• DOPORUČUJI:

Energetické útoky – jak se jim účinně bránit (3. díl)

V minulých dílech  Energetické útoky – dokážeme vystoupit z jejich nekonečného koloběhu(1. díl),  Energetické útoky – jak rozpoznat, že jsme se stali obětí energetického útoku? (2. díl) jsme se podrobněji seznámili s povahou energetických útoků a poznali jsme metody a cíle jednotlivých typů útočníků. Nastal tedy čas podívat se na způsoby, jak se proti těmto útokům lze účinně bránit.

Uvědomuji si, že každý z nás dokáže vnímat jinou část reality, a tudíž i způsoby obrany musí být různé, a přesto mohou být všechny stejně účinné.

Ráda Vás seznámím s postupem, který na odražení energetických útoků používám já.

Bylo by skvělé, kdyby se o svůj způsob s námi podělil i někdo další, kdo vnímá tuto energetickou výměnu z jiného úhlu a používá proto jinou metodu obrany. Čím více metod totiž poznáme, tím větší máme šanci naučit se účinně bránit proti nejrůznějším typům a povahám těchto útoků.

Metoda obrany proti energetickým útokům

Jak jsem zmínila v prvním díle, je k tomu, abychom mohli být připraveni o naši energii, potřeba proniknout skrze naši energetickou ochranu a vytvořit spojení, kterým může být odváděna naše energie směrem k útočníkovi.

Toho lze dosáhnout různými způsoby.

Podstatou je, že útočník nás musí natolik vyvést z míry, že se naše ochranné pole naruší a útočník tak získá prostor pro vytvoření trvalého spojení se svou obětí.

Později, když se po takovém útoku opět dostaneme do rovnovážného stavu, můžeme nabýt pocit, že jsme znovu plně chráněni a nic nás už nemůže ohrozit. Ale to je velký a nebezpečný omyl!

Často je doporučováno vytvořit si kolem sebe neproniknutelný obal a průběžně ho obnovovat. To je jistě dobrý způsob, ale bude účinný pouze v případě, že jsme nikdy předtím nebyli energeticky napadeni.

V případě, že jsme energetický útok v minulosti již prožili, nás tento způsob může ochránit před právě probíhajícím napadením, ale spojení, které již bylo vytvořeno předtím, zůstává nedotčeno a je i nadále plně funkční.

Pro lepší pochopení si třeba představte, že se ocitnete v prostředí, ve kterém se daří různým „malým parazitům“ (třeba klíšťatům), kteří, pokud k tomu mají příhodné podmínky, se pevně uchytí ve vaší kůži a je velmi obtížné se jich zbavit. Snaží se na sebe příliš neupozorňovat, aby nás mohli nerušeně, po dlouhou dobu, vysávat.

Pokud bychom kolem svého těla v této situaci vytvořili ochranné pole, zabráníme dalším podobným „parazitům“ nás napadnout. Ale jedinec, který se na nás napojil již předtím, zůstane netknutý a dál nás bude zneužívat.

❂❂❂

Co tedy musíme udělat, abychom byli v bezpečí a zbavili se všeho, co nás nějakým způsobem vysává a poškozuje?

Ze všeho nejdříve musíme najít a odstranit všechna spojení, kterými jsme vysáváni a ovlivňováni. A věřte, že jich za celý život nashromáždíme opravdu hodně!

Většina z nich sice již není používána, ale to neznamená, že by nebyla nebezpečná. Jedná se o energetické kanály, kterými jsme propojeni s dalšími bytostmi, s nimiž jsme se někdy v životě setkali a s nimiž jsme utvořili určitá spojení, která byla původně používána k našemu vysávání či ovlivňování.

Pokud jsme takto s druhými spojeni a nemáme pod kontrolou, co k nám od nich přichází, či co si od nás berou, je nám znemožněno být sami sebou. Neustále k nám totiž přicházejí myšlenky a pocity druhých, které my považujeme za svoje vlastní.

A my jsme „nakaženi“ energií těchto mentálních parazitů a časem ani nevíme, kdo skutečně jsme.

❂❂❂

Existuje tedy cesta k našemu úplnému uzdravení a osvobození od energetické manipulace?

Ale jistě. I zde platí, jak dole, tak nahoře. Pokud víme, jak se zbavit parazitů na tělesné úrovni, půjde to i na úrovni energetické.

Musíme tedy udělat to samé, jako když se chceme zbavit třeba klíštěte – nejdříve ho musíme na svém těle objevit a zjistit, jakým způsobem je k nám připoutáno, abychom mohli k jeho odstranění použít správný postup.

Takto musíme postupovat až do doby, kdy na našem těle nezbývá jediný parazit.

A teprve pak, až jsme zcela očištěni, můžeme kolem našeho těla vytvořit takovou ochranu, která dokáže zabránit dalším případným útokům na naši bytost.   

Protože každý z nás vnímá jinou část reality, bude pro někoho snadné, objevit na svém těle tyto energetické kanály a odstranit je z těla způsobem, který bude v tu chvíli nejvhodnější.

Já většinou tyto kanály uchopím svou fyzickou rukou a opatrně se je snažím vytáhnout. Podle mých zkušeností je třeba být opatrný, protože jsou tato „chapadla“ pružná, ale zároveň křehká a mohli bychom je přetrhnout a pak bychom je velmi složitě museli odstraňovat.

Pokud se vše podaří, jak má, máme za sebou tu nejtěžší část. Zbývá najít všechny zbývající energetické kanály a postupně je stejným způsobem odstranit, až naše tělo zůstane zcela čisté.

To, že se nám podařilo odstranit všechna takováto energetická spojení, můžeme poznat podle toho, že najednou můžeme cítit velkou úlevu, lehkost, či radost.

❂❂❂

V případě, že nedokážeme tato propojení nijak rozpoznat, můžeme použít jiný postup. Je možné si představit, že uvnitř a kolem našeho těla hoří silný oheň, který tyto kanály spálí.

Také se mi osvědčil postup, při kterém požádám o pomoc ochranné bytosti z jiných světů. Pokud jim vysvětlím, jakou pomoc bych od nich potřebovala, bývají velmi vstřícné. Je nádherné pozorovat, jak postupně odstraňují z našich těl vše, co nám nějak ubližuje.

Není vůbec důležité, jak se těchto kanálů zbavíme. Možností je nespočet a každý může použít způsob, jaký mu bude vyhovovat nejvíce. Zpočátku můžeme tápat a být bezradní, ale není kam spěchat. Vždyť většina z nás s sebou nosí tyto parazity celý život. Věřím, že se to může naučit každý. Chce to jen být trpělivý.

A pak, když je naše tělo očištěno a jsme zase jen sami sebou, uděláme poslední krok – vytvoříme kolem sebe ochranný štít.

Já si představím, že jsem uvnitř „vejce“, které má průhledné silné stěny, přes které se ke mně nedostane nic, co sama nechci. Vše, co by mne chtělo zvenku napadnout, se odrazí od této pevné stěny a já jsem díky tomu v naprostém bezpečí.

Tento ochranný obal kolem nás by měl být pevný a celistvý. Jsou ale dvě místa, na která bychom měli pamatovat. Jsou to místa, kterými proudí energie do našich těl. Jde o dva póly, skrze které protéká zemská a vesmírná energie. Tyto energie se v našich tělech různými poměry mísí a oživují tak celý náš energetický systém.

Je proto třeba na to pamatovat a nezapomenout vytvořit na těchto místech otvory. Jinak bychom se mohli odstřihnout od zdroje energie. Pravděpodobně by se zase tolik nestalo a energie by si jistě časem k nám znovu našla cestu. Ale mohlo by dojít i k narušení naší pracně vytvořené ochrany a my bychom museli začít znovu.

❂❂❂

Musíme také počítat s tím, že námi vytvořený ochranný obal je velmi snadné narušit. Protože jsme ho vytvořili my sami, dokážeme ho také během chvilky rozbít.

To se může stát v okamžiku, kdy na nás někdo nějakým způsobem zaútočí a my na jeho útok zareagujeme strachem, zlostí či jakýmkoli jiným způsobem, který nás vyvede z rovnováhy. To způsobí zeslabení, nebo dokonce narušení našeho ochranného pole, čímž dáváme volný průchod k našemu napadení a vytvoření nového energetického kanálu.

Existuje jen velmi málo lidí, kteří jsou vůči energetickým útokům vždy imunní. Většinou se ale napadení neubráníme.

Je proto dobré dělat nějakou formu energetické očisty pravidelně. Mě se osvědčila doba před usnutím. V tu dobu bývají již tělo i mysl uvolněné a je pro nás tak snazší pracovat s energiemi, které nás obklopují.

Ale pokud se nám jednou podaří zažít onen stav „čistoty“, kdy nás nikdo neovlivňuje, je pro nás pak s každým následujícím útokem stále jednodušší rozpoznat, že jsme se stali obětí útoku.

A pak není nic snazšího, než se útočníka zbavit a znovu být sami sebou.

A časem, až se naučíme rozpoznávat okamžiky napadení a dokážeme je ihned odvrátit, snad konečně pochopíme, jaké to je, být sami sebou…

Štítky .Záložka pro permanentní odkaz.

Místo pro vaše komentáře

Napište první komentář

avatar
  Zaslat upozornění  
Upozornit na