Proč je tak důležité dát druhým svobodu?

Někdy se stává, že jsme tak přesvědčeni o své pravdě, že druhým nedovolíme dělat chyby a raději je vyřešíme za ně. Na první pohled se může zdát, že je dobré druhým pomáhat, aby byl jejich život snazší a aby se vyhnuli nástrahám, se kterými by se mohli v životě setkat. Je to ale správná cesta? Mezi námi je mnoho těch, kteří se snaží ostatním usnadnit život. Tito lidé jsou přesvědčeni, že je jejich povinností odstraňovat překážky, které by se mohly objevit na cestě jejich blízkých. Jsou přesvědčeni, že dělají něco velmi záslužného a očekávají, že jim ostatní budou za jejich činy vděční a budou si jich vážit. Ale jak se mnohdy mýlí! Zda dělají … Celý článek

HOVORY S DUŠÍ: Proč jsem vyčerpaná a nemocná, když o sebe tak pečuji? V čem dělám chybu?

Předkládám Vám další se série článků, ve kterých se snažím hledat odpovědi na ty nejčastější problémy našeho života z pohledu naší duše. OTÁZKA:  Celý život o sebe pečuji. Jím zdravá jídla, vyhýbám se všemu, co mi může uškodit, cvičím. Zkrátka dělám vše, co je považováno za prospěšné pro mé zdraví. Ale přesto se necítím příliš dobře. Jsem unavená, podrážděná a cítím, že pokud něco nezměním, onemocním. Ale co víc ještě můžu dělat? ✹✹✹ “Já jsem TY a ty jsi JÁ. Chápeš? Jsme jedno tělo a jedna duše. Duše volá, ale tělo ji neslyší. Proto tělo chřadne. Ono nedokáže žít, aniž by bylo vyživováno svým tvůrcem. Probuď se, než bude pozdě. Tvé tělo ztratilo … Celý článek

HOVORY S DUŠÍ:  Proč nedokážu ovlivnit směr svého života? Je možné získat moc nad svým osudem?

V každém okamžiku svého života máš volbu. To ty určuješ, zda budeš stéblem, se kterým si pohrává vítr, nebo silným kmenem stromu, který stojí pevně a nehnutě, i když kolem něj zuří ta nejsilnější bouře. To, čím budeš, určuješ jen ty sám. Pokud je tvá mysl ztišená, můžeš slyšet slova své duše. Když dokážeš zůstat v tichosti, nerušen svými myšlenkami, uslyšíš v tomto tichu své pravé já – uslyšíš svou duši. To tvé myšlenky vytváří největší hluk, přes který svou duši nedokážeš zaslechnout. Tvé ztišení  není závislé na prostředí, ve kterém se právě nacházíš. Můžeš zůstat v tichu uprostřed vřavy města. Můžeš slyšet hluk uvnitř tiché jeskyně. Vše je jen tvé rozhodnutí. Co tedy … Celý článek

HOVORY S DUŠÍ: Je náš svět opravdu skutečný? Co když existují ještě další světy, které jsou našemu zraku skryté?

Jistě si také občas pokládáte otázku, zda je svět, který vnímáme našimi smysly, skutečný a zda třeba neexistují ještě nějaké další světy? Co kdyby existoval i jiný svět, který sice nedokážeme vidět očima našeho těla, ale můžeme ho vnímat “očima” naší duše? Na tuto otázku budeme jen těžko hledat odpověď z pohledu rozumu. Můžeme ale nalézt odpověď, pokud se podíváme pohledem naší duše: ***** “Neexistuje jediný “pravý svět”. To je jen iluze, která ti má pomoci zažívat zkušenosti, které tvá duše potřebuje, aby si znovu uvědomila sama sebe. A právě duše je tím, kdo vytváří tuto iluzi světa, který považuješ za svůj skutečný svět. Protože v tomto světě prožíváš silné emotivní prožitky, … Celý článek

HOVORY S DUŠÍ – Proč se cítím tak vyčerpaná a unavená životem?  Co dělám špatně?

Proč se cítím tak vyčerpaná a unavená životem?  Co dělám špatně? ***** “Já jsem TY a ty jsi JÁ. Chápeš? Jsme jedno tělo a jedna duše. Duše volá, ale tělo ji často neslyší. Proto tělo chřadne. Ono nedokáže žít, aniž by bylo vyživováno svým tvůrcem. Probuď se, než bude pozdě. Tvé tělo ztratilo spojení s duší, která ho oživuje. Jsi jako květina bez Slunce. Sice má dostatek vody i živin, ale bez Slunce chřadne až nakonec uhyne. Co bys tedy měla dělat, abys své tělo posílila a navrátila mu sílu? Je to snadné, ale zároveň i velmi obtížné. Záleží, jak se k tomu postavíš. Nemá smysl pečovat o tělo, když mu neposkytuješ záři své duše. Můžeš užívat … Celý článek

HOVORY S DUŠÍ: Jakým směrem by se měl ubírat náš život, abychom se konečně cítili šťastní a naplnění?

Jakým směrem by se měl ubírat náš život, abychom se konečně cítili šťastní a naplnění? ***** “Víš co přesně znamená nenávidět? Budeš se divit, ale není to touha druhému ublížit a způsobit mu bolest a trápení. Je to touha způsobit utrpení sobě. Lidé, kteří žijí v nenávisti se totiž zlobí sami na sebe. Zlobí se, že nedokáží žít v souladu se svou duší. Jejich nenávist je tak mocná, že skrze ni posuzují  celý svět. Svět je podle nich plný nenávisti, sobectví a boje o ovládnutí druhých. Tito lidé doslova prožívají peklo. A přitom je řešení tak snadné. Protože duše je tím, co oživuje tělo, nelze se jí zbavit.  A i když se o to spousta lidí celý … Celý článek