Jak udělat zázrak?

Chtěli byste se naučit dělat zázraky? Chtěli byste dokázat věci, které ostatní považují za nemožné?  Ale co to vlastně znamená, když někdo udělá zázrak? Představte si třeba, že byste dokázali změnit strukturu kovu tak, aby se z pevné, tuhé hmoty stala hmota tvárná, kterou byste byli schopni lehce vytvarovat do jakéhokoli tvaru? A to vše jen silou své myšlenky? Myslíte, že je to možné? Povím vám tajemství – zázraky … Číst dále …

Procházíme velmi obtížným obdobím. Vyjdeme z něj silnější, nebo padneme až na samé dno?

Současná doba je velkou příležitostí pro ty, kteří ji chtějí a dokáží využít. Je to velmi výjimečné období, protože právě nyní se mění energetické nastavení naší planety. A tak my, jako obyvatelé Země, máme velkou příležitost urychlit svůj vývoj. Dříve to nebylo tak snadné. Člověk se většinou narodil do určitých podmínek, které nebylo možné měnit. I proto bylo docela snadné předpovědět  budoucí události celého jeho života. Bylo totiž velmi pravděpodobné, … Číst dále …

Strach je pocit, který určuje, jak vnímáme náš svět. Dokážeme nad ním zvítězit a vzít si zpět to, co nám vzal?

Strach je velmi mocný pocit. Mít strach znamená pochybovat o své moci. Často nás strach doslova ubíjí a my se propadáme stále hlouběji do pocitu beznaděje. Beznaděj je ta nejhorší forma strachu. Cítíme, že už není cesty zpět. Je jen cesta do stále větší bezmoci a my se tomu poddáváme – co jiného také můžeme dělat? Stačí docela malý pocit nejistoty a naše mysl nás neustálým přemítáním o ní nakonec může dovést … Číst dále …

Můžeme změnit směr našeho života?

To, co dnes prožíváš, je skutečné. Vždy je vše skutečné. Je jen na tobě, které skutečnosti dáš přednost. Existuje nespočet světů, které  ti tvá duše nabízí.  Existuje nespočet dějů, které můžeš prožívat. Ale vždy si uvědomuješ jen jeden jediný. A ten považuješ za skutečnost. Duše ví, že existuje nekonečné množství možností,  které může tvá mysl vnímat. Ale mysl je tím, kdo soustředí pozornost na jedinou existenci a tu považuje … Číst dále …

Kdo ovládá tvé tělo?

Aby mohlo vzniknout hmotné tělo, musí být prvotní impulz. Uvědom si, že hmota nevzejde z prázdnoty, ale musí jí předcházet myšlenka, která přetvoří energii v hmotu.  Tvé tělo si takto vytvořila tvá duše. Proto vše, co se s tvým tělem děje, řídí tvá duše. Jen si to neuvědomuješ. Pokud se tedy duše rozhodne změnit tělo, stane se to. Jen si to neuvědomuješ,  protože většina tvých rozhodnutí je nevědomá.  Každá myšlenka … Číst dále …