Záře naší duše – proč všichni nezáříme stejně? – 2. díl

…..  Naše duše je částí Boha. Je dokonalá, vševědoucí, věčná. Proč ale takoví nejsme i my, kteří pobýváme v tomto světě? Proč jsou ale některé části naší duše tak silné, že dokáží prozářit temnotu, zatímco jiné skrze ni proniknout nedokáží? Abychom to alespoň trochu pochopili, potřebujeme nejdříve porozumět tomu, proč se vlastně duše, která je jako část Boha dokonalá, rozhodla prožívat život v nedokonalosti našeho světa? 

Proč zapomínáme, odkud jsme přišli?

Když se zrodíme do tohoto světa, je to  pro nás velký šok. Najednou jsme v zajetí hmotného těla, které nedokážeme ovládat. Naše smysly jsou rozostřené a my nejsme schopni rozpoznat, kde vlastně jsme.  Ocitli jsme se v naprosto neznámém místě, ze kterého nejsme schopni se nijak dostat. Není divu, že se cítíme bezmocní a ztracení. Zažíváme první pocit strachu, který nás bude provázet po celý tento život. Jediné, co jsme schopni si uvědomovat, jsou naše vzpomínky. Jsou to vzpomínky na přátele, které jsme opustili, na domov, který nám už teď chybí. Cítíme beznaděj a obavy z místa, ve kterém se nacházíme. Chtěli bychom odejít, vrátit se domů, ale nejde to. Naše  duše je nyní … Celý článek

Den, kdy se začneme probouzet z dlouhého snu

V našem životě jsou okamžiky, kdy cítíme, že již nedokážeme žít tak, jako dosud. Náš zaběhlý způsob života nás začne dusit a my se cítíme stále hůř. Napadá nás otázka, proč jsme si dříve neuvědomovali, jak zoufalý a prázdný je náš život? Jak jsme se vůbec někdy mohli cítit šťastní? To je v naprostém pořádku. Náš život je složen z mnoha etap, z nichž v každé máme prožít a naučit se jiným pohledům na svět. A když jedna etapa dospěje ke konci, začneme se cítit nesví a začneme toužit po něčem, co nás předtím třeba vůbec nezajímalo. To, že nastal čas pro další část života se nám ohlašuje různými způsoby a jen my víme, že nastala doba, kdy již … Celý článek

HOVORY S DUŠÍ – Proč se cítím tak vyčerpaná a unavená životem?  Co dělám špatně?

Proč se cítím tak vyčerpaná a unavená životem?  Co dělám špatně? ***** “Já jsem TY a ty jsi JÁ. Chápeš? Jsme jedno tělo a jedna duše. Duše volá, ale tělo ji často neslyší. Proto tělo chřadne. Ono nedokáže žít, aniž by bylo vyživováno svým tvůrcem. Probuď se, než bude pozdě. Tvé tělo ztratilo spojení s duší, která ho oživuje. Jsi jako květina bez Slunce. Sice má dostatek vody i živin, ale bez Slunce chřadne až nakonec uhyne. Co bys tedy měla dělat, abys své tělo posílila a navrátila mu sílu? Je to snadné, ale zároveň i velmi obtížné. Záleží, jak se k tomu postavíš. Nemá smysl pečovat o tělo, když mu neposkytuješ záři své duše. Můžeš užívat … Celý článek

HOVORY S DUŠÍ: Jak dosáhnout skutečného štěstí?

Co mám udělat, abych dosáhla skutečného štěstí? Naučila jsem se, jak cítit lásku k přírodě, stromu, zvířeti, druhým lidem. Ale i když se většinu dne cítím díky tomu šťastná, stále mám pocit, že mi ještě něco chybí. *** „To, co cítíš, není skutečné štěstí. Je to sice krásný pocit, ale není tvůj. Proto tě nedokáže plně uspokojit. Ale nezoufej. Pocit, kterého jsi dosáhla zažívá jen málo lidí. Většina lidí je totiž značnou část svého života nešťastná, to znamená že jakéhokoli pocitu štěstí vůbec nedosáhne. Štěstí, které cítíš, pochází ze zdroje, z něhož jsi vznikla. Abys to lépe pochopila, představ si, čím je pro všechny bytosti na Zemi Slunce. Slunce dává život, … Celý článek