Čím v současné době prochází naše Země a s ní i my všichni?

Jsem Země, Gaia, vaše matka. Vy všichni jste mými dětmi. To, co se teď děje není běžné, jak se vás někteří snaží přesvědčit.  Já jsem živá a mám tělo, stejně jako vy. A stejně jako vy poznáte, když jste nemocní, i já nyní cítím, že se mnou něco není v pořádku a snažím se uzdravit. I vy, když jste v nerovnováze, se musíte uzdravit. Nemoc je projevem nerovnováhy a jediným východiskem z ní  je znovu nabýt vyrovnanosti. A tak během nemoci  se  snažíme opět nastolit rovnovážný  stav a přetvořit to, co převládá a způsobuje tak  nerovnováhu, na svůj opak. Tím opět nastolíme správný a přirozený poměr, díky němuž můžeme opět získat moc nad svým životem. Vím, že podmínky, které svým … Celý článek