Částečně vědomí

Do této skupiny patří ti, kteří si již uvědomují, že pokud někoho urazí, poníží či rozčílí – zkrátka, když naruší jeho psychickou rovnováhu, začnou se cítit lépe.

Ještě sice nevědí, proč tomu tak je a jak k tomu dochází, ale již pochopili, že cesta k jejich vlastní pohodě vede skrze utrpení druhých.

Jistě nechtějí druhým způsobovat trápení, ale nemohou si pomoci. Když se cítí mizerně, ví, co jim pomůže – zaútočí na ty, kteří jsou podle jejich názoru v pohodě. A protože přesně ví, jak druhé o jejich pohodovou energii připravit, bývají vcelku úspěšní.

Pokud ale něco děláme se záměrem, že druhému chceme ublížit, abychom z toho my sami měli prospěch, bývá obtížné unést váhu svého svědomí. Na tyto lidi začne časem doléhat tíha jejich činů a oni se začnou cítit mizerně.

A protože ví, jak se nejsnáze dostat z tohoto stavu, najdou si další oběť…

❂❂❂

3) Plně vědomí

Do této skupiny patří jen velmi málo lidí. Ale o to více jsou ostatním nebezpeční. Plně si totiž uvědomují, jakým způsobem dochází k předávání energie a mistrně toho využívají.

Pokud takto vědomý člověk zaměří na někoho svou pozornost, bývá velmi těžké se mu ubránit. Plně si uvědomuje, co svým jednáním způsobuje a často to dělá proto, aby svou oběť záměrně poškodil. Většinou ani nepotřebuje takto uloupenou energii pro sebe, protože ji má sám dostatek.

Takto vědomý člověk provádí energetický útok proto, aby druhého poškodil. Chce druhého ovládat a mít ho ve své moci. Chce mu způsobit oslabení těla a mysli.

Pokud je někdo takovýmto způsobem dlouhodobě ovlivňován, může ztratit kontrolu nad svými myšlenkami, a tím začne být snadno ovladatelný. Jeho tělo bude dlouhotrvajícím vysílením postupně slábnout a pokud je útok skutečně silný, může to dojít tak daleko, že napadený může dokonce zemřít.

Vědomý člověk si plně uvědomuje následky svých činů. Dokáže je předem plánovat a měnit své působení podle toho, jak na ně oběť reaguje. Je kluzký jako had a je tudíž velmi obtížné jeho útoky odrazit.

Nejhorší je, že takovíto jedinci bývají mistry převleku a často na nás mohou působit jako velmi milí a vstřícní lidé, kterým dokážeme svěřit své nejniternější pocity a touhy. Chovají se velmi empaticky a dávají nám najevo, jak moc jsme pro ně důležití.

A pak, když se jim zcela otevřeme, zaútočí. A my se nejsme schopni nijak bránit, protože si nedokážeme představit, že by právě oni byli schopni nám ublížit.

Do skupiny „vědomých“ můžeme zařadit i jedince, který je přesným opakem výše uvedené charakteristiky. Takovýto člověk jde tvrdě za svým cílem a vůbec se nesnaží se k druhému přiblížit. Protože si uvědomuje svou moc, nepotřebuje se k tomu, komu chce uškodit, vůbec přibližovat. Energetický útok provede skrytě a na dálku.

Toto je pro oběť ta nejhorší varianta. Nezná útočníka ani dobu útoku. Není proto schopna vůbec poznat, že je obětí.  A tudíž je pro ni velmi obtížné se vůbec nějak bránit…

Pokusila jsem se rozdělit útočníky do těch nejzákladnějších skupin. V reálném světě je můžeme potkat v různých kombinacích a každý z nich jistě bude mít svou vlastní strategii, kterou při útoku používá, aby byl co nejúspěšnější. Většina útočníků se postupně zdokonaluje a naučí se svou činnost přizpůsobit povaze a reakci oběti.

Myslím, že proniknout do povahy a strategie různých typů útočníků je jedna z nejdůležitějších znalostí, díky které můžeme zabránit mnoha problémům. Čím hlouběji jim totiž porozumíme, tím snáze je dokážeme hned zpočátku rozpoznat a s předstihem se jim začít bránit. 

❂❂❂

V dalším díle se zaměříme na způsoby účinné ochrany proti energetickým útokům:

Energetické útoky – jak se jim účinně bránit (3. díl)

Štítky .Záložka pro permanentní odkaz.

Místo pro vaše komentáře

Napište první komentář

avatar
  Zaslat upozornění  
Upozornit na