Karmická zátěž – náhled do naší karmy

KARMICKÁ ZÁTĚŽ – náhled do naší karmy

Když chceme vědět, co si s sebou neseme…

 ✽ ✽ ✽

Podívej se do své duše. Uvidíš tam cestu, kterou sis zvolil. Do tohoto života ses zrodil, abys pročistil část své minulosti. Když se ti to podaří, uvidíš to, co ti předtím bylo skryto.

Je mnoho těch, kteří jen prohlubují svou minulost. Utápí se ve svých dávno prožitých situacích a procházejí jimi stále dokola, aniž by pochopili jejich význam. Tvoří tak opakovaně děj, který měl být vyčištěn. Neustále prožívají to, co mělo být uzdraveno. Dokud nezískají odvahu se svým démonům postavit, nevyjdou z koloběhu bolesti a utrpení.

A přitom je tak snadné se uzdravit. Stačí se jen naposledy podívat a poznat příčiny a následky své bolesti. Bolest pak zmizí a před námi se odkryje nová cesta, kterou jsme předtím, díky své zaslepenosti, nedokázali vidět.

Zdá se vám, že to, co nyní prožíváte, má kořeny v dávné minulosti? Chtěli byste vědět, co ovlivňuje vaše pocity, přesvědčení, všemožné strachy či nemoci, kterými procházíte?

Svou minulost si neseme s sebou. Drží se nás a ovlivňuje každou naši myšlenku či rozhodnutí. Často si vůbec nepamatujeme na prvotní příčinu svého strachu, bolesti či pocitu. Přesto nás ale jejich stíny doprovázejí na každém kroku a nedovolí nám žít tak, jak bychom si přáli.

Jak se jich ale zbavit? Co udělat, aby zmizely z našeho života a my přestali být otroky své minulosti?

K této svobodě vede cesta, kterou musí projít každý, kdo se chce vymanit z pout své minulosti. Je to cesta poznání, pochopení a uzdravení toho, co ovlivňuje náš současný život a nedovolí nám být sami sebou.

Nejdříve musíme v hloubi své paměti objevit vzpomínky, které jsou tak silné, že mají moc ovlivňovat naši přítomnost. Už jen toto uvědomění nám mnohdy přinese velkou úlevu a my začneme vidět mnohé situace či osoby v jiném světle. Tyto znovunalezené vzpomínky se stanou součástí našeho života a my začneme chápat, jak jsme jimi ovládáni a ovlivňováni. Část těchto objevených vzpomínek začne postupně ztrácet svou sílu a přestane tak mít nad námi moc.

Některé z nich ale zůstanou a jejich síla nám nedá spát.

A my pochopíme, že se do nich musíme ponořit a uzdravit to, co jim dává energii. K tomuto uzdravení můžeme dojít skrze regresní terapii, při které odkrýváme vše, co v sobě má sílu, která nás svazuje.

Když uzdravíme to, co nás tak dlouho tížilo, pocítíme velkou úlevu. To, co nás dusilo, je najednou pryč a před námi se otevírá svět, ve kterém se konečně můžeme volně nadechnout a uskutečnit své sny.    

Pokud byste chtěli poznat, co jste si s sebou z minulosti přinesli a necítíte se na to, projít regresní terapií, je možné se setkat (online nebo osobně) a probrat spolu to, co si s sebou z minulosti přinášíte a jak to ovlivňuje váš současný život.

Tento náhled často používám i v průběhu regresní terapie. Díky němu vidíme nezpracovaná traumata či situace, které je třeba pročistit, vztahy s druhými, které je třeba pochopit a uzdravit, strachy, kterým je třeba se postavit.

Z náhledu na naši karmickou zátěž vidíme, co je třeba řešit nejdříve a s čím je možno počkat. Je to vlastně diagnostický nástroj, který nám ukazuje nejvhodnější cestu k uzdravení naší bytosti.

Pokud tedy chcete učinit první krok ke svému uzdravení a chcete mít čas se rozhodnout, jakou cestou, či zda vůbec, chcete pokračovat, je náhled na karmickou zátěž, kterou jste si s sebou přinesli z minulosti, vhodným způsobem, který vám pomůže odkrýt to, co v sobě ukrýváte a co potřebuje být pročištěno.

Ukázka toho, jak může náhled vypadat:

Příklad 1:

vysvětlení nákresu:

1. Tato bytost přišla do současného života s napojením na Boha, Zdroj. V minulosti již dospěla tak daleko, že byla schopna komunikovat se Zdrojem a díky tomu dokázala pomáhat druhým.

2. V její blízkosti je ochranná zářivá bytost, kterou zná z duchovních světů. Mají spolu dohodu, že si budou vzájemně pomáhat.

3. Z minulosti má pocit viny vůči bytostem, které za jejich činy proklela. Prokletí s sebou nese velmi silný energetický náboj, který přechází napříč našimi existencemi a svazuje nás s bytostmi, které byly námi prokleté, či nás proklely. Proto je velmi důležité energii prokletí pročistit a osvobodit se tak z nezdravých spojení.

4. V tomto životě má rozvíjet svou touhu druhé zklidňovat a usmiřovat.

5. V minulosti byla léčitelkou, která uzdravovala díky napojení na jiné světy. Na tuto schopnost by nyní měla navázat a ještě více ji rozvinout. Má pochopit a naučit se uzdravovat svými myšlenkami – zhmotňovat své představy.

6. Energie zrady bytosti, které důvěřovala, ji stále ovlivňuje. Má velký strach, že bude opuštěna. To jí nedovolí plně otevřít své srdce.

7. Několik zranění v oblasti břicha oslabuje tuto oblast a způsobuje vracející se potíže, které jsou doprovázeny pocitem bezmoci.

8., 9. V minulosti utrpěla cizím zaviněním zraněním nohou, které ji vyřadilo ze společnosti. Dosud má velký strach, že se to bude opakovat. Proklela toho, kdo jí zranění způsobil – tím zapříčinila také jeho zranění. Obě tyto bytosti si dodnes nedokázaly odpustit a nadále si působí další bolest.

Příklad 2:

Během našeho setkání detailně probereme vaši situaci a odkryjeme souvislosti a příčiny, které způsobují vaše současné potíže.

Je jasné, že si s sebou neseme velké množství nejrůznějších traumat a zkušeností a není možné je zpracovat najednou. Proto musíme být trpěliví a jít po malých krůčcích. A když se nám podaří pochopit a pročistit první část těchto traumat, můžeme postupně odkrývat a uzdravovat další.

Během setkání se snažím zjistit od vás co nejvíce detailů, abychom mohli rozpracovat to, co opravdu potřebujete. Následně se pak spolu zaměříme na to, co vás bude nejvíce zajímat či co budete považovat v dané chvíli za nejdůležitější. 

Takto můžeme zpracovat jakoukoli oblast vašeho života. Pokud se například chcete zaměřit na své zdraví, můžeme odhalit místa, která máme oslabená díky traumatické události, jež se týkala určité části těla (úrazy, útok, onemocnění,…) Díky tomu se v dané části těla vytvořila oblast, která je oslabená a je více náchylná k úrazu či onemocnění.

Pokud se toto oslabení v určité části těla již projevuje, je možné najít prvotní příčinu a zpracovat ji tak, aby už neměla sílu nás nadále oslabovat a způsobovat nemoc.  Je tedy možné zaměřit se na to, co nás trápí a pracovat na posílení této části těla. Druhou možností je podívat se na oblasti, které máte obecně oslabeny a kde hrozí, že se časem objeví fyzické onemocnění.  

Stejným způsobem můžeme zpracovat jakoukoli část vašeho života – vaše pocity, vztahy s druhými, reakce na určité situace, obavy či strachy.

Jak náhled do vaší karmické zátěže probíhá?

1) Nejdříve mi napíšete, co vás trápí a co byste chtěli ve svém životě změnit. Pokud vás zajímá konkrétní oblast vašeho života, napište mi o tom vše, co jste schopni si vybavit. Už jen tento krok vám pomůže se více otevřít a uvědomit si to, co před vámi bylo předtím skryto, či co jste nechtěli vidět.

2) Během několika dnů se vám ozvu e-mailem a  dohodneme si termín našeho setkání (online nebo osobně).

3) V dohodnutý termín se setkáme, probereme spolu vaši situaci a vysvětlíme si vše, co vás bude zajímat. Pokud budete mít zájem, mohu vám po našem setkání ještě zaslat nákres vaší karmické zátěže, kterou jsme spolu probrali (viz. obrázky výše).

3) Konzultace trvá obvykle 1/2 – 1 hodinu. Cena je 600,- Kč za 60 minut. Maximální cena je 600,- Kč. Pokud tedy bude konzultace delší než 1 hodinu, další čas již neplatíte. Konzultaci uhradíte až po našem setkání (hotově nebo převodem na účet).  

Pokud máte o  náhled do své karmické zátěže zájem, můžete mi napsat níže, nebo na e-mail carokrasna-duse@seznam.cz

Komentáře jsou uzavřeny.