Existuje cesta k uzdravení všech nemocí?

To, že je někdo nemocný, ještě neznamená, že je to navždy. Nemyslím tím nemoc, o které každý předpokládá, že se z ní vyléčí. Právě tyto snadno vyléčitelné nemoci by nám měly být vzorem, abychom pochopili, co bychom měli dělat, pokud se chceme vyléčit z nemoci, o které nám druzí tvrdí, že je „nevyléčitelná“. Pokud například onemocníme chorobou, kterou mělo mnoho lidí před námi a my víme, že se z ní vyléčili, není důvod, … Číst dále …

Můžeme změnit směr našeho života?

To, co dnes prožíváš, je skutečné. Vždy je vše skutečné. Je jen na tobě, které skutečnosti dáš přednost. Existuje nespočet světů, které  ti tvá duše nabízí.  Existuje nespočet dějů, které můžeš prožívat. Ale vždy si uvědomuješ jen jeden jediný. A ten považuješ za skutečnost. Duše ví, že existuje nekonečné množství možností,  které může tvá mysl vnímat. Ale mysl je tím, kdo soustředí pozornost na jedinou existenci a tu považuje … Číst dále …

Strach ze smrti je jistě největším strachem našeho života. Je možné se ho zbavit jednou provždy?

Člověk je často tak silně spojen s tímto světem, že odmítá odejít, když nadejde čas. Většinou již dlouho ví, že brzy nadejde čas odchodu, ale má velký strach, protože za celý tento  život poznal jen hmotu tohoto  světa. Pokud si nedokáže  vzpomenout, kým opravdu je, je někdy  nutné, aby nahlédl na druhý břeh a poznal, že i tam je život. Často se to stane během spánku, kdy se duše může … Číst dále …

Kdo ovládá tvé tělo?

Aby mohlo vzniknout hmotné tělo, musí být prvotní impulz. Uvědom si, že hmota nevzejde z prázdnoty, ale musí jí předcházet myšlenka, která přetvoří energii v hmotu.  Tvé tělo si takto vytvořila tvá duše. Proto vše, co se s tvým tělem děje, řídí tvá duše. Jen si to neuvědomuješ. Pokud se tedy duše rozhodne změnit tělo, stane se to. Jen si to neuvědomuješ,  protože většina tvých rozhodnutí je nevědomá.  Každá myšlenka … Číst dále …

Jak nám strach pomáhá zahlédnout záblesk duše?

Když cítíš strach, je to jako bys byla v místě, kde je naprostá beznaděj. Strach je něco, co je bez času. Když se něčeho bojíš, cítíš,  že není cesty, která by tě z tohoto místa vyvedla. Tvé tělo se připraví na nejhorší. Čeká, že bude zničeno. Všechny buňky těla přestávají fungovat a očekávají konec. To ještě více tvůj strach posílí. Není cesty, která by tě zavedla zpět. Prožíváš opravdové peklo. … Číst dále …