Proč bývá dobro tak často po zásluze potrestáno?

Někdy se stane, že se tak moc snažíme pomáhat druhým, že nevidíme, jak moc ubližujeme sami sobě. ✺✺✺ Před nedávnem jsem dostala dotaz, který mne přivedl k úvaze, proč vlastně není vždy odměněn ten, který se snaží druhým pomáhat. Tazateli umíral blízký přítel, který by dle našich představ mohl být považován téměř za světce. Vždy se snažil každému pomoci, obětoval se pro ostatní a byl všem svým blízkým oporou. Otázka byla, proč zrovna tento člověk prožívá takové utrpení? Proč mu nikdo nedokáže pomoci? Proč je život tak nespravedlivý? ✺✺✺ Je chválihodné být tu pro druhé, kteří naši pomoc jistě uvítají.  Být tím, kdo jim zametá jejich vlastní cestu.  Být skálou, … Celý článek

Jak udělat zázrak?

Chtěli byste se naučit dělat zázraky? Chtěli byste dokázat věci, které ostatní považují za nemožné?  Ale co to vlastně znamená, když někdo udělá zázrak? Představte si třeba, že byste dokázali změnit strukturu kovu tak, aby se z pevné, tuhé hmoty stala hmota tvárná, kterou byste byli schopni lehce vytvarovat do jakéhokoli tvaru? A to vše jen silou své myšlenky? Myslíte, že je to možné? Povím vám tajemství – zázraky neexistují. Ve skutečnosti dokážete cokoli, co si jen dovolíte představit. Nevěříte? K tomu, aby byl náš život plný “zázraků”, které ale my za zázraky nebudeme považovat, potřebujeme jednu zásadní věc – potřebujeme poznat skutečnou povahu našeho světa. Pojďme se společně zamyslet, jaký … Celý článek