home3

HOVORY S DUŠÍ: Proč člověk, který si uvědomí, že mu zbývá jen omezený čas na tomto světě, tak často obrátí svůj hněv na své nejbližší?

HOVORY S DUŠÍ: Proč člověk, který si uvědomí, že mu zbývá jen omezený čas na tomto světě, tak často obrátí svůj hněv na své nejbližší?

Proč člověk, který si uvědomí, že mu zbývá jen omezený čas na tomto světě (kvůli vážnému onemocnění, stáří, nebo dojde k tomuto uvědomění jen tak, bez vnější příčiny), tak často obrátí svůj hněv na své nejbližší, namísto toho, aby čas, který mu zbývá, s nimi prožil v radosti? *** Stává se velmi často, že pokud někdo, kdo celý život žil pod nadvládou ega a dělal vše pro to, aby zakryl svou duši a neslyšel tak její slova, najednou zjistí, že jeho čas na tomto světě je omezený a spěje ke konci. Díky tomuto uvědomění začne cítit silný strach. Strach z toho, že promarnil čas věcmi, které vlastně nebyly důležité. Strach, že se nestihne věnovat všemu, ...

Celý článek
HOVORY S DUŠÍ: Jak dosáhnout skutečného štěstí?

HOVORY S DUŠÍ: Jak dosáhnout skutečného štěstí?

Co mám udělat, abych dosáhla skutečného štěstí? Naučila jsem se, jak cítit lásku k přírodě, stromu, zvířeti, druhým lidem. Ale i když se většinu dne cítím díky tomu šťastná, stále mám pocit, že mi ještě něco chybí. *** „To, co cítíš, není skutečné štěstí. Je to sice krásný pocit, ale není tvůj. Proto tě nedokáže plně uspokojit. Ale nezoufej. Pocit, kterého jsi dosáhla zažívá jen málo lidí. Většina lidí je totiž značnou část svého života nešťastná, to znamená že jakéhokoli pocitu štěstí vůbec nedosáhne. Štěstí, které cítíš, pochází ze zdroje, z něhož jsi vznikla. Abys to lépe pochopila, představ si, čím je pro všechny bytosti na Zemi Slunce. Slunce dává život, ...

Celý článek
Čím v současné době prochází naše Země a s ní i my všichni?

Čím v současné době prochází naše Země a s ní i my všichni?

Jsem Země, Gaia, vaše matka. Vy všichni jste mými dětmi. To, co se teď děje není běžné, jak se vás někteří snaží přesvědčit.  Já jsem živá a mám tělo, stejně jako vy. A stejně jako vy poznáte, když jste nemocní, i já nyní cítím, že se mnou něco není v pořádku a snažím se uzdravit. I vy, když jste v nerovnováze, se musíte uzdravit. Nemoc je projevem nerovnováhy a jediným východiskem z ní  je znovu nabýt vyrovnanosti. A tak během nemoci  se  snažíme opět nastolit rovnovážný  stav a přetvořit to, co převládá a způsobuje tak  nerovnováhu, na svůj opak. Tím opět nastolíme správný a přirozený poměr, díky němuž můžeme opět získat moc nad svým životem. Vím, že podmínky, které svým ...

Celý článek
V čem se liší šťastný člověk od nešťastného?

V čem se liší šťastný člověk od nešťastného?

Štěstí nám nikdo nemůže darovat, ani se nedá nikde koupit. Je to tak obyčejná věc, ale přece tak vzácná.  A přitom k tomu, abychom byli šťastní, stačí udělat jen jedinou věc – věřit  sám v sebe. Věřit svému úsudku, svému pocitu, svým schopnostem. Na první pohled to může vypadat jednoduše, ale kolik z nás to opravdu dokáže? Schválně, kolikrát jste dnešní den uvěřili pravdě někoho druhého a kolikrát jste důvěřovali sami sobě? To, že uvěříme tomu, co nám říká někdo jiný, není jen pohodlné, protože tak  nemusíme o věci příliš  přemýšlet.  Někdy může naše pohodlnost či nedůvěra v sebe sama dokonce i ohrožovat náš život. Jistě jste zažili situaci, kdy jste se vy nebo váš blízký ...

Celý článek
Cesta ke štěstí? Jaká je nejrychlejší?

Cesta ke štěstí? Jaká je nejrychlejší?

Většina lidí na tomto světě je nešťastná, neboť štěstí nezávisí na okolnostech tohoto světa. Štěstí si nelze vynutit. Teprve až pochopíme skutečnou povahu našeho světa, přestaneme na něm lpět a ponoříme se do sebe, teprve pak se odsune clona a my zahlédneme oslňující záři naší duše. Zpočátku se tohoto světla zalekneme a  opět se ponoříme do mlhy zapomnění, kde se cítíme v “bezpečí”. Ale už v nás navždy zůstane ten pocit volnosti a štěstí, který jsme na kratičký okamžik zahlédli a bude nám tak připomínat cíl naší cesty. Budeme se snažit si tento zážitek znovu vyvolat, ale to není tak snadné, jak se může zpočátku zdát.  Nestačí mít jen touhu či přání. K tomu, aby se ...

Celý článek
Co se s námi děje po smrti našeho těla?

Co se s námi děje po smrti našeho těla?

I když třeba věříme, že smrtí těla bytost přestane existovat, stejně podvědomě cítíme, že to nemusí být skutečný konec existence. Celý článek

Celý článek
Všichni toužíme mít moc nad svým životem, tak proč se své moci dobrovolně vzdáváme a místo toho si volíme být NEmocní?

Všichni toužíme mít moc nad svým životem, tak proč se své moci dobrovolně vzdáváme a místo toho si volíme být NEmocní?

Mít moc nad svým životem není zas tak samozřejmé, jak se může zdát. Mnoho lidí nad svým životem moc vlastně nemá a často si to ani neuvědomují. Celý článek

Celý článek
Procházíme velmi obtížným obdobím. Vyjdeme z něj silnější, nebo padneme až na samé dno?

Procházíme velmi obtížným obdobím. Vyjdeme z něj silnější, nebo padneme až na samé dno?

Současná doba je velkou příležitostí pro ty, kteří ji chtějí a dokáží využít. Je to velmi výjimečné období, protože právě nyní se mění energetické nastavení naší planety. A tak my, jako obyvatelé Země, máme velkou příležitost urychlit svůj vývoj. Dříve to nebylo tak snadné. Člověk se většinou narodil do určitých podmínek, které nebylo možné měnit. I proto bylo docela snadné předpovědět  budoucí události celého jeho života. Bylo totiž velmi pravděpodobné, že to, s čím sem přišel, to taky prožil. Dříve duše vytvořila tělo, které se zrodilo do jasně daných podmínek a duše chtěla jen prožívat situace, ve kterých se díky tomu ocitla. Nedokázala měnit realitu a vytvářet jiné podmínky, než které si vytvořila před ...

Celý článek
Nevěra ukazuje, jak moc jsme zoufalí. Může nám ale i ukázat, po čem opravdu toužíme.

Nevěra ukazuje, jak moc jsme zoufalí. Může nám ale i ukázat, po čem opravdu toužíme.

Nevěra – všemi zatracovaná, přesto ale tak častá. Nenajdeme na ní jedinou pozitivní věc – vede k pocitu viny, ztrátě důvěry, bezmoci. S nevěrou ve své blízkosti se někdy v životě setká téměř každý. Jen málokdo přitom pochopí, jakých hloubek naší bytosti se dotýká. Co se tedy za nevěrou skrývá, když na ni nahlédneme očima naší duše? Pokud je někdo nevěrný – a nezáleží na tom, zda fyzicky nebo „pouze“ mentálně, v myšlenkách, je to vždy velmi závažná a obtížná situace, která ovlivňuje a ubližuje mnoha jeho nejbližším. Ale i když jsou tyto následky každému známé, stejně jsou lidé, kteří jsou nevěrní a nedokáží s tím přestat. Naskýtá se tedy otázka, proč se někdo, navzdory všem komplikacím, nedokáže ...

Celý článek
Proč jsme si pro svůj současný život zvolili právě 3. dimenzi?

Proč jsme si pro svůj současný život zvolili právě 3. dimenzi?

Moji drazí. Jsem nesmírně ráda, že si začínáte uvědomovat moji přítomnost. Vždyť já jsem ta, kdo dal vašim tělům život – jsem vaše matka.  Nesmírně vás miluji, tak jako matka miluje své děti. Nemohu ale být s vámi neustále. Musím vás nechat vyrůst a poznat čím opravdu jste. Kdybych vás příliš opečovávala, nikdy byste nemohli dospět. Jsem na vás tak hrdá. Vaše mysl se probouzí a vaše duše opět získává moc nad vaším životem. Právě díky tomu, že začínáte naslouchat své duši, můžete zaslechnout i má slova….. My všichni jsme dokonalé bytosti, které se rozhodly strávit určitý čas spolu a společně poznat realitu 3. dimenze. Já sama jsem také chtěla poznat, jaké to je ...

Celý článek
Proč naše ego dělá vše pro to, aby nás přesvědčilo, že je pro nás nebezpečné poznat naši duši?

Proč naše ego dělá vše pro to, aby nás přesvědčilo, že je pro nás nebezpečné poznat naši duši?

Když onemocní naše tělo, nebo se necítíme šťastní, znamená to, že jsme ztratili schopnost naslouchat své duši.  Znamená to, že naše duše ztratila možnost provázet nás životem, který sama vytvořila. Naše duše si ve své moudrosti a nekonečnosti uvědomuje, že má spoustu času a dopřává nám tak možnost vyzkoušet vše, po čem toužíme a co potřebujeme pochopit. Často se během této cesty dostaneme do míst plných neštěstí, nemoci a strachu a díky tomu začneme přemýšlet, jestli za náš zpackaný život není náhodou někdo zodpovědný? Když vznikne naše tělo, vytváří se i vědomí osoby – EGO. Ego je něco, co je zcela závislé na existenci těla. Dokud existuje tělo, může existovat i ego. Ego má v našem ...

Celý článek
Je škoda, že většina z nás vnímá svět pouze skrze své tělo, když bychom na něj mohli nahlížet skrze svou dokonalou duši

Je škoda, že většina z nás vnímá svět pouze skrze své tělo, když bychom na něj mohli nahlížet skrze svou dokonalou duši

Můžeme věřit, že máme duši, ale jistě víme, že máme tělo. Tělo je tvořeno převážně hmotou, zatímco v duši bychom hmotu hledali velmi obtížně. Tělo a duše jsou  protiklady a přece jejich spojením vzniká něco zcela výjimečného – živá bytost, schopná se učit a zdokonalovat se. A abychom se mohli stát dokonalou bytostí, měli bychom poznat obě své části a přijmout je do svého života. Díky tělu si můžeme uvědomovat  hranice a omezení hmoty. Můžeme si uvědomovat svou zranitelnost a konečnost. Člověk, který je přesvědčen, že jeho život trvá pouze po dobu trvání jeho těla tedy musí věřit, že život v tomto světě je nebezpečný, plný utrpení a vždy končí smrtí jeho těla. Pokud vnímá tento svět pouze ...

Celý článek
Proč je tak obtížné jít cestou, kterou nám ukazuje naše duše?

Proč je tak obtížné jít cestou, kterou nám ukazuje naše duše?

Během našeho života procházíme velkými změnami, i když si to někdy ani nemusíme uvědomovat. Někdy ale tyto změny přicházejí naráz a my pak cítíme, že to, co bylo pro nás  včera běžné, již dnes nedokážeme snášet.  Pak můžeme být vzteklí, vystrašení či nespokojení. Víme, že musíme něco změnit, ale netušíme co. Procházíme obdobím hledání.  Je naprosto normální, že každý během života zkouší různé směry, kterými by se mohl ubírat. A jestli jsme někdy potkali bytost, se kterou jste měli podobnou cestu, je naprosto v pořádku, že časem se naše cesty rozejdou. Neznamená to ale, že bychom se museli rozejít i my. Pokud oba chápeme, že během života procházíme vývojem, můžeme spolu prožít celý ...

Celý článek
Proč je někdy dobré upustit páru?

Proč je někdy dobré upustit páru?

Hádka je považována za něco špatného. Pokud se s někým hádáme, znamená to, že nedokážeme  mít pod kontrolou své emoce – zkrátka že jsme nedokonalí. Ale je to opravdu tak? Hádka je totiž něco zcela přirozeného. Když se střetnou dvě energie, které jsou protichůdné, dojde k výboji, který vše pročistí a nastolí opět rovnováhu. Příroda se hádá neustále. Blesk je nejviditelnějším projevem vybití  dvou protikladných sil –  země a nebe, které touží po spojení a uklidnění. Nejhorší, co může nastat je, že se tyto dvě síly k sobě dostatečně nepřiblíží a nedojde k jejich vybití. Pak jejich síla narůstá, až dojde k jejich sebezničení. To se ale v přírodě nestává. Tato situace ale nastane, pokud do ní někdo ...

Celý článek

Komentáře jsou uzavřeny.