Máme skutečně nesmrtelnou duši? Důkazy máme přímo před očima, stačí jen mít je otevřené.

Představte si svět, ve kterém by neexistovala smrt. Kde bychom ve stáří měnili svá dosluhující těla za nová tak snadno jako oblečení a přitom by nám stále zůstávalo vědomí toho, kým jsme – kde bychom měli nesmrtelnou duši. V takovém světě by nebylo místo pro strach z toho, že nás navždy opustí naši nejbližší, že se my budeme muset odloučit od těch, které milujeme a  že jak budou naše těla chátrat, budeme trpět bolestí a bezmocí. Neznám nikoho, kdo by v takovém světě nechtěl žít. Ale co když takový svět už máme? Co když je podstatná část naší bytosti nesmrtelná a tělo, které považujeme za naši nejdůležitější část, je pro ni pouze dočasná forma … Celý článek

Jak znovu získat radost malé holčičky?

Byla jedna holčička a ta milovala vše. Milovala šumění listí ve větru, štěkot psů, zurčení potůčku. Ale když se o to chtěla podělit s dospělými, neměli čas, neslyšeli a neviděli tu krásu, kterou se jim pokoušela ukázat. Začala pochybovat o tom, že to, co vidí a slyší, je skutečné. Ale v hloubi své bytosti si byla jistá, že to co vnímá, je skutečný svět. Časem však začala zapomínat  a když uslyšela šumění listů, jen si řekla, že se zvedá vítr. Když štěkal pes, bylo to pro ni něco rušivého.  Její duše se začala ztrácet za oblaky rozumu a ona začala cítit smutek. Nevěděla, proč vlastně žije. Když se ptala ostatních, vždy ji odbyli a někteří se jejím … Celý článek