SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ

Tvoříme „Novou Zemi“

SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ

Další termín našeho společného setkání:

každá neděle ve 20:30 hodin

Přihlásit se do pracovní skupiny

TVOŘÍME NOVOU ZEMI

Na váš e-mail budete dostávat pouze zprávy týkající se této skupiny.

Podrobnosti o tématu naší práce vám zašlu vždy v neděli odpoledne do vašeho e-mailu. Pokud byste se do té doby ještě nestihli zaregistrovat, nebo by vám e-mail nepřišel (podívejte se i do spamu či do složky hromadné e-maily) najdete vše i na této stránce.

JAK PRACOVAT V TÉTO SKUPINĚ?

Do skupiny se lze připojit kdykoli. Vše je zde otevřené a naprosto volné. Cílem je se tímto způsobem postupně propojovat s těmi bytostmi, se kterými jsme se už kdysi znali a dohodli jsme se na spolupráci v této přelomové době.
Téma, které na každé setkání navrhnu, není vůbec závazné. Pokud jste zde noví, projděte si témata z předchozích setkání a  vyberte si to, které budete v danou chvíli vnímat jako důležité.   
Část lidí se nechá během setkání vést svou duší a i to je v naprostém pořádku. Jde hlavně o to, abychom se postupně společně vyladili na určitou frekvenci a naučili se používat naši společnou sílu k tomu, proč jsme sem přišli.

NOVÝ REŽIM SETKÁVÁNÍ

Ušli jsme společně dlouhou cestu, na které jsme se spolu setkávali, pracovali na sobě a pomáhali ostatním. Naučili jsme se vzájemně se podporovat a spolupracovat. Pochopili jsme důležitost propojení podobně vyladěných bytostí.

To, čeho jsme společně dosáhli nám již nikdo nedokáže vzít. Stali jsme se velkou rodinou stejně naladěných bytostí (někteří z nás mají hmotná těla v této realitě, část z naší rodiny se s námi propojuje z jiných realit).

Naučili jsme se naslouchat vnitřnímu vedení a je pro nás už mnohem snazší nechat se vést tam, kde zrovna máme být.

Dozrál tedy čas na další krok – nechme se každou neděli během naší společné práce každý navést tam, kam potřebujeme. I nadále zůstáváme ve spojení a využíváme společnou energii naší skupiny. Každý už ale půjde svou vlastní cestou. Tak se společně dokážeme připravit na nadcházející události, během kterých bude třeba, aby každý z nás zaujal místo, které si kdysi určil.

Pokud se bude do skupiny chtít přidal někdo nový, nebo máte pocit, že ještě nejste plně připraveni na další část práce, využijte společné setkání k postupnému pročištění a vyladění se na energii skupiny. Můžete si projít předchozí témata a zaměřit se na to, co ještě potřebujete vyladit. Času máte tolik, kolik budete potřebovat. Není nutné kamkoli spěchat. V každém okamžiku budete přesně tam, kde máte být.

Pokud nastane situace, že bude vhodné pracovat na určité věci společně, dám vám vědět do e-mailu.

Těším se na naše další společná setkávání a přeji nám všem mnoho síly a důvěry ve společnou cestu.

Ramana

26. setkání (22.5.2022) – OBJEVTE, KDO SKUTEČNĚ JSTE

Dnes udělejte jednu věc – dovolte si být sami sebou.

Shoďte ze sebe na chvíli vše, co k vám nepatří – to, co jste přijali, abyste mohli fungovat v této realitě. Postupně odstraňujte nánosy toho, co jste v průběhu tohoto i předchozích životů přijali od druhých, to, co se od vás očekávalo, či co jste vy sami vytvořili.

Dejte si tolik času, kolik potřebujete. Objevujte a odstraňujte jeden nános za druhým. Snažte se uvědomit si, jakým způsobem vás každá část toho, co jste kdysi přijali do své bytosti, ovlivňuje.

A pak, až se vám podaří svléknout ze sebe vše, co je nyní možné, se na sebe znovu podívejte.

Kdo teď jste? Jak se teď cítíte? Co se změnilo?

Zůstaňte chvíli takto „vysvlečeni“. Užívejte si nově nabytou svobodu, ale i zodpovědnost.

Osvobodili jste se od částí své bytosti, které k vám nepatřily.

Uvědomujete si ty možnosti, které se tím odkryly? A tu nesmírnou zodpovědnost, kterou teď, když nejste ovládáni cizími vlivy, máte?

Je na vás, zda budete chtít zůstat „nazí“, nebo si část svých původních nastavení a programů vezmete zpět.

Už si ale nemusíte brát všechny. S těmi, které vám už ničím neprospívají, se můžete rozloučit. A můžete si ponechat pouze ty, které vám usnadňují život v této realitě.

Přetvořte se k obrazu svému a odhoďte to, co už není v souladu s vaší cestou.

Pojďme dnes večer tedy pozvat, jací skutečně jsme…

Ramana

25. setkání (15.5.2022) OPAKOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ

Dnešní setkání necháme volné – již se znáte a víte či tušíte, na čem by bylo dobré ještě hlouběji pracovat. Můžete se vrátit k minulým tématům a vybrat si to, které vás nejvíce osloví.

I když jste ho již v minulosti zpracovali, možná se dnes objeví jeho hlubší vrstva.

Vždy se můžeme vnořit hlouběji a vždy v sobě můžeme objevit něco, o čem jsme třeba vůbec netušili, že se v nás ukrývá a omezuje naši další cestu k větší síle a pochopení.

Večer se na vás budu těšit,

Ramana

24. setkání (8.5.2022) – VZDEJME SE SVÉHO DÁVNÉHO „POKLADU“

Pokud jste minulou neděli hledali a nalezli to, co bylo uvnitř vás dosud ukryté, můžete dnes pokračovat v procesu poznání a uvolnění svého dávného „pokladu“. (Pokud jste to minule nestihli, můžete dnes propojit obě části).

Vraťte se tedy znovu k tomu, co se vám už podařilo objevit a podívejte se dovnitř svého „pokladu“. Dovolte si vidět co nejvíce detailů – jaký pocit ve vás váš „poklad“ vyvolává, jaké vzpomínky či vjemy se vám ve spojení s ním vybavují.

Dopřejte si na tento průzkum tolik času, kolik budete potřebovat. Je to pravděpodobně naposledy, co budete mít takovou příležitost.

A pak, až už nebude nic, co by před vámi zůstalo skryté a budete si jisti, že vše bylo vyneseno na povrch, se s tím, co vás dosud omezovalo, manipulovalo, či ovládalo, rozlučte.

Nechte to navždy zmizet ze svého života. Dovolte si odpoutat a osvobodit se od dávných vlivů, které vás udržovaly v zajetých kolejích. Vykročte do další části svého bytí očištěni, zbaveni všech vazeb, které vás držely na místě, které pro vás již přestalo být vhodné.

Buďte konečně jen sami sebou a dovolte si žít tak, jak to skutečně cítíte.

Pokud se vám podaří odpoutat se od toho, co vás dosud tížilo, brzy si všimnete, že část vaší minulosti je pryč. A vy můžete jít cestou, po které už tak dávno toužíte.

Užívejme si společně naši novou realitu, která není závislá na místě ani času…

Ramana

23. setkání (1.5.2022)- VYKOPÁNÍ „POKLADU“

Když jsme kdysi přišli do této reality, bylo třeba, abychom v sobě změnili určitá nastavení, která jsme dosud běžně používali.

Omezení a nastavení pro život v této realitě jsme přijali dobrovolně. Chtěli jsme zažít zkušenost vlastní omezenosti, smrtelnosti, bezmoci, bolesti, opuštěnosti.

A co když je už čas se některých omezujících nastavení zbavit?

Co kdybychom si mohli znovu vybavit pocit vlastní síly a moudrosti?

Zkuste proto při našem dnešním společném setkání v sobě najít místo, na kterém máte uloženo dávné omezující nastavení. Možná, že budete muset jít hodně hluboko a nebude tak snadné tento ukrytý „poklad“ objevit. Může být velmi dobře uschován před naším zrakem a bude od vás vyžadováno značné úsilí ho vůbec nalézt.

Dnes se tedy pokuste pouze najít onu „truhlici“, v níž se ukrývá nastavení a plán našeho současného života.

Zatím se pokuste ji neotevírat. Dopřejte si pouze pocit, že jste v sobě objevili tajemství, které může být vyneseno na povrch.

Už jen tím, že si uvědomíte, že v sobě něco ukrýváte, začnete být postupně směřováni k tomu, abyste dokázali porozumět svým omezením a pomalu se jich začali zbavovat.

Pokud budete chtít, můžete se v komentáři s ostatními podělit o to, co a kde se vám podařilo objevit (truhla, koule, krabice, … v různých částech těla)

Je dobré, když odoláte pokušení a nepodíváte se hned dovnitř. Dopřejte si čas na to, abyste si na to, že v sobě něco takového ukrýváte, zvykli. Díky tomu bude pak pro vás snazší vidět to, co mělo být zapomenuto.

Pokud tedy vydržíte do příštího setkání, můžeme se dovnitř podívat společně…

Ramana

22. setkání (24.4.2022)

Pokud budete chtít, můžete dnes opět využít sílu našeho společného propojení či pomoc duchovních bytostí, které se snaží být nám na naší cestě nápomocné.

Již víte, jak v naší skupině pracovat, uzdravovat svou minulost, nastavovat svou budoucnost, či pracovat na tvoření nové reality.

Budu se tedy opět na vás těšit,

Ramana

21. setkání (17.4.2022) – UZDRAVTE V SOBĚ TO, CO JIŽ NEPOTŘEBUJETE

Dnes budeme opět zdokonalovat nový způsob komunikace.

Ve 20:30 hodin se propojte s ostatními členy skupiny. Můžete pozorovat, jak se vzájemně vylaďujeme a napojujeme, můžete se s ostatními přivítat. Můžete sledovat narůstající vlnu energie, která mezi námi během setkání vzniká. Toto počáteční propojení je velmi důležité – vyladíme se díky němu na společnou frekvenci a naše komunikace pak bude mnohem snazší.

Již tradičně k vám vyšlu od 20:35 do 20:40 určitou myšlenku, obraz, pocit. Zkuste být otevření všemu, co k vám v tuto dobu přijde. Dovolte si přijmout vše, co se vám objeví v mysli. Klidně si zapisujte své postřehy a později, až vám do komentáře napíšu, co jsem s vámi sdílela, se pokuste najít společné téma s tím, co jste vnímali. 

ooo

Pokud máte pocit, že byste ještě potřebovali uzdravit něco z minulosti, co vás dosud drží v původní realitě, využijte sílu naší skupiny a nechte v sobě uzdravit to, co už více nepotřebujete.

V době našeho propojení se k nám připojují duchovní bytosti, které se snaží být nám v naší práci nápomocné. Můžete je tedy požádat o pomoc, radu, či léčení. Síla vzájemného spojení tento proces velmi posiluje.

Večer se na vás těším,

Ramana

20. setkání (10.4.2022) – V JAKÉ REALITĚ CHCETE ŽÍT?

SEJDEME SE VE 20:30 HODIN

Je nás už tolik a naše síla je velká. Společnými silami se už brzy dokážeme natrvalo udržet v realitě, kvůli které jsme do této doby přišli.

Nemá smysl chtít měnit realitu plnou strachu a nenávisti. Tyto pocity jsou její podstatou. Část bytostí právě tuto realitu ke svému životu potřebuje. Bez ní by byly ztraceny. Nechejme pro ně tedy tuto realitu, protože zatím jinde nedokáží žít.

Je třeba si stále uvědomovat, že existuje více realit, ve kterých se dá nějakým způsobem existovat. Část lidí se nyní vybrala život ve strachu, a tak jsou přitahování právě do takové reality.

Další část ještě není ukotvena na jednom místě a v jejich životě se střídá světlo a stín. Tito lidé přechází mezi více realitami v závislosti na tom, v jaké frekvenci jsou právě vyladěni.

A pak jsou tu ti, kteří si již uvědomují, že vše záleží pouze na nich samých. Dokáží si vědomě nastavit a udržet určitou frekvenci svého pole a pobývat tak v realitě, která je jim nejbližší a ve které se cítí být doma.

A čím více bude těch, kteří se již dokáží vyladit na frekvenci Nové Země, tím více se bude tato realita ukotvovat v našich životech a bude tak stále snazší v ní pobývat delší dobu.

Pojďme se dnes večer znovu setkat v naší Nové Zemi – pojďme společně domů.

Těším se na naše další společné setkání,

Ramana

19. setkání (3.4.2022) – ZKOUŠKA NAŠÍ SÍLY

DNEŠNÍ SETKÁNÍ ZAČNE VE 20:30 HODIN

Již dlouhou dobu je mi ukazován stále stejný obraz. Nevím přesně, co znamená, ale tuším, že budeme muset určitým způsobem projít událostí, která oddělí starý a nový svět. Ukazuje se mi obraz zkázy a naděje. Utrpení a pochopení. Oddělení nové reality od té původní.

Nejde to již sdělit výmluvněji – pokud chceme projít určitou událostí, musíme se stát nezávislými na tom, co se děje a bude dít. Musíme za jakýchkoli okolností zůstat vyladěni na sebe samé a stát se pouhými pozorovateli děje, který kolem nás probíhá. Nesmíme se nechat strhnout tím, co kolem nás probíhá – to by změnilo naše vyladění a oslabilo naši sílu, díky které můžeme projít „temnotou“.

ooo

Pokud si ještě nejste zcela jisti, zda byste touto událostí zvládli projít bez toho, abyste se nechali chytit jejím vyladěním, můžeme to spolu dnes vyzkoušet.

Nejdříve se zaměřte do nitra své bytosti, spojte se s podobně vyladěnými bytostmi a otevřete své srdce. Staňte se světlem, prosvětlujícím temnotu. Až budete v tomto stavu dostatečně ukotveni, představte si, že kolem vás hoří oheň, který spaluje vše, co před ním není chráněno. Podívejte se na sebe – můžete si všimnout světla, které z vás vychází a které vás před tímto spalujícím ohněm chrání. Jste v naprostém bezpečí. Stačí si jen udržet své původní nastavení. Nenechte se proto vtáhnout do probíhajícího děje, Nepřipusťte si pocit strachu či bezmoci. Jen buďte sami sebou a pozorujte, co se děje.

A pokud by vás dnes energie této události přeci jen ovládla a vaše ochrana by se tím oslabila, je to v naprostém pořádku – díky tomu jste mohli zjistit, na co si dát příště pozor a na čem ještě pracovat, abyste se na to, čím možná budeme muset projít, mohli co nejlépe připravit.

Večer se budu těšit na naši další společnou práci,

Ramana

18. setkání (27.3.2022) – ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK

Když jsem hledala téma pro dnešní setkání, stále mi přicházela jediná věc – ODPOČINEK.

Současné období je přímo přesycené velmi silnými energiemi, které se v nás snaží vyvolat pocity, mající nás udržet v této realitě. Zdá se ale, že část lidí se už stala pouhými pozorovateli této snahy. Také máte pocit, že ať se stane cokoli, jste už pevně ukotvení na své cestě a nic vás nepřinutí z ní sejít?

Myslím, že můžeme být těm, kteří se v nás snaží vyvolat pocit bezmoci a slabosti, vděční za to, jak nás jejich snaha zocelila a posílila. Už dokážeme rozlišit, co je v souladu s plánem naší duše a čemu se máme vyhnout.

Ač se to může zdát šílené, zdá se, že oni nám dali SVOBODU A SÍLU, kterou jsme v sobě předtím nedokázali najít.

Pojďme se tedy dnes společně sejít v nové realitě, do které se už díky tomu, čím jsme museli projít, dokážeme přesouvat stále lehčeji. Pojďme na chvíli společně sdílet náš nový domov. A pojďme v něm začít komunikovat a více se poznávat!

Večer se na vás budu těšit,

Ramana

17. setkání (20.3.2021) – CO NÁS DRŽÍ V PŮVODNÍ REALITĚ?

Dnes večer se podíváme, co nás dosud drží v původní realitě a nedovolí nám se plně přesunout jinam.

I když na sobě pracujeme a snažíme se odpoutat se od toho, co nás brzdí a svazuje, je velmi pravděpodobné, že jsme do původní reality stále něčím poutáni. Díky tomu jsme udržováni v jejích vibracích a v určitém nastavení, které nás nepustí za její hranice.

Dnes se tedy podíváme na to, jaké jsou naše vazby s původní realitou a jakým způsobem na nás působí.

V 19 hodin se tedy připojte a vylaďte na naši skupinu. Naše dnešní práce bude trochu jiná, než v předchozích týdnech, kdy jsme se na sebe vylaďovali a snažili se zachytit určitou informaci.

Dnes se vám v 19:05 pokusím zprostředkovat návod, jak u sebe odhalit vazby, které nás poutají k tomu, co bychom potřebovali opustit, abychom se dokázali přeladit do nové vibrace a udržet se v ní. Pošlu vám krátkou instrukci, ve které vás navedu, jak objevit spojení, která vás poutají k této realitě. Bude na vás, co vše si dovolíte vidět a připustit. Po celou dobu vaší práce mějte na paměti svůj záměr – zjištění, co vás ještě poutá k tomuto světu.

Každý z nás už ví, jaká je realita, do které jsme voláni. Už jsme schopni v ní nějakou dobu pobývat. Ale stále si uvědomujeme, že do ní ještě zcela nepatříme – jsme totiž svázáni s naším starým životem.

Nahlédněme tedy na to, co nám nedovoluje přesunout se jinam. Podívejme se na vazby, které máme a kterých jsme se dosud nedokázali či nechtěli vzdát.

Je na každém z nás, jak a kdy si dovolíme tato spojení přerušit.

Přerušit tyto vazby můžeme dnes, nebo později, až budeme připraveni. Počítejte s tím, že to nemusí být jednoduché a do něčeho se vám nebude chtít zatím zasahovat. Vše má svůj čas. Důležité je však vědět, s čím se budeme muset časem setkat.

Pokud vám dělá problém udržet pozornost a vaše mysl přeskakuje do různých oblastí, můžete si k vaší práci pustit šamanské bubny, které vám s tím mohou pomoci:

Večer se na vás těším,

Ramana

16. setkání (13.3.2021) – PROHLUBOVÁNÍ KOMUNIKACE

Dnes budeme opět zdokonalovat nový způsob komunikace.

V 19 hodin se propojte s ostatními členy skupiny. Můžete pozorovat, jak se vzájemně vylaďujeme a napojujeme, můžete se s ostatními přivítat. Můžete sledovat narůstající vlnu energie, která mezi námi během setkání vzniká. Toto počáteční propojení je velmi důležité – vyladíme se díky němu na společnou frekvenci a naše komunikace pak bude mnohem snazší.

Již tradičně k vám vyšlu od 19:05 do 19:10 určitou myšlenku, obraz, pocit. Zkuste být otevření všemu, co k vám v tuto dobu přijde. Dovolte si přijmout vše, co se vám objeví v mysli. Klidně si zapisujte své postřehy a později, až vám do komentáře napíšu, co jsem s vámi sdílela, se pokuste najít společné téma s tím, co jste vnímali. Pochopení spojitosti, která nemusí být na první pohled vůbec zřejmá, je velmi důležitý krok k tomu, abychom mohli začít tímto způsobem komunikovat.

Naše komunikace může pak pokračovat dále. Od 19:10 máte volný prostor pro další společné vylaďování. Můžete vysílat to, co byste chtěli ostatním sdělit, nebo přijímat informace od druhých.

Pokud chcete s druhými něco sdílet, promyslete si dopředu téma, na které se chcete zaměřit. Mělo by to být něco jasného a jednoduchého – všichni se učíme a potřebujeme získat jistotu. Vysílejte svůj záměr alespoň po dobu 5 minut, aby bylo snazší ho zachytit. Poprosím vás opět o sdílení toho, co jste vysílali, do komentáře, aby mohli ostatní porovnat své zkušenosti.

Uvědomte si, že je nás již docela hodně a je tedy možné, že můžeme v jeden čas vnímat různá sdělení, nebo třeba nějaké vůbec nezachytíme.

Předpokládám, že zpočátku mohou mezi námi vznikat skupinky, které budou podobně vyladěné, a tak na sebe budou silněji napojené a budou se vnímat intenzivněji.

Časem, jak se budeme více a více slaďovat, budeme schopni oslovit a zachytit širší pole bytostí. Vše je pro nás v tomto životě nové. Uvědomte si ale, že tento způsob komunikace jsme všichni již mnohokrát používali. Jen si stačí vzpomenout a dovolit si více se otevřít tomu, co k nám přichází…

Přeji vám čistý příjem,

Ramana

15. setkání (6.3.2022) – VYLAĎOVÁNÍ NAŠÍ KOMUNIKACE

Také máte pocit, že energie houstne, že strach, nenávist a agrese jsou téměř hmatatelné?

Náš svět se stále více rozděluje. A nebo možná, že se měníme my. To, co nám dříve připadalo normální, je pro nás teď už příliš silné a cítíme, že žít v takovémto nastavení je pro nás stále obtížnější.

Je proto skvělé, že jsme se našli a můžeme se vzájemně podporovat. Naše cítění a vyladění je jiné, než u většiny lidí. Nás původní svět je pro nás už příliš těžký.

Pojďme tedy pokračovat na vylaďování se na naši novou realitu.

ooo

Opět se pokusíme na sebe vyladit a budeme hledat způsob, jak spolu můžeme komunikovat. Díky naší minulé zkušenosti se ukázalo, že forma komunikace, o kterou jsme se pokusili, je zcela jiná než ta, na kterou jsme zvyklí. Běžně komunikujeme skrze slova, pojmy. Pokud chceme vyjádřit emoci, pocit či náš postoj, musíme to složitě opsat a stejně nejsme přesně pochopeni – přesný obraz či pocit je skrze slova nepřenositelný.

Pokud ale komunikujeme tak, že místo pojmu vysíláme pocit, který v sobě zahrnuje i naši zkušenost, očekávání, vnitřní nastavení, či cokoli jiného, bude i způsob, jakým to přijmeme a pochopíme, zcela jiný než dosud.

Zkusme si tedy věřit, že to, co k nám přichází, vnímáme správně.

Začínáme se přesouvat do jiné reality – a to s sebou nese i zcela novou formu komunikace. A pokud chceme v této nové realitě začít fungovat, musíme si dovolit otevřít se tomu, co je mnohem komplexnější a hlubší, než svět, ve kterém jsme dosud pobývali.

Každý druh jazyka umožňuje svým mluvčím určitou formu myšlení a postoje k životu. A my se začínáme učit jazyk, skrze který je možno začít chápat zcela jinak – hlouběji, komplexněji, dokonaleji.

Otevřete se proto úplně všemu, co k vám dnes přijde. Nic není špatně. To, co přijmete, je váš způsob, jakým zachytíte určitou zprávu. Zkuste o tom, co se vám podaří zachytit, přemýšlet a najít v tom souvislost s tím, co k vám bylo vysíláno.

Je zcela v pořádku, když každý z nás přijme trochu jinou informaci – my už nepotřebujeme být stejní. V nové realitě jsme každý takový, jaký potřebujeme být a to, co k nám přijde, je určeno přesně pro nás.

Opět k vám tedy vyšlu mezi 19:05 – 19:10 určitou informaci, obraz, energii.

Přijměte vše, co k vám přijde. Klidně si své postřehy zapište. Do komentáře vám pak vložím to, co jsem se k vám snažila vyslat. Zkuste to porovnat s tím, co jste zachytili, hledejte souvislosti. Každý z nás se musí naučit přijímat a vysílat sdělení svým vlastním způsobem.

A pokud budete chtít pokračovat, můžete od 19:15 zkusit vysílat či přijímat další sdělení. Necháme tomu volný průběh. Pokud bude mít někdo pocit, že by chtěl něco k ostatním vyslat, udělejte to. A ti, kteří zatím chtějí jen vylaďovat svůj příjem, se můžete pokusit na toto sdělení přijmout.

Pokud tedy někdo bude vysílat pro ostatní, napište prosím pak do komentáře, kdy a co jste se nám snažili předat, abychom si to mohli porovnat s tím, co jsme vnímali.

Samozřejmě jako vždy můžete využít naši společnou energii k tomu, co je pro vás důležité – můžete se skrze ni uzdravovat z toho, co vás drží ve starém světě, nahlížet do toho, co potřebujete pochopit, posilovat to, co považujete za důležité,…

Večer se na vás těším,

Ramana

14. setkání (27.2.2022) – ZAČÍNÁME KOMUNIKOVAT

Nádherný den vám všem,

dnes budeme pokračovat ve vylaďování našeho společného prostoru, který se možná brzy stane jedinou možností naší další společné práce.

Pokusíme se vyladit se na sebe takovým způsobem, abychom spolu mohli časem začít komunikovat.

V 19:05 – 19:10 se vám pokusím předat jednoduchý obraz, spojený s jedním slovem. Pokuste se to zachytit. Můžete to vnímat v podobě slova, pocitu, emoce, obrazu, myšlenky, podobenství, děje, barvy,…

Zpočátku se to může zdát obtížné, ale cvičením se bude naše schopnost zdokonalovat a časem nám může tato forma komunikace nahradit dosavadní, v jisté formě omezenou formu skrze slova.

Později vám do komentáře vložím to, co jsem se s vámi snažila sdílet, abyste zjistili, jakým způsobem jste to byli schopni zachytit a mohli to dále rozvíjet.

Pokud byste chtěli na této formě komunikace pracovat intenzivněji, můžeme se krátce (5-10 minut) setkávat časteji i v jiné dny.

Samozřejmě můžete jako pokaždé využít sílu skupiny a pracovat na tom, co je pro vás v tomto čase důležité. Každý z nás má svůj specifický úkol a směr, kterým se má ubírat a naše společná síla mu v tom může být velmi nápomocná.

ooo

2. část – pro ty, kteří by chtěli vědět, co se teď skutečně děje

Zkoušeli jste se v posledních dnech podívat za oponu této reality? Co jste zjistili?

Mám pocit, jakoby bylo posíleno informační pole, které se snaží zaměřit naši pozornost jediným směrem – vyvolat v nás strach a nenávist. To jsou jedny z nejsilnějších emocí, které udržují naši pozornost na to, co někdo chce, abychom viděli a velmi ztěžují schopnost vidět to, co je za tím.

„Odhrň plátno, na které ti promítají to, co chtějí, abys viděl a podívej se za něj.

Když se dokážeš oprostit od děje, který je ti předkládán, uvidíš dílnu, ve které jsou vytvářeny iluze tohoto světa.“

Dnes můžeme využít sílu našeho společného propojení k tomu, abychom prolomili tuto bariéru a uviděli to, co má být skryto.

Netuším, co se skrývá za oponou, ale možná se nám na to společnými silami podaří nahlédnout.

Přeji nám všem mnoho moudrosti a vnitřní síly odolat tomu, čím budeme muset projít,

Ramana

13. setkání (20.2.2022)VYLADĚNÍ SE NA NOVOU FREKVENCI

Události posledních dnů naznačují, kam je tento svět směřován. Možná, že brzy nastane doba, kdy budeme ještě více kontrolováni a bude nám znemožněno spolu komunikovat.

Mám pocit, bychom měli být na tuto možnost připraveni a měli bychom se naučit se propojit způsobem, který je běžnými cestami nezjistitelný.

Každá skupina bytostí spolu existuje a komunikuje na určitých frekvencích. Je zřejmé, že naše dosavadní informační pole bylo zabráno těmi, kteří se nás snaží mezi sebou rozeštvat a vyvolat v nás pocit strachu a beznaděje. V  tomto poli je tedy už velmi obtížné spolupracovat a vytvářet cokoli, co je zaměřeno na náš přirozený vývoj.

Zdá se, že jsme přinuceni přeladit se na jinou frekvenci, která bude pro ty, kteří se nás snaží ovládat, nezjistitelná.

Bytosti, kterým vyhovuje energie strachu a ovládání druhých, jsou schopny existovat v určité škále frekvencí. A bytosti, které jdou cestou spolupráce, svobody a vzájemného respektu, dokáži vnímat mnohem větší rozsah těchto frekvencí, které jsou přístupné v okamžiku, kdy dokážeme přijímat a vnímat vyšší vibrace.

A v tom je naše velká výhoda – dokážeme se vylaďovat i na frekvence, které jsou pro určité bytosti nedostupné a nezjistitelné.

To znamená, že se můžeme stát při určitém vyladění pro některé bytosti „neviditelnými“.

Skvělou ukázkou toho, jakým směrem bychom se mohli zaměřit, najdete ve filmu Celestinské proroctví. A na to, jak se stát „neviditelnými“, se můžete podívat v čase 1:20:15.

Nyní je tedy nejvyšší čas najít novou frekvenci, na které budeme schopni společně komunikovat.

Začneme od frekvence, kterou můžeme vnímat jako zlaté světlo. Je už dostatečně vysoká na to, aby byla pro ty, kteří se snaží zabránit naší cestě, nezjistitelná, ale současně je snadné se na ni vyladit (je to energie, kterou jsme schopni přijímat skrze 7. čakru).

Dnes se tedy společně vylaďme na vibraci zlatého světa a snažme se vzájemně se propojit a začít spolu komunikovat.

Toto spojení je třeba postupně rozvíjet, a proto na něm budeme pracovat i  v následujících týdnech.

Pokud to bude možné, snažte se sdílet své zkušenosti s ostatními, kterým tak můžete pomoci získat větší sebedůvěru a jistotu.

Během následujících setkání budeme tedy postupně vylaďovat frekvenci, která bude našemu účelu nejlépe vyhovovat a která nám umožní zůstat spolu ve spojení v jakékoli situaci.

Přeji vám mnoho trpělivosti, síly a odvahy,

Ramana

12. setkání (13.2.2022) – BUĎME SVĚTLEM TĚM, KTEŘÍ SE PRÁVĚ PROBOUZÍ

Cítíte tu ohromnou sílu? Lidé po celé Zemi se probouzejí. Už nechtějí další dávku toho, co jim brání vnímat pozadí hry, která pro ně byla zvolena.

Chtějí procitnout.

Někteří ale ještě spí hlubokým spánkem, ze kterého je vzbudí jen velmi silný impulz. Ale i ten časem přijde. Nikdo nemůže uniknout svému osudu.

Teď se však soustřeďme na ty, co se už probouzí.

Co uvidí jako první, až otevřou oči?

Bezmoc a marnost, nebo naději a víru v lepší budoucnost? Život ve strachu a osamění, nebo radost a sounáležitost?

Ukažme jim, že svět může být plný radosti, důvěry a síly.

Staňme se majákem pro ty, kteří dosud tvrdě spali.

Až se probudí, potřebují uvidět světlo, přinášející víru a naději v to, o čem už tak dlouho sní.

Prozařujme jejich cestu, na které se časem s nimi shledáme.

Ať záře našeho srdce odkryje každé zákoutí, které mělo být skryto a promění temnotu a chlad ve sluncem zalité dny.

Buďme tedy světlem pro ty, kteří se právě probouzí z dlouhé noční můry!

11. setkání (6.2.) – NAJDĚME SPOLEČNÝ CÍL

Máme ohromnou sílu změnit cokoli – jen se musíme naučit ji správně používat.

Pokud budeme pouze prozařovat realitu jako celek, můžeme ji sice postupně měnit, ale nebudeme mít pod kontrolou, jak ji ovlivňujeme.

Co kdybychom to zkusili jinak? Co kdybychom se společně zaměřili na určitou část, kterou bychom svým působením začali měnit?

Mám pocit, že k tomu bude potřeba se společně dohodnout na konkrétní oblasti, na kterou bychom zaměřili svou pozornost a energii, na způsobu naší práce a na cíli, kterého budeme chtít dosáhnout.

Pokusme se tedy dnes najít oblast, na kterou bychom mohli začít společnými silami působit. Pro začátek by to mělo být něco všem známého, ale úzce specifikovaného, na čem by šlo snadno sledovat případné změny.

Zkusme tedy dnes objevit konkrétní cíl naší další společné práce, na kterém se naučíme spolupracovat, měnit a tvořit novou realitu.

Bude skvělé, když se o své nápady a postřehy podělíme v komentářích, abychom si do příštího týdne stanovili náš první společný cíl, na kterém začneme pracovat a rozvíjet tak naši společnou sílu.

Přeji vám krásný den plný pochopení,

Ramana

10. setkání (30.1.)- PROZÁŘENÍ TOHO, CO MÁ BÝT SKRYTO

Společně jsme prošli fází seznamování, rozpomínání a očišťování se od toho, co nám ještě bránilo vyladit se na společnou frekvenci.

A pomalu si začínáme uvědomovat, jak ohromnou máme sílu, když se spojíme.

Dokážeme se vyladit na realitu, do které se budeme postupně stále více nořit a budeme v ní trávit více času, než dosud.

ooo

S tím, čeho jsme dosud společně dosáhli, ale můžeme dělat ještě mnohem více.

Můžeme vložit do reality, ve které se právě nacházíme, impulz k jejímu přesměrování.

ooo

Je naplánován určitý směr vývoje, do kterého bylo a neustále je vkládáno velké množství energie strachu, bezmoci, netolerance. A tímto směrem by se podle některých měla naše realita dále vyvíjet.

Ale co kdyby se energie, vkládaná do této reality změnila? Co kdyby onu destruktivní sílu přehlušilo něco silnějšího?

Co třeba vibrace lásky, spolupráce, podpory a respektu k názoru druhého? V těchto vibracích jsou vyladěni ti, kteří chápou, co se děje a uvědomují si svou sílu a směr své další cesty. Cítí, že procházíme velkou změnou. A ví, že ji mají podpořit a pomoci tak těm, kteří ještě tápají, prohlédnout.

Pojďme tedy dnes společně přinést světlo do temnoty této reality. Osvětleme vše, co mělo být skryto a nepochopeno a umožněme tak odhalit vše, co nás má dovést k zapomenutí.

Pomozme druhým vidět pravdu. Dejme jim odvahu prozřít a postavit se za své právo být svobodnou bytostí.

Podělme se s ostatními o světlo své duše a prozařme jejich temné životy. Možná, že právě to jim pomůže najít v sobě odvahu změnit svou budoucnost.

Buďme dnes společnými silami tvůrci lepší budoucnosti.

Pokud byste měli pocit, že máte vkládat tento druh energie do naší reality delší dobu, klidně si to tak nastavte. Není třeba naši práci omezovat určitým časem. Myslím, že jsme již schopni naši společnou energii udržet a pracovat s ní po neomezenou dobu tak, jak bude třeba.

S láskou všem,

Ramana

9. setkání (23.1.) – OČIŠTĚNÍ SE OD OKOVŮ NAŠÍ REALITY

Abychom byli připraveni přesunout své vědomí do vyšší úrovně bytí a byli schopni tam přebývat delší dobu, musíme být očištěni od toho, co nás drží v našem původním světě.

V této době je již většina z vás schopna přesunout své vědomí do reality Nové Země a nějakou dobu tam setrvat. Je to velmi silná zkušenost a abychom tento přesun zvládli, musíme vyladit svou mysl tak, aby nám umožnila alespoň krátké nahlédnutí do této vyšší reality. Zatím je to pro nás velmi náročné, a tak stále většinu času zůstáváme v našem původním světě.

Nastal čas začít vylaďovat svou mysl, tělo i vědomí tak, abychom byli schopni svůj pobyt v Nové Zemi stále více prodlužovat.

K tomu bude nutné zbavit se všeho, co by nás stahovalo do naší původní reality.

Pokud v sobě totiž máme něco, co je vyladěno na frekvence původní reality a není možné to přeladit do jiné úrovně, je třeba se toho zbavit. Může jít o nezpracované emoce, vztahy, situace, programy, které nás udržují v určitém nastavení, propojení s jinými bytostmi, která v nás stále dokola vyvolávají určité pocity či myšlenky.

Je tedy zřejmé, že každý, kdo jde cestou posunu do vyšší úrovně vědomí, se musí postavit těmto „stínům“ a zpracovat je tak, že přestanou mít sílu ovlivňovat jeho nastavení.

V této době je nám ukazován efektivní způsob pročištění od toho, co nás drží ve starém světě. Když budete pozorní, všimnete si, že u značné části lidí dochází na energetické úrovni k určitému procesu, který vyhledává a zviditelňuje to, co jim nedovolí posunout se dál. Do vědomé úrovně se vynořují fyzické i psychické problémy, které v nás dlouho zůstávaly skryty. Teď se ale aktivoval proces, který začíná spalovat vše, co stojí v cestě novému druhu energie, která je už všude kolem nás.

Tomuto procesu lze určitými způsoby zabránit. Jak je ale poslední dobou vidět, nové vyladění Země je stále silnější a i ti, kteří by měli být chráněni, tímto očišťováním začínají procházet.

Jde o velmi silný a efektivní proces čištění na fyzické, psychické i duchovní úrovni. Vypadá to, jako bychom byli ve všech úrovních skenováni a to, co překáží, bylo vyneseno na povrch a postupně očišťováno. Jde o průvodní jev transformace našich bytostí.

Z mé zkušenosti vím, že se tento proces opakuje vícekrát do té doby, dokud se neočistíme od posledního zbytku toho, co nás poutá k naší minulosti.

Máme teď dvě možnosti – buď necháme vše plynout přirozeně a počkáme, až nás tento proces dožene, nebo mu můžeme vyjít naproti, urychlit ho a zároveň i kontrolovat jeho průběh.  

A to je naším dnešním tématem.

Na chvíli v sobě vyvolat proces očišťování.

Pokud do tohoto stavu vstoupíme vědomě, máme vše pod kontrolou a můžeme ho kdykoli přerušit. Nevyvolá takovou reakci, jakou můžeme zažít při samovolném procesu. Pokud se ale budeme takto očišťovat opakovaně, můžeme vše urychlit a pravděpodobně se i vyhnout silným projevům čištění, kterými bychom jinak museli projít.

Jak tedy tento proces spustit?

Nejdříve se zaměřte na svou 1. a 7. čakru. Těmito místy přijímáme 2 druhy energie, které jsou pro nás nezbytné (1. čakrou přijímáme energii Země – Matky, 7. čakrou duchovní energii Zdroje, Boha – Otce). Co nejvíce se otevřete těmto dvěma energiím. Posilte proud, který proudí skrze tyto čakry do vašeho těla.

Následující krok je neobvyklý, ale spustí čistící proces, kterým mnoho lidí v této době prochází.

Nechte energii 1. čakry vystoupat skrze celé tělo (to se děje běžně, když tato energie stoupá páteřním kanálem). Nyní ale udělejte něco více – představte si, že vaše 1. čakra, která je uložena ve spodní části trupu, vystoupá nahoru. Tím jakoby se celé tělo vnořilo do energie Země.

A to samé udělejte se 7. čakrou. Přesuňte ji z vrcholku hlavy do spodní části těla – vykoupejte celé své tělo ve vysokých vibracích.

V tomto okamžiku se obě energie spojí a zažehnou plamen, který nás očistí od toho, co je připraveno. Dojde k propojení Matky a Otce, Země a Nebe.

Buďte pozorovatelem tohoto fascinujícího procesu. Sledujte, co vám je odhalováno a pročišťováno.

Setrvejte v tomto stavu tak dlouho, jak budete cítit, že je třeba. Tento proces můžete kdykoli přerušit – stačí vrátit obě čakry na svá původní místa.

Pokud zjistíte, že vám tento postup vyhovuje, můžete ho opakovat kdykoli budete mít potřebu se od něčeho očistit. Zkoušejte si své vlastní nastavení a vylaďte ho tak, jak vám bude vyhovovat.

Krásný den všem a večer se na vás budu těšit.

Ramana

8. setkání (16.1.2022)POZNEJ SVÉHO PROTIVNÍKA

Při dnešním setkání se podíváme, zda a jakým způsobem jsme propojeni s realitou, která pro nás byla připravena a ve které jsme všemožnými způsoby nuceni pobývat.

Jestli si vzpomínáte, v článku POZADÍ PANDEMIE jsem uvedla, že jedním z účinků „vakcíny“ by mohlo být energetické odpojení naší 1. čakry  od Země, (která se také mění a vyvíjí a ten, kdo si napojení na ni udrží, zůstane součástí jejího vývoje) a místo toho napojení na jinou realitu, která má přerušit náš přirozený vývoj a udržet nás v původním nastavení.

Zdálo se, že se toto přepojení týká pouze těch, kteří přijali „vakcínu“.

Poslední dobou ale zjišťuji, že se tento typ napojení objevuje i u těch, kteří „vakcínu“ nepřijali. Jsme asi naším okolím ovlivňováni více, než jsme si mysleli. Zatím jsem se u neočkovaných setkala pouze s jakousi přípravou – u části lidí je vytvořen, nebo se vytváří, jakýsi energetický kanál, který zatím není s ničím propojen a proto není jasné, k čemu má vlastně sloužit.

Možná je toto napojení vytvořeno proto, že jsme ovlivněni novým nastavením těch, kteří s námi žijí. A nebo jsme si ho vytvořili sami, abychom mohli s našimi očkovanými blízkými zůstat propojeni.

A to by mohlo být záměrem našeho dnešního setkání.

Pokuste se objevit u sebe tento kanál (pokud ho neuvidíte hned, hledejte i na jiných energetických úrovních – jsem si jistá, že každý ho někde má). Až ho objevíte, podívejte se, zda je už někam napojen, nebo je zatím volný.

Pokud již napojení existuje, zjistěte o tom co nejvíce – proč se napojení vytvořilo, jak vás ovlivňuje, co je jeho cílem, jakým způsobem by ho bylo možné využít?

Pokud ještě napojení nemáte, zkuste si představit, že již existuje a postupujte stejně, jakoby jste ho již měli.

Když poznáme metody a taktiku druhé strany, můžeme toho využít.

Zatím nevím, jakým způsobem bychom s tím měli dále pracovat – zda se od tohoto propojení odpojit a soustředit se na novou realitu, nebo tohoto napojení využít, vstupovat přes něj do někým připravené reality a ovlivňovat ji, či skrze něj dokonce zachraňovat ty, kteří jsou již připraveni z této reality vystoupit.

Dnes budeme tedy objevovat to, co před námi mělo být skryto.

Mám pocit, že právě začíná další etapa naší společné práce.

Bylo by skvělé, kdyby se co nejvíce z nás podělilo o to co dnes zjistíme. Každý poznatek je cenný. A právě díky naší spolupráci a sdílení můžeme porozumět a pochopit, jaký by měl být další směr naší cesty.

7. setkání (9.1.2022) – PROHLUBOVÁNÍ POZNÁNÍ

Dnes půjdeme tam, kam se lze běžně dostat, jen když odhodíme zátěž hmotných těl.

Ti, kteří nejsou spojeni s hmotou našeho světa a jsou vyladěni na určité vibrace, mohou v tomto světě pobývat a učit se zde porozumět vyššímu poznání.

Nemá smysl popisovat tento svět, když jsme uzamčeni v určitém vnímání a chápání, které nám nedovolí pochopit cokoli jiného. K tomu, abychom pochopili jinou realitu, se musíme stát její součástí.

Pojďme tedy proniknout tam, kde jsme už každý z nás kdysi byl, jen jsme na to, díky spojení s hmotou našich těl, zapomněli.

Usaďte se v klidu a bezpečí. Musíte si být jistit, že vás nikdo nebude rušit. Vstoupíme do světa, kde bude vaše vnímání velmi zesíleno a jakékoli vyrušení by vás mohlo rychle vyhodit pryč. Není to nebezpečné, jen nepříjemné a váš další pokus se vrátit zpět by mohl být obtížnější.

Zklidněte svou mysl a snažte se soustředit svou pozornost na bytost, která bude vaším průvodcem. Každému se objeví přesně taková bytost, kterou ve svém nastavení potřebuje. Poznáte ji podle toho, že v její blízkosti pocítíte ve vašem srdci ztišení a lásku k celému světu.

Můžete jí poděkovat za to, že se stane vaším průvodcem. A pokud jí důvěřujete, nechte se jí vést.

V dálce možná uvidíte bránu, kam budete společně směřovat. Až jí projdete, zůstaňte se svým průvodcem a požádejte ho, aby vám ukázal to, co potřebujete pochopit.

Naším cílem je objevovat hloubku a podstatu světa, který se má stát naším domovem. Každý z nás bude veden k tomu, aby poznal určitou oblast. Snažte se proniknout do co největší hloubky. Neskákejte z jedné oblasti do jiné.

Je dobré si uvědomit, že pracujeme společně. To znamená, že díky našemu propojení získáme přístup ke všemu, co jsme každý z nás pochopili. Toto poznání k nám bude přicházet postupně, tak jak bude potřeba.

Cítíte to propojení? Dovolte si otevřít své poznání pro druhé. A dovolte si napojit se na neomezený zdroj informací, který je otevřen pro každého z nás.

Vítejte v novém světě vzájemné podpory a sdílení.

Vítejte doma.

Ramana

6. setkání (2.1.2022) – OBJEVOVÁNÍ JINÉ REALITY

Nastal čas uvědomit si, že vše staré, s čím jsme se uplynulý rok potýkali a byli jsme tak nuceni vidět skutečnou podstatu světa, ve kterém jsme dosud žili, je pryč.

Mnohým z nás se již podařilo pochopit, na jakých energiích je založen náš starý svět – prožili jsme strach o svůj život, o život našich blízkých, o svou existenci. A díky tomu jsme pochopili tu nejdůležitější věc – že právě strach nás udržuje ve světě, který se snažíme opustit. Dosud jsme k tomu neměli odvahu. Starý svět byl naší jistotou.

Teď ale nastal čas odejít. Poznali jsme vše, co jsme potřebovali. A pochopili jsme, že jediná cesta z tohoto světa vede skrze naše nitro – právě tam je ukryta naše síla, která má moc přesunout vaše vědomí do jiné reality.

Pojďme tedy spojit své síly a přesunout své vědomí do reality, na kterou jsme se tak dlouho připravovali.

Není třeba nic vytvářet – vše již existuje. Stačí jen vyladit svou mysl na takovou frekvenci, která nám umožní začít vnímat realitu Nové Země – našeho nového domova. A k tomu nám může pomoci, když se propojíme s těmi, kteří jdou stejnou cestou. Naše společná energie nám osvítí cestu, kterou bychom sami hledali mnohem obtížněji.

Dnes se tedy staneme objeviteli – budeme vylaďovat své vnímání a hledat místo, kde se všichni sejdeme. A v následujících týdnech budeme toto spojení stále více upevňovat, aby se časem stala tato realita naším skutečným domovem.

Těším se na naši společnou cestu,

Ramana

5. setkání (26.12.2021) – UMÍRÁNÍ STARÉHO A ROZENÍ NOVÉHO

Tuto neděli ponechám na vás, zda se budete chtít propojit s ostatními, nebo si užijete sváteční pohodu jen sami se sebou.

V tuto dobu si můžete uvědomovat, že nás opouští to, čím jsme procházeli uplynulý rok a do vědomí nám začíná probleskovat něco nového – a co to bude, záleží na našem vyladění, které si od této doby dokážeme udržet.

Pokud se tedy dnes budete chtít propojit a cítili byste, že se ještě potřebujete zbavit něčeho, co by vám mohlo bránit v naší další práci, může být vhodný čas na to, zpracovat zbytky toho, co je vám ještě přítěží. A pokud jste již připraveni tvořit lepší svět, možná je ten pravý čas posílit energii, která nám v následujícím období pomůže překročit hranici mezi minulostí, do které už nepatříme a budoucností, která je pro nás již dlouho připravena.

Těším se tedy na ty, kteří dnes nechtějí odpočívat,

Ramana

4. setkání (19.12.2021) – ODPOUTÁVÁNÍ SE OD STARÉHO SVĚTA

V této obtížné době jsem si uvědomila jednu podstatnou věc, která se pravděpodobně bude týkat každého, kdo sem přišel změnit starý svět.

Zdá se, že většina z nás bude muset projít určitým procesem, který nás očistí od toho, co nás zde drží a nedovolí nám posunout se dál.  

Vypadá to, že každý z nás má alespoň jednu oblast, které se tato očista bude týkat.

Někteří už byli nuceni projít, nebo právě prochází, velmi bolestnou etapou oddělování se od toho, z čeho máme největší strach.

To strach ze ztráty nás drží a nedovolí nám jít dál. A my díky tomuto strachu stále tvoříme energii našeho současného světa, ze kterého díky tomu nedokážeme odejít.

Ale co s tím?

Zdá se, že máme dvě možnosti:

1) Projít procesem strachu z toho, čeho se v tomto životě nejvíce bojíme, na fyzické úrovni

To může být velmi bolestivé, ale zároveň velmi osvobozující. Když totiž zakusíme to, čeho se tak bojíme, časem zjistíme, že to, co se stalo, nebylo tak strašné, jako samotný strach z toho, že se to stane.

Zpočátku se budeme cítit velmi slabí, jakoby jsme přišli o poslední zbytky své síly. Myslím, že je velmi důležité v této fázi nebojovat. Jen pozorovat.

Proces, kterým takto procházíme, se týká pouze tohoto světa, ne naší skutečné podstaty. A pak, po určité době zjistíme, že v nitru naší bytosti začíná narůstat nový druh síly. Najednou si začneme uvědomovat, že bylo třeba spálit v sobě všechen strach, abychom v sobě mohli najít svou pravou podstatu.

Tato síla v nás bude postupně narůstat a my si začneme uvědomovat, že máme moc měnit svět, ve kterém žijeme. Už víme, že nejsme obětí, ale stvořitelem. Užívejme si tento pocit a postupně objevujme dosah své nové síly.

2) Ti, kteří ještě nevstoupili do tohoto víru, mají možnost počkat, až sám přijde, nebo mu mohou vyjít naproti.

Na čem tedy můžeme dnes společně pracovat?

Každý z nás se může pokusit najít v sobě během našeho propojení své nejslabší místo a  představit si situaci, které se nejvíce obává. Nebojte se prožít to co nejsilněji. Budete mít za sebou podporu ostatních.

Nezáleží na tom, zda u vás už tento proces začal, či ještě ne. Jisté je, že skrze něj budeme muset v určité formě projít časem všichni. Pokud se tedy dnes cítíte na to vše trochu postrčit a urychlit, můžete využít naší vzájemné podpory, během které bude vše lehčí a rychlejší.

Je důležité si uvědomit, že všechny naše vazby k tomuto světu se nespálí během jediné hodiny. Pokud ale nebudeme jen čekat, až to přijde, a sami svůj strach vyhledáme a prožijeme, velmi se nám tím ulehčí fáze, na jejímž konci bude objevení naší nové síly, která má moc změnit svět, který už přestává být vhodný k našemu životu.

Pokud se dnes na tuto očistu nebudete cítit, propojte se s ostatními a nechte se vést svou vlastní cestou, tak jako pokaždé – jen vy sami víte, co máte právě udělat.

Přeji vám mnoho síly a odvahy podívat se do samého nitra svého strachu a díky tomu ho oslabit tak, abychom v sobě dokázali nalézt svou skutečnou sílu.

Ramana

3. setkání (12.12.2021)VYLAĎOVÁNÍ

Dnes bych nechala našemu setkání volný průběh. Vyzkoušejme si každý, kam nás to zavede. Část z nás se nechala vést svým srdcem i minule a je vidět, že nám to takto začíná fungovat. Budeme muset začít postupně fungovat a spolupracovat jako celek a čím dříve se začneme vzájemně podporovat a komunikovat spolu na mimosmyslové úrovni, tím dříve budeme moci začít vytvářet a ovlivňovat náš nový svět.

Poslední týden byl pro mne velmi náročný a musela jsem udělat několik velmi zásadních rozhodnutí, týkající se života mne blízké bytosti. I tímto způsobem jsme někdy zkoušeni, zda jsme skutečně připraveni a odhodláni se vzdát toho, co nás tu ještě drží. A i když zatím netuším, zda jsem udělala to, co jsem měla, rozhodovala jsem se svým srdcem.

Dnes tedy možná nebudu mít dost sil vše sledovat a podporovat naši společnou snahu. Budu ale jednou částí naší společné práce. A možná se nám ukáže, jak se můžeme vzájemně podporovat i v takto těžkých chvílích, které také mohou být součástí naší cesty.

V 19 hodin budu s vámi a věřím, že i tato situace nám může ukázat další směr naší práce.

S láskou,

Ramana

2. setkání – POZNÁNÍ (5.12.2021)

Poznej možnou budoucnost a dokážeš ji změnit.

Existuje mnoho variant naší budoucnosti a není v našich silách poznat všechny. Ve skutečnosti to ani není nutné a zbytečně by to rozmělňovalo naše síly.

Když to co nejvíce zjednodušíme, můžeme říci, že jsou před námi dvě možné varianty:

1. varianta, která pro nás byla naplánována a je posilována těmi, kteří se nás snaží podrobit, zotročit, zašlapat v nás naše lidství, vzít nám spojení s Bohem.

2. varianta přirozeného vývoje, ve které postupně rosteme, propojujeme se a poznáváme naši pravou podstatu.

V této době je nám jasně ukazováno, k jaké variantě každý z nás tíhne.

Je správné, že ti, kteří ještě nejsou připraveni se posunout ve svém vývoji dále, mohou zůstat tam, kde jim to více vyhovuje.

A je skvělé, že se nám nabízí i druhá možnost – opustit dosavadní způsob fungování světa a společně začít pracovat na budování něčeho dokonalejšího, co bude v souladu s cestou naší duše.

Pokud bychom si mohli svobodně zvolit jednu z možných budoucností, bylo by vše v naprostém pořádku.

Děje se ale něco, co nám brání se svobodně rozhodnout – všichni jsme násilně ukotvováni do budoucnosti, kterou pro nás vybral někdo jiný, a je nám všemožně bráněno v tom, abychom prošli přirozeným procesem změny.

ZÁMĚR NAŠÍ DNEŠNÍ PRÁCE

K tomu, abychom se dokázali vymanit z reality, do které jsme tak nevybíravým způsobem připoutáváni, je třeba proniknout do samé její podstaty – poznat budoucnost, která pro nás byla naplánována, pochopit způsob, kterým jsme do ní připoutáváni, porozumět záměrům těch, kteří jsou přesvědčeni, že mají právo rozhodovat o našich životech.  

A právě to bude záměrem naší dnešní společné práce – nahlédnout do reality, která byla někým pro nás přichystána. Pokusíme se odhalit skryté záměry a cíle těch, který si přisvojili právo rozhodovat o našich životech. Najdeme jejich slabá místa, která nám pomohou pochopit, jak se vymanit z jejich vlivu.

Naším dnešním úkolem tedy bude:

 • Vyladit se na variantu naší možné budoucnosti, ve které jsme ovládáni, manipulováni, oddělováni jeden od druhého, obíráni a naši svobodnou cestu, o spojení s ostatními stejně vyladěnými bytostmi a s Bohem.
 • Nechte si ukázat to, co právě vám má být odhaleno. Každý jsme schopni uvidět určitou část a díky naší spolupráci budeme schopni pochopit a nahlédnout na větší celek.
 • Chápu, že nahlížet do této reality nemusí být zrovna příjemné, protože je to spojeno s nepříjemnými pocity strachu, bezmoci, beznaděje. Pokud si ale dodáte odvahu a poznáte to, čeho se bojíte,  zjistíte, že váš strach zeslábl a vy máme najednou více energie se svému strachu postavit. Tato zkušenost pro vás tedy může být velmi prospěšná.
 • Pokud byste ale cítili nechuť tuto zkušenost podstoupit, je to v pořádku. Každý musí naslouchat především sám sobě. V tomto případě (a v případě, že jste se nezúčastnili našeho 1. setkání) se vylaďte na naše společné propojení a staňte se pozorovateli (viz. 1. SETKÁNÍ – PROPOJENÍ (na této stránce níže)
 • Je důležité, abyste si zapamatovali co nejvíce a mohli se pak o to podělit s ostatními (mějte proto po ruce tužku a papír a průběžně si dělejte poznámky). Své poznání prosím sdílejte s ostatními v komentářích na této stránce.
 • Podle toho, co nám bude dnes ukázáno, zvolíme další postup naší práce. Nebojte se proto sdílet to, co vám bylo odhaleno – každá „nepodstatná“ drobnost může být důležitá.

V 19 hodin společnými silami odhalíme to, co mělo být skryto…

Ramana

Průběžná příprava na 2. setkání:

Moc děkuji za sdílení vašich postřehů a zkušeností, kterými jsme společně prošli minulou neděli.

Sledovala jsem, co se během našeho setkání dělo a z vašich komentářů vidím, že někteří jste to také vnímali.

Bylo nádherné pozorovat, jak naše duše stoupají nad tělo v okamžiku, kdy jste se postupně začali připojovat. Někteří z vás jste se vzájemně poznali a měli jste velkou radost, že se zase vidíte. Někdo odešel do ústraní a začal pracovat sám, někteří jste se spojili a pracovali společně.

U každého se objevila zářívá bytost (duchovní průvodce?) a pomohla mu s tím, co bylo potřeba. Někdo byl léčen, někomu bylo prosvětleno 3. oko, s někým tyto bytosti komunikovaly. Každý jste to jistě nějak vnímal.

Pak, když byli všichni vyladěni, ukázal se každému „film“, určený právě pro něj. Někteří z vás jste si ho mohli přímo uvědomit, někteří tímto způsobem obdrželi určitou část informací.

A pak, když jsme každý dostali či pochopili to, co jsme obdržet měli, se vše začalo postupně uzavírat a vy jste se začali vracet zpět do svých těl.

Během celé doby jsem vnímala obrovskou radost a podporu duchovních bytostí. Mám pocit, že jdeme správným směrem a může nám být takto ukázáno velmi mnoho.

Uvědomila jsem si také, že cesta skrze vyšší světy je pro nás, kteří jsme v nich kdysi pobývali, jedinou možností, jak vše zvládnout a jak pomoci těm, kteří váhají, pro kterou cestu se rozhodnout.

Během našeho nedělního setkání mi bylo ukázána i temná stránka toho, čím teď procházíme. I když není moc příjemné si to znovu vybavovat, cítím, že bychom si měli při své práci být vědomi i této části naší reality. Jen tak budeme schopni zaměřit svou energii správným směrem.

Byla mi ukázána situace, během které došlo k uzavření smlouvy, týkající se našeho dalšího osudu.

Viděla jsem dvě bytosti – jedna z nich byla člověk, druhá vypadala jinak (měla šedé zbarvení těla, protáhlý obličej). Tyto dvě bytosti právě uzavřely dohodu – člověk nabídl lidstvo a šedá bytost technologie.

Netuším, kde vzaly obě bytosti právo rozhodovat za celé lidstvo. Možná by stálo za to, so na to podívat detailněji.

Pochopila jsem, že k podobné dohodě došlo už jednou – před 2.SV (část lidských bytostí byla obětována a vyměněna za technologie, které měly někomu pomoci ovládnout svět).

Teď ale někdo nabídl rovnou celé lidstvo. Kdo má na to vůbec právo?

Dále jsem viděla Zemi, zahalenou do temné mlhy. Všude bylo ticho, šero, chlad. Napadají mne k tomu další věci, ale nechci vás tím ovlivňovat.

Mám z toho pocit, že by tuto možnou realitu bylo dobré více poznat a pochopit, na jakém principu funguje.

A to by mohlo být jedno téma naší příští práce – pro ty, kteří jsou voláni tímto směrem. Nahlédnout do této reality, která byla někým pro nás přichystána. Proniknout do samého středu nepřítele a najít jeho slabá místa.

A protože jsou teď pravděpodobné a možné dvě reality, navrhuji, aby se ti, kteří cítí, že se mají soustředit na tvoření světlé a zářivé budoucnosti, do které přirozeně směruje náš vývoj, zaměřili tímto směrem.

Úkolem nás všech bude vlastně to samé:

 1. zvolit si jednu z možných realit a detailně ji prozkoumat, objevit její slabá a silná místa a pochopit, na jakém principu funguje (pokud vám to bude umožněno, můžete nahlédnout klidně do obou realit)
 2. je důležité, abyste si zapamatovali co nejvíce a mohli se pak o to podělit s ostatními (mějte proto po ruce tužku a papír a průběžně si dělejte poznámky)
 3. bude dobré, když se každý z nás seznámí s tím, co objevili či pochopili ostatní – tak se budeme moci v dalších setkáních zaměřit na konkrétní cíle

Pokud máte nějaké postřehy či představy o naší další práci, budu ráda, když je napíšete do komentáře.

1. setkání – PROPOJENÍ (28.11.2021)

Spojte své síly.

Propojte své duše.

Vzpomeňte si, proč jste sem přišli.

Pomozte si navzájem uzdravit se z temných myšlenek a energií.

Staňte se konečně sami sebou.

Instrukce pro dnešní setkání

V 19 hodin (SEČ) se zastavte, zklidněte a dovolte si propojit se s těmi, kteří jdou stejnou cestou. Doba, po kterou budete propojeni s ostatními, je jen na vás.  

Nic dalšího není třeba. Buďte pozorovateli toho, co přichází.

Jak se bude naše vzájemné propojení upevňovat, vaše vnímání se může zintenzivnit. Stanete se součástí něčeho mnohem většího, silnějšího.

Nemějte obavy, že byste mohli být vedeni špatným směrem. Záměr je jasně daný a spojení je vyladěno na propojení těch, kteří si to dohodli už velmi dávno. Jakýkoli zásah, který by chtěl tento proces narušit, bude ihned odhalen a rozpoznán. Ten, kdo by chtěl rozbít tuto sounáležitost, bude napaden svou vlastní energií.

Pokud byste i přesto měli pocit, že něco není v pořádku, můžete spojení kdykoli přerušit a pokračovat, až se na to budete cítit.

Cílem dnešního setkání je společně dosáhnout určité vibrační úrovně, která otevře bránu k našim vzpomínkám či vizím, týkajících se této doby.

 • Dovolte si uvidět skutečnou pravdu o tom, co se teď děje.
 • Vzpomeňte si, proč jste přišli právě do této doby.
 • Vzpomeňte si na své dary, které v sobě máte a které bude v blízké době třeba opět používat.
 • Podívejte se do možné budoucnosti.

Cokoli během této naší společně strávené doby uvidíte či pochopíte, je důležité pro naši další práci. Mějte při ruce papír a tužku a průběžně si zapisujte vše, co se vám ukáže. Každý detail může být důležitý.

Až budete mít pocit, že jste přijali vše, co vám mělo být dnes ukázáno, vraťte se ke svým poznámkám a snažte se pochopit, co vám bylo sděleno. A pak, až vám bude vše více jasné a budete cítit, že byste se o svou část poznání měli podělit s ostatními, napište to do komentáře.

To, co se nám dnes odhalí, nám ukáže směr naší další společné práce. Během následujících dní budeme dolaďovat téma a způsob naší další cesty.

Nezáleží na tom, zda se tohoto procesu aktivně zúčastníte, nebo budete jen pozorovateli. Každý má v tomto procesu své místo a čas, kdy má být aktivní a kdy má jen plynout s proudem. Vaše bytost přesně ví, co má v určitý okamžik udělat a proto ať uděláte cokoli, je to vždy správné.

Těším se na naše dnešní propojení, kde se konečně, po dlouhé době znovu setkáme…

Ramana

Zaslat upozornění
Upozornit na
guest
333 Komentáře
nejnovější
nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
Vašek

Přátelé zdravím vás. Dovolím si dnes připomenout jedno důležité sdělení  https://www.samankarenata.cz/dulezite/  Je důkazem toho, že lidem po celé Zemi není jedno, co se děje a už dlouho na sobě pracují. Ti probuzení jdou příkladem těm druhým a vědomí lidstva se mění k lepšímu. Kdo hledá, najde, jak nejednou připomíná ragauian na svých stránkách z Tomášovo evangelia. A každému se otevřou informace podle jeho úrovně vědomí, až je schopen tyto informace pochopit. Nicméně se vrátím k dříve uvedenému rčení mé babičky a to „Dávej pozor na to, na co myslíš, mohlo by se ti to vyplnit“. On totiž Bůh, stvořitel, vesmír……dokáže vnímat kvantově a proto je potřeba už i na kvantové úrovni tvořit… Číst vice »

Sulino

Dnes by som si dovolil úlet a zamyslel sa nad jednou pesničkou v meditácií o dvoch anjelov.​ https://youtu.be/Krx29zwqYJk Prosím vypočujte si aj túto pieseň, aby ste lepšie pochopili dej o čom to vlastne je. Dvaja ľudia, ktorým je spolu dobre a majú čisté duše ako anjeli sú vlastne zoslaní anjeli na zem ako sa spieva v pesničke. No čo je ich úloha ťažko zistiť či nájsť jeden druhého, či len posunúť jeden druhého alebo úplne byť s niekým úplne iným. Odpoveď ako keby neexistovala lebo má tisíce podôb. Prichádza mi na um ešte jeden film o Hamburgu (názov si nepamätám) kde bol billboard pri letisku o „Happy end“, kde skutočne málo chýbalo aby hlavný… Číst vice »

Světluška

Ahoj Sulino, děkuji že jste sem dal zamyšlení nad písničkou o andělech. Viděla jsem ji i takto https://youtu.be/H7djqi_A2Ss. Ona je možná ta odpověď, čo je ich úlohou, jedna, tak jako vločky sněhu mají tisíce podob a přece je to pořád jedna forma vody. Podporovat život. Chránit čisté úmysly bez přetvařování, jasnost, upřímnost, celistvost. A tím to zrcadlit dál, svítit. Aby ti, kteří jsou někde v temnotě a možná jim je zle, si mohli všimnout světýlka a jít za ním. https://klett.cz/blog/2019/05/24/o-zrcadlovych-neuronech/. Sbírat co nejvíc střepů roztříštěnosti, dávat je k sobě a obnovovat celek. Vesmír sa nezatvára. Vesmír se rozpíná nekonečně a večně a řeka teče všemi. Není oddělenost. Mysl mate. Nikdy není… Číst vice »

Sulino

Ďakujem Svetluška, veľmi interesantné a poučné. Áno a hlavne tí čo sú v tme nech sa neboja ísť za svetlom a vykročiť doň.
Príjemný večer či ráno prajem.

Sulino

Dobrý večer, dnešné meditačné koloseum som venoval hľadaniu odstránenia návykov, ktorými nás ovládajú blízky ľudia. Po hlbšej meditácií som prišiel k myšlienke oslobodenia sa návykov nasledovným spôsobom. Predstavme si kamienky štrk/šterk medzi ktorými je priestor, tento priestor je vyplnený koreňovou sústavou vytvorenej našimi blízkymi, pre určité vzorce správania. Áno samozrejme v prípade výchovy rodičom dieťaťa je to pozitívne. No medzi blízkymi nie je vždy pozitívni smer v takomto vytvorenom labyrinte. Problém je ako sa toho zbaviť a nerozhádzať si hlavu, čiže akoby štrk, kamienky ostali v hlave na svojom mieste. No použijem príklad z použitia bezhlučného asfaltu, ktorý aby zvládal svoju funkčnosť musí byť pravidelne tlakom… Číst vice »

Anonymní

Máte na mysli manipulativní ovládání ze strany rodičů, partnerů a třeba i přátel? Naučit se říkat NE, vymezit si vlastní hranice, nenechat se druhými tlačit tam, kam nechceme.

Sulino

áno ale aj v práci, z médií a všade a to tým že sami preberieme tieto veci a zakorenia sa v nás.

Sulino

Dobrý deň, píšem až dnes lebo včera som nestihol. Dnešnou témou bol ako som ho nazval spätný dych. Čas plynie a my dýchame čiže príjmame myšlienky ako plynú, no v tom príde akoby spätný dych (dych ale rovnaký) a my sa ideme skrze neho vracať k niečomu čo už rieka času dávno odplavila. Bývajú to spomienky z okolia čo nás obklopujú, ktoré nás vrátia cez tento spätný dych do niečoho čo už nie je. Čo to umožňuje? Slobodná vôľa rozhodnúť sa sám, čo bude a akou cestou sa človek vydá. Progres vo vývine osobnosti je však v správnom dychu s myšlienkou z vesmíru tak povediac online z čistého žiariaceho svetla.… Číst vice »

Sulino

Dobrý večer, dnešnú voľnú tému som si vybral manipulovanie ako nástroj ovplyvnenia iných k svojmu cieľu. Nie, nie je to pohľad toho kto chce manipulovať, ale toho na druhej strane. Viac som sa sústredil na hranice zdieľania voči manipulátorovi, nakoľko ten z takéhoto zdieľania vie vypracovať dokonalý psychologický plán na manipuláciu dotyčnej osoby za svojim prospechom. Tu sa zastavím a nech sa každý pozrie do akej miery je silný po zdieľaní takej to osobe obstáť a nepodľahnúť a udržať si svoju cestu, ktorú má každý v srdci a ktorú by mal nasledovať.
Dobrú noc všetkým.

Anonymní

Přemýšlím o tom, co jste napsal. Manipulace je buď čistá psychologie, kdy manipulátor s jasným záměrem a opravdu dobrou znalostí psychologie druhého pomalu a jistě dostane přesně tam, kam chce anebo nevědomá manipulace, kterou někdy používáme asi všichni a ani o tom nevíme. V tom prvním případě se mi osvědčilo dát na první dojem a intuici a zastavit to nejlépe hned na začátku. V tom druhém to chce stálou bdělost. Tohle téma mi ale otevřelo podobnou věc a to, jak se lehce necháme ovlivnit a vtáhnout do negativní energie prostředí nebo lidí. Můžeme se cítit naprosto skvěle, přijdeme někam, kde má někdo (přinejmenším) špatnou náladu, něco nám třeba nepěkného i řekne a tatam je… Číst vice »

Anonymní

Ďakujem za reakciu, bola pre mňa podnetná

Vašek

Přátelé zdravím vás. Aktuálně mne oslovilo video Avy Brožové  https://www.youtube.com/watch?v=s80vEUZE2cU  ve kterém dochází k důležitému poznatku smíření a opuštění starých programů a vzorců. Souvisí to s videem jak se plní sny  https://www.youtube.com/watch?v=rPzlRWxbdjI  které jsem kdysi také zmínil a zajímavou knihou Křižovatky  https://m.kosmas.cz/knihy/247586/krizovatky/  Obojí popisuje nastavení bytosti s ohledem na převzaté vzorce a otisky z naší minulosti. Z hlediska posílení tvorby nové Země a transformace lidstva je důležité se od těchto vzorců a „smluv“ distancovat a nebojovat s nimi. Jinak ten boj nelze vyhrát, protože nevědomky probíhá fixace na tyto nezdravé věci. Ke stejnému poznání dochází autor knihy Nad rakovinou můžeš zvítězit  https://www.databazeknih.cz/knihy/nad-rakovinou-muzes-zvitezit-251752  kdy popisuje ne boj, ale smíření po kterém rakovina ustupuje. Problémy současného světa jsou nezbytné k posunu vědomí. Bez nich… Číst vice »

Sulino

Dobrý večer, dnešná meditácia je ohľadne meditácie v takom horku ako bolo dnes. V takejto meditácii som sa ocitol akoby v halucináciách. Ťažko sa sústredilo a vyplavovali sa samé nevyriešené veci. V takýchto prípadoch je veľmi ťažko dosiahnuť komfort a malo by to byť takou údržbou samotných meditácii či meditácie učiť sa dosiahnuť komfort, aby meditácia mala zmysel. A tak som aspoň ukončil meditáciu negatívnym stavom čiže bezmyšlienkovitým stavom.
Dobrú noc všetkým.

Sulino

Dobrý večer, dnešná téma moja na večer prečo chodia depresie a smútky a veci s tým súvisiace. Nech som si to rozobral z každej strany vždy som prišiel k vnútru, že je to zle naplánovaná prosba/ prežitie niečoho, no za tým je to že nechceme vo vesmíre vidieť ako sa to dá. Len sme smutný že to nie je podľa našich predstáv. Ak sa budeme radovať s vesmírom/bohom, (každý nech si dá čo chce) ako sa mu to či ono podarilo zhmotniť na zemi práve v túto chvíľu – dostaneme sladkú odmenu naplnenia duše. Takže nezacyklujme sa lebo budeme vnímať to na čo nechceme ani pomyslieť. Skúsme… Číst vice »

Sulino

Dobrý večer Ramana a ostatní. Dnes som prečisťoval mozgové závity a dušu s https://youtu.be/baMNjMremKA , hľadal čo ešte vyčistiť, aký uhol pohľadu som ešte nespoznal či ja nie som ten čo pre… viac text pesničky. Ale aj pohľad inej mne blízkej osoby na seba samého skrz text pesničky. Som rád, že môžem zdieľať veľmi príjemný poučný zážitok.

Ešte ak môžem presunúť sem komentár z 29.5.2022 nakoľko som ho dal do zlej kolónky. ĎAKUJEM.
Ďakujem za príjemný zážitok, vyčistenie hlavy, uvedomenia si pocitu božstva skrze človeka, ale aj pochopenia, že je veľa povolaných menej vyvolených a ešte menej osvietených.

Dobrú noc všetkým a aj Tebe Ramana.

Hani

25. setkani
Milá Ramano, dekuji vam za toto krásné a důležité tema. Po postupnem odhození nanosov a roznych strachov a rolí, som sa uvidela ako postava tvorena z jasneho svetla – ako laska, ziariaca a milujuca vsetkych, upokojujuca, oslobodzujuca a bez usilia pomahajuca druhym vidiet ich nádherné kvality. Uvidela som sa ako sucast „boha – bozstva“, ako hviezdu, ktora je sucastou mesiaca na nocnej oblohe.
Bolo nadherne sa na seba pozerat a velmi som si to uzivala, hlavou mi prebleskla myslienka, ako je mozne, ze som to predtym nevidela – ale to bol uz len matny pocit v minulosti.

Dakujem

Sulino

Dobrý večer, Ďakujem za zaujímavú tému, kde sme všetci ostali v negližé medzi všetkými. Pre mňa je to jedná z tém, ktorá je prebiehajúca, no tento pohľad na tému je obohacujúci. áno to čo nás postretlo a posunulo ďalej by sme mali na sebe nechať (čiže napäť po odložení) ako dôkaz nášho posunu, za predpokladu že nás to nezaťažuje – to mi prišlo tak to zdieľam. Dôležité žiadne výčitky za nánosy ani povrchné upratovanie – proste ísť na to s čistým srdcom a zdravým rozumom. A ešte poznámočka sú veľmi dôležité takéto pracovné skupiny práce v mentálnom svete, no je aj dôležité hmotné zdieľanie týchto myšlienok, tak… Číst vice »

Last edited 1 rok před by Sulino
Sulino

Dobrý deň, Ramana som tu prvý krát cítim tak okolo 100 duší, s rôznym zameraním a so spoločným cieľom prehlbovať. Cítil som spojenie oboch rúk s rukami dušičky, ktorá ma sem doviedla. Je to veľmi emotívny zážitok. Idem pokračovať ďalej.
Ďakujem.

Last edited 1 rok před by Sulino
Karel

Hezká a zajímavá Andrea Svobodová – Křešová: https://www.youtube.com/watch?v=ZA9H113aBaU („Zprávy z Galaxie.“) Všichni sdělujeme totéž rozdílnými jazyky. Někdo ještě muchlá v kapsičce u kalhot zbylé strachy na ušmudlaném formátu. Je to papírek nebo ještě rouštička? Najděte si: https://knihya.cz/tajna-valka-v-podzemi-se-blizi-zaverecnemu-odpocitavani/ Ať už je to „podzemí“ pod zemí anebo jen pod lebeční kostí, vezměte skutečnost, že už se odpočítává k poslední zteči, pozitivně. Už brzy nás čeká jen pravda, která vychází z nás samotných. Jen klid a mír, žádné podvody, žádné drancování, lež už jenom ve starých pohádkách. Žitá skutečnost, v níž vysvětlit dítěti pojem lži bude tak těžké. Imagine there’s no heaven It’s easy if you try No hell below us Above us,… Číst vice »

Last edited 1 rok před by Karel
Monika

Dnes se události u mne odehrály tak, že jsem si dnes večer ještě před tím, než jsem si v emailu přečetla zadání pro dnešní meditaci, při návštěvě příbuzné vytáhla z balíčku andělských tarotových karet (Doreen Virtue) Královnu vody (zářivá bytost pod klidnou hladinou obklopená delfíny). Ta se mi stala i návodem a odpovědí na téma dnešní meditace, při níž jsem ani při vyvolání obrazu vše pohlcující okolní zkázy nepociťovala vůbec žádné ohrožení, ale setrvala v hluboké víře, že mne energie této postavy dokonale ochrání. Zároveň mi při prohlížení karty přišla myšlenka, že právě z tohoto podvodního království hlubokého míru, světla a lásky vystoupí na povrch nová země (Nová… Číst vice »

Eva

Taky se přimlouvám za tento čas, poprvé jsem se mohla připojit opravdu v klidu. A děkuji, bylo to krásné.

Lamija

Dnes jsem se ve snu poprvé setkala s naší meditační skupinou. Svítilo slunce a my jsme seděli na krásném zeleném trávníku. Povídali jsme si, smáli se, seznamovali se a energie mezi námi byla přátelská a navzájem velmi podpůrná. Takový pocit lidské soudržnosti už jsem dlouho neprožila. Moc hezký zážitek.

Last edited 1 rok před by Lamija
Irena

Včerejší téma bylo moc dobré. Našla jsem si vazby k současné situaci, spojila s tím, co vím o minulosti a k mému překvapení mě to ještě zavedlo do osobní sféry, do situace , o které jsem si x-krát myslela, že jsem vše za svou osobu vyřešila. Jakoby nebylo možné energetickou vazbu zrušit.

Vašek

Také se přiznávám, že nemívám klid na meditace v tento společný čas. Nicméně se mi daří vnímat kladné energie ostatních, a to nejen v této skupině. Zrovna včera jsem shlédl na CS Mystery v pozdních večerních hodinách velice zajímavý pořad, jehož podstatou jsou už letité pokusy o napojení do vesmírného (božského) vědomí (paměti) a komunikace s tímto „vědomím“, které lidem zpřístupňuje jen ty možnosti, které jsou pro „dobro“ záměru. Potvrzují mi to i např. vhledy z „Celestýnského proroctví“ a jiné aktuální „channelingy“ a jejich překlady např. od Elli Stáníkové  https://www.youtube.com/watch?v=Q1dbzKwhsUc , ale i jiné. Z reakcí některých (což mj.i u sebe) z vás cítím hloubku životních přesvědčení a v tomto kontextu i vysílání (přijímání) vlastních „snů“ a přání které se opakují svou… Číst vice »

nekdo

Jsme sice vyrušovaní ve společný čas. Ale daří se mi z toho vyrušování získávat informace. Došlo mi, jak vlastně z okultního pohledu fungujou vakcíny. Spike protein má tvar. A podobně jako talisman má na sobě nakreslený obrazec, který rezonuje s čímsi, tak u toho SP rezonuje s čímsi samotný SP. A to cosi způsobuje lidem „mnohé efekty“. Samozřejmě, taková věc jde řešit, efekt by šel hádám neutralizovat. Fascinující zjištění pro mě bylo, že ten spike protein vnímám emergeticky podobně jako tekutý krystal (fascinace nastala hlavně v souvislosti s tímhle článkem). Došlo mi taky, že tu je opravdu silný tlak na rozdělení lidí. Kdosi se pokouší zabránit tomu, aby se… Číst vice »

Last edited 1 rok před by nekdo
Vašek

Tento článek mne v mnohém také více pootevřel oči. Dostal jsem se na něj (na stránky) odsud  https://www.duchovnipoznatky.cz/historie-planety-zeme/  po otázce co je to Merkaba. Nicméně jsem tam  https://www.duchovnipoznatky.cz/zpusoby-celostniho-leceni/  v článku IV. Možnosti celostního léčení našel i způsob, jak si poradit ve svém těle s věcmi, které jsou proti záměru „Stvoření“ a života. Velmi stručný výtah, který ovšem postrádá vhled do celkového konceptu možností, je i tady  http://www.novoucestou.cz/2021/05/11/ockovani-otazky-a-odpovedi-s-kryonem/  a významnou roli by mohly sehrát i léčivé frekvence  https://probud.se/hudba/1334-solffegio Určitě by to bylo smysluplnější než zírat do televize. A kromě CS Mystery jsou i na ZOOMu a ČT2 informace, které jinde člověk nevidí a neslyší. Momentálně na ZOOMu už nějakou dobu běží seriál „Utajené příběhy českých dějin“ ze kterého názorně… Číst vice »

Irena

Musím napsat, že v neděli v 19 hod už po několikáté nemám klid na meditaci. Přesto se snažím, jenže ty výsledky nemám. Snad bude líp.

nekdo

Včera jsem bohužel nenašel čas, matrix na mě teď hrne hromadu různých urgentních problémů. Se světem je fakt něco špatně.

Klára

Tak duhu jsem neviděla, ale vystupovaly mi barvy, které se pak soustředily do podoby ovoce: červená – třešeň, oranžová – pomeranč, žlutá – banán, pak růžová – růže, zelený rámeček okolo…

Karel

Proudící voda, potok. Zdaliž to souvisí?

Kami

Poprvé jsem měla pocit, že vysilate LASKA. Pak mi tam krátce problikla duha. Ale stala bych si za láskou. Tak znovu.😉

Monika

Ahoj všem,

můj první vjem byla velká zářivá koule, další potom klidně plynoucí, ale mohutný proud vody. Oba prvky vidím i v jiných komentářích. Strom jsem však nezachytila, určitě příště to zase bude o krůček lepší:-) Přeji nádherný celý týden!

Jana

Ještě jsem si vzpomněla na rčení, že se nestane to, co si člověk myslí, ale to, čemu věří. Asi i proto je snaha to, v co lidi věří zmanipulovat, aby se stalo to, čemu chtějí aby věřili. A Pratchet v nějaké knížce psal, že bohové jsou silní z energie těch, kteří v ně věří. Dává to smysl asi. Omlouvám se za mnoho komentářů, už přestávám. Mějte se pěkně :)

Renáta

Súhlasím, je nad slnko jasné že doterajšie smerovanie spoločnosti je degradácia a je nepriechodné, tak sa tí ktorí sa o svoju moc boja, snažia alternatívne cesty ubrzdiť, spomaliť či zakázať ako to len ide a médiá ktoré majú kúpené im v tomto pomáhajú. Práve oni majú strach lebo majú čo stratiť môžeme len získať, naše idei majú pozitívny náboj.

Jana

Dobrý večer, děkuji :) Připadá mi, že se dá propojovat hudbou. Dnes jsem poslouchala tohle… https://youtu.be/CsEwFE9Mfa0, https://youtu.be/Emo9JmlD4zc, https://youtu.be/Hv3gtPubRBU a všude je něco se stromem, lesem, pralesem, džunglí, vodopády, barevností… pralesům se říká plíce planety, plíce jsou prý orgán přiřazovaný strachu, nenechat se zastrašovat je asi podstatné

Renáta

Zdravím Jana a  ostatní priatelia, Pľúca sú spojené zo žiaľom, smútkom, stresom a keď vedome pracujeme na transformácii emócií, premieňame ho na slobodu, odvahu a voľnosť. S emóciami strachu, úzkosti a depresiou pracujeme s obličkami – živel voda, meníme ich na pokoj a nehu. Ak chce niekto vedieť o tomto viac, grafy transformácie emócií sú na cestykrovnovahe.sk, založili ju naši priatelia. Takže obličky – živel voda – strach ale aj pokoj, pľúca – živel kov a žiaľ ale aj odvaha. Srdce – oheň – nenávisť a pýchu meníme na lásku a pokoru, súcit. Atď je to neustála vedomá práca, ja sama nemám toho dosť spracovaného, stále cítim pľúca, slezinu, srdce… Číst vice »

Hani

Dobry vecer vsem,
ako prvy vnem, ktory som vnimala uprostred naseho pomyselneho kruhu bola rovna linka/ciara, potom sa objavil strom, les. Moja cast skeptiticky uvazujucej mysle, odviedla moju pozornost od stromu prec k velkemu zlatemu disku so zatocenymi lucmi (mozno nieco ako zubate koleso, ktore tu uz popisovala Klara). Mala som pocit, ze je to Slnko a nasledne sa objavila nadherna modra obloha.
Potom som sa sustredila na moje cakry a vnimala spojenie Zeme a neceho vyssiho. Bol to nadherny pocit a velmi som si to uzivala. Dakujem vam za tento zazitok.

Jana

Děkuji Ramano, ještě před 7 při představě, na vaši fotku pravděpodobně z Indie, máte na sobě hnědé sárí, jsem v duchu viděla slony a nějaký průvod lidí, taky takové ty ruce ornamentální, symbol hamsa ochrana před zlem. No to spíš bylo tím, že jsem poslouchala něco y kanálu Ancestral Elephants. Infinitum https://youtu.be/z0iTmxwfvvY A mysl pak nabízí napojené symboly. Když potřebuji svůj prostor, pouštím si hudbu do sluchátek. Pak, asi pod vlivem další hudby mě to přeneslo do pralesa, nad prales, dole teče mezi stromy řeka, malé loďky, vodopády… ale to mám z hudby a videí všelijaké ty obrazy a ze svých vzpomínek… přimotal se mi tam skok… Číst vice »

Vašek

Jano zdravím Vás. Já myslím, že se za příspěvky a jejich délku nemusíte omlouvat. Ono, když je člověk „vyslyšen“, to zahřeje na srdíčku a povzbudí, že není se „svým“ sám. Hudba je bezva, dovede člověka vyladit. Už jsem zde na jiném místě uváděl video mj. o vlivu hudby na vodu  https://www.youtube.com/watch?v=cEt6v3tqYCI  Vždyť každý jsme také cca ze 70% z vody. A Englišová je taky super. Člověk by měl otevřít oči i tímto směrem a otevřít se svým možnostem, které jsou „cílenou“ letitou výchovou potlačeny. Za poslechnutí stojí i tato beseda  https://www.youtube.com/watch?v=084WXrEGsLQ   ze které čiší právě to probouzení. A uvedení odkazů jen rozšiřuje kontext, protože vše souvisí se vším a kdo hledá, tak se podívá. S otevřeností… Číst vice »

Jana

Zdravím Vašku, děkuji, všichni jsme listy jednoho stromu :) https://youtu.be/utSRh9_JCqw

Klára

Dobrý večer, viděla jsem nejprve modrobílou světelnou ježatou kouli, která se změnila na měsíc, kolem něj byly modré a červené čmouhy, měsíc pak svítil jako reflektor, nakonec z něj tekla voda jako vodopád. Zelená, zelené prostředí džungle na Zemi, bohaté, teplé, barevné.

Jana

Vodopád i u mě :)

Karel

Mnou přijaté pojmy byly přijetí, obejmutí, proud vody. Jestliže je možné to, co jsem vnímal, považovat též za spojení Země a nebe, Matky a Otce, hmoty a ducha do jednoty, to nevím. V určitém smyslu vnímám podobnost.
Vysílal jsem slovo a obraz srdce.
Pozdrav všem!

Jana

No vida, nekomu nekdovi z toho srdce bušilo :)

nekdo

Vnímal jsem vír energie, vypadal jako svazek barevných provázků. A vítr. A předtím bušení srdce.

A také jsem zkusil vyslat obrázek, je to Pepa, lebka z rodonitu. :)
comment image

Last edited 1 rok před by nekdo
Jana

Vítr byl i u mě přítomný, jako větrem vyvrácený nebo zlomený strom. Třeba to znamená, že potřebuji najít stabilitu, nevím. Nebo že v minulosti se stalo něco, co člověka vykořenilo, že ztratil pevnou půdu pod nohama. A děkuji, že jste sem minule dal obrázek Horova oka. Kdo jiný by mohl něco vědět o tom, co se nachází v hlavě, než otvírači lebek z Egypta. Zaujalo mě i to, jak se to nazývá… vedžat našel google… to je podobné slovu vědět… a to dělá intuice, třetí oko… že dává vědět. A bušení srdce mi taky chodí, když chci něco trénovat… být v klidu a něco zkoušet. Vysvětluji si to tak, že možná nejsem… Číst vice »

Last edited 1 rok před by Jana
Anka

Dobrý večer. Dnes som sa zúčastnila prvý krát. Zatiaľ nemám dar vnímania a snáď sa to u mňa zlepší. Zhruba 19:06-7, som sa začala dusiť a dochádzal mi dych. Potom som vnímala ako keby som bola v mamkinom lone a chystám sa narodiť na tento svet. Zaujímavé. Som rada, že môžem byť súčasťou snáď mi bude dovolené niečo sa priučiť.

Jana

Dobrý den, včera večer jsem měla dušení spojené s tím, že jsem si vzpomněla na člověka, který se jde na půdu oběsit, ale to je u mě proto, že pracuji ve škole a vím, že jedné holčičce ze třídy se oběsil táta. Můj táta taky už nežije, zemřel na infarkt, tam je taky dech, dušení, umírání. Promiňte, jestli se to nehodí takhle popisovat. Myslím si, že otevřenost je podstatná, když chceme nějak vzájemně komunikovat. Taky si myslím, že ti blízcí zemřelí už se vtělili a jsou blízko. :) Tak snad :) Mějte se hezky

Radka

Dobrý den, dnes jsem se připojila poprvé, nemám s tímto způsobem komunikace žádné zkušenosti. Měla jsem pocit, že jsem v lese a přes stromy proudí komunikace do nebe. Je možné, že se mi podařilo napojit nebo má být obraz stejný jako ten, který je zde na obrázku? Děkuji za možnost být součástí.

Renáta

Teším sa, dnes sa mi podarilo zachytiť obraz obrovského stromu, spojenie Zeme a Neba.

Tara

Hezky večer Ramano, viděla jsem otevírající se nebe a z něj vycházející silne svetlo… Před týdnem mi odešel otec, je možné , že se to vše nějak propojuje. Děkuji

Renáta

Zdravím všetkých. Informácia o strome sa mi podarila vnímať preto, že som sa sústredila na príjem a nič som si sama v mysli nevytvárala. Najskôr to bolo vnímanie lesa, zelene listov, potom som sa stala súčasť tých listov a zelene. Precítila som aké je to byť stromom, moje nohy sa stali koreňmi, trup kmeňom a horná časť tela, hlava, ruky krk sa stali vetvami, prsty vetvičkami, bunky listami a cítila som energiu Zeme ako mnou preteká až nahor kde sa spája s energiou Vesmíru, Slnka, galaxií a tá prúdi nadol a potom nahor, cítila som Život. Strom života a prepojenie energií, spojenie hmoty, ducha v Jedno. Neskôr som vnímala ostatných, všetci… Číst vice »

Klára

Dobrý den, Ramano, tentokrát jsem nestihla meditaci, ale ráda bych zkoušela přenos myšlenek častěji.

nekdo

k druhé části, nahlédněte za oponu reality:

Všímám si spousty detailů i běžně v životě. Připadá mi, že systém ztrácí kontrolu nad lidma. A že se nás pokouší rozdělit.

Co se aktuálně děje myslím vystihuje citát z jednoho seriálu, kde to bylo citované v kontextu nějakého konfliktu:
„Pochopení je trojsečný meč. Vaše strana, jejich strana a pravda.“ (J. Michael Straczynski, Babylon 5)

Jinak mimosmyslově registruju další informace, ale nedává to moc smysl, jsou to takové fragmenty.

Last edited 1 rok před by nekdo
Kami

Hezký den, byla jsem vedle ve čtení, vnímala jsem to jako slunce.
Hlasovala bych pro častější trénink.
Ohledně dění jsem si došla k závěru, že je účel lidi zaměstnat strachy, aby byli odvedeni od práce na sobě. Pracovat na sobě, stát se vědomým sebe. Být spokojen sám se sebou, svým žitím.

Renáta

Biele levy a komunikácia formou obrazov Ďakujem za možnosť byť súčasťou skupiny i celého tohto procesu. Spôsob komunikácie cez obrazy, emócie, postoje, myšlienky je iný. Spomenula som si na tento spôsob komunikácie ktorý použila jedna ošetrovateľka divých zvierat v JAR. Tam sa totiž začali rodiť biele levy, nie sú albíni, nie je to genetická porucha, sú také a prišli sem kvôli svetu, kvôli nám. Sú spojené s hviezdou Sírius. No a teraz k podstate. Sú mimoriadne cenné pre pytliakov, lovia ich a aby boli chránené, rozhodli sa ochrancovia levov pre ich odchyt. Je mimoriadne ťažké ich nájsť na veľkom území, preto keď už bol v rezervácii jeden biely samec… Číst vice »

Týna

Ahoj ,jsem tu dnes poprvé, viděla jsem ten květ, byl stříbrný, střapatý, přesně jako ten leknín na obrázku, jen jsem to jako květ neidentifikovala. Říkala jsem si, že to vypadá jako cosi půlkulatého, se spoustou špiček, chvilku mi mihlo hlavou, že je to vesmírná stříbrná sonda plující vesmírem. Snaha byla :), určitě to chce trénovat. Hezký večer

Dája

Já jsem viděla červený květ růže. Krásný večer. Dája 🍀

Andrea

Tak to se mi nepovedlo. Nepovedlo se mi to zachytit – ten květ. Co se mi ale povedlo, přijít sem se zvědavostí, zda už jste zde posdílela, co jste s námi sdílela, a přišla jsem přesně v čase, kdy jste to sem napsala :-)

Renáta

Zdravim, ja som zachytila slovo Mier. Bude to tým že som ešte v jednej skupine ľudí a usilujeme sa v mysli sústrediť na myšlienku o mieri, a tiež aby boli mierové rokovania na Slovensku. Táto meditácia nasledovala hneď za tou prvou. Prostredie meditácie a ľudí ktorí sa meditácie zúčastnili bolo krásne preziarene bielym svetlom a lotos spĺňa túto predstavu. Kvet mieru a spojenia. Na chvíľu som odkryla oponu, ten svet ktorí posilňujú strachom a hrôzou tí ktorí Mier nechcú. Videla som čo v mysliach chystajú. Rýchlo som odvrátila pozornosť späť k tomu čo tvoríme my. Všetko dobré želám priatelia, posilňujme krásne myšlienky aby sa zrealizovali.

Karel

Milá Renáto! Se zvědavostí jsme si s mou ženou sedli „k Ramaně“ a přečetli jsme si zprávy, které se tu po včerejší meditaci objevily. Když jsem četl slova od Ramany ke 14. meditaci, napadlo mě, že nejsem schopen se nastavit správně tak, abych potlačil své myšlenky a naslouchal tomu, co přichází. Uvědomil jsem si v tom okamžiku, že jsem místo naslouchání vysílal. Pojem, symbolizovaný slovem „mír“, vysílám od dětství a někdy velmi intenzivně. Intenzivně ho prožívám. Domníval jsem se, že myslet na toto slovo je totéž, jako ho přijímat, ale není to totéž. Hádal jsem, jaký pojem „který by za to stál“ bude tak asi Ramana vysílat.… Číst vice »

Renáta

Pozdravujem všetkých. Je to tak, máme viac počúvať a svoje ego dať do pozadia. Potom sa spojenie uskutoční. Ja som miesto toho vysielala slovo Mier a samozrejme si predstavovala že to bude to slovo, namiesto toho aby som počúvala a nechala veci plynúť, stíšila sa a vyprázdnila myseľ. Slovo mier takisto vysielam do okolia od detstva a mám skúsenosti s  tým že keď na niečo myslím, ľudia sa na moje idei napoja. Niekedy to bolo priam zábavné, myslela som napríklad na pesničku a o chvíľu som ju počula v rozhlase a to sa dialo denne, takže to funguje, nebola to žiadna náhoda. Venovať sa myšlienke mieru je potrebné a považovať… Číst vice »

nekdo

Tak tohle se mi nedařilo, ale nevadí. Říkám si – co takhle zkusit něco jednoduššího. Např. Zenerovy karty.

Taky uvažuju nad tím, jestli člověk dokáže nějak přijímat a vysílat sám, aby mohl trénovat bez dalších lidí protože i při jednom pokusu jednou denně mi to asi bude trvat dlouho.

nekdo

Dělal jsem malý pokus – jak by to šlo vyzkoušet bez druhého člověka. A napadlo mě zkusit to s kamenama. Takže jsem zkusil vysílat do kamene. A zjištění ze dneška je, že kameny reagují na tenhle typ energie, a reakce závisí na jejich tvaru. Některé tvary si pamatují, např. kamenná lebka, a jde to z nich pak vyčíst. Přitom mě by úplně stačilo zrcadlo, co by mi tu energii pinkalo zpět.

Budu to zkoušet dál, začalo mě to bavit.

Hani

Milá Ramano,
Dekuji za tuhle zkusenost, citila jsem kvet jakoby vzesel z naseho spolecneho kruhu a v mysli mi rezonovalo neco jako „kvet pozehnani“..
Na zacatku jsem mela o sobe pochybnosti, ze to nebudu schopna citit.. tak jsem ted hodne prekvapena a mam velkou radost z našeho napojení..
Za mne bychom mohli takoveto „cviceni“ delat i casteji, abychom si tuto schopnost procvicili/rozpamatovali..

Mejte se vsichni moc krasne

nekdo

Zlatou energii není nutné přijímat zvenku, každý si ji může vyrobit. Nic na tom vlastně není Což neznamená, že se to dá zvládnout bez úsilí. V principu stačí chápat, co to je Horovo oko. Abyste se toho nebáli jako něčeho silně intelektuálního, je hádám potřeba zmínit, že Egypťané byli velmi vizuálně orientovaní a zjevně se pokouší zachytit znalosti pro primitivní civilizaci, která přijde po nich. A asi bych měl taky zmínit, že existuje spousta odstínů zlaté.

Nejsem tu nyní aktivní, protože na to prozařování nejsem správná osoba.

Last edited 1 rok před by nekdo
Vašek

Při námětu 13.setkání jsem si vzpomněl na návrh Járy, nebo spíše námět ke „společné prosbě“, kterou zveřejnila Ramana   04/07/2021 14:31  na záložce „Pozadí pandemie“ zde   http://78.108.103.11/knizky/NametCovid.pdf   Nemohla by to být naše společná frekvence v soukromých prosbách o pomoc pro lidstvo. Vždyť jsme dostali i radu, že je důležitější se zavřít ve své komůrce a poprosit podle svého srdce. A jak psal Jára, když nás bude alespoň 5…….třeba by to mohl ještě upřesnit, ale je nás podstatně více. Ona už jen ta frekvence do konkrétních sfér s souladu se záměrem Boha je pro egoistické entity nepochopitelná a tedy nezjistitelná. A „obě“ naše strany ví jasně o co jde, bez soudu, s láskou a vírou v nekonečný záměr Boha, na… Číst vice »

Renáta

Krásna meditácia. Precitila som spojenie s bytosťami prírody ktoré bežným zrakom nemôžeme vnímať, viem však že v budúcnosti to bude iné. Tiež som precitila tú silu ktorá nás spája a tvorí a tiež požehnanie zo strany duchovných bytostí. Dostali sme nielen požehnanie ale aj ochranu a naša intuícia bude silnieť. Celú meditáciu nejde opísať, každý zažíva niečo podobné a pritom osobité. Celestínske proroctvi poznám a viem že je v ňom mnoho právd. Vďaka však že som sa k nemu mohla vrátiť, je to inšpiratívne.

Monika

Ad 13. setkání Krásný večer všem, myšlenky mě sice dnes opakovaně stahovaly zpět, ale přesto se mi vcelku dařilo i si procítit a užít energii zlatobílého světla kolem hlavy i celého těla. Zatím méně se mi daří procítit propojení s vámi, spojení jsem ale navázala se světelnými bytostmi, které jsem požádala na začátku meditace o pomoc. Cítila jsem lehkost, radost a optimismus. Také mi neustále vyvstávala představa (potřeba?) propojení se s elementy v přírodě. Ke konci se mi dařilo vůbec o nic neusilovat a v tu chvíli jsem si uvědomila, že mi brní celé tělo. Bude to chtít tréning, ale půjde to:-). Díky za Celestýnské proroctví, Ramanko. Viděla jsem ho už dřív, ale… Číst vice »

Katerina

Ad 12. setkání – BUĎME SVĚTLEM TĚM, KTEŘÍ SE PRÁVĚ PROBOUZÍ Účastním se každé meditace. Bohužel nestíhám psát a ani číst příspěvky. V blízké budoucnosti se to chystám napravit a dohnat. Dnešní meditace byla silná, proto sdílím. Stala jsem se ouroborem, což byl nevšední zážitek. Poselství přišlo zároveň. Nic není nemožné (máme to brát doslovně a ne jako rádo se opakující frázi), včetně nesmrtelnosti. Poté jsem hrála s bohem ping pong. Co odešlu, to mi on odzrcadlí. Možná je tedy opravdu má vina, že neustále dochází k znásilňování a vraždění dětí pedofily a různými úchylnými existencemi na tomto světě, jak se mi “tatíček” pokouší již několik let vsugerovat. Údajně… Číst vice »

LenkaM

Zdravím Kateřino,
někdy to stačí i pustit – odpustit, když není možnost něco více rozmotávat a pátrat po příčinách. Chrání to nás i druhé zároveň, je to láskyplná energie.
Tento víkend jsem se uvnitř soustředila i na Rakousko, cítila jsem s těmi, kteří naživo prožívají aktuální situaci a odpouštěla jsem jako bych to prožívala sama.
Přijímám celkovou situaci s tím, co všechno vnímám a zároveň odpouštím.
Mě to takto pomáhá cítit se líp, ale každý to má jinak..
Měj se hezky

Renáta

Moja meditácia bola taktiež silná. Opýtala som môjho duchovného sprievodcu na meno a dostala som odpoveď, tiež som videla farby ktoré ho obklopovali, modrá a červená. Potom ma sprevádzal a ukázal krásy Zeme a rôzne národy, zvieratá, krajiny. Leteli sme nad Zemou. Sme všetci Jedno. Stála som na Zemi a precitila spojenie so Zemou cez jadro na druhý koniec Vesmíru a spojenie cez siedmu čakru s druhou stranou Sveta, bola som ako vodič cez ktorý šli obe energie v špirále. Precitila som prepojenie sŕdc všetkých a všetkého. Tu sieť energie ktorá nás spája s ľuďmi, zvieratami, rastlinami, nerastmi.

Renáta

Katka, je vina nás všetkých že dochádza stále ku krutostiam. Naše kolektívne vedomie to spôsobilo. Môžeme to napraviť tým že budeme pretvárať svet na taký aký chceme aby bol a chvíľu to bude trvať kým sa to prejaví. Prečo sa stal stred Slovenska odpaľovacou rampou Ameriky ? My všetci, pretože sme zvolili ľudí ktorí šírili nenávisť, pomstu, na tomto mali postavený volebný program. Na údajnom nastolení spravodlivosti a na pomste. Navyše sú blázni a aj to sme prehliadli. Zrkadlia naše kolektívne emócie, sú našim obrazom. Už len sa spamätať a zmeniť to, je to taká terapia šokom. Riadne zaucho ktoré bolí ale zapamätá sa.

Vašek

Kateřino zdravím Vás. Dnes navazujete na můj dřívější odkaz  https://www.duchovnipoznatky.cz/navrat-k-bohu-domu-v-zivote-jenz-nikdy-nekonci/  který je o Vašem aktuálním vhledu. Člověk roste, někdy začne pochybovat, možná přestane věřit, aby nakonec „sežral“ sám sebe a znovu se našel a probudil k novému vědomí. Člověku se mnohdy opravdu otevírá kudla v kapse, ale zase ji zavře. Vždyť ten Bůh je vlastně to naše Vyšší já, které nám po probuzení říká to, co tak neradi slyšíme a tím dojde k tomu momentu, že změníme svoje myšlení, svoje životní přesvědčení a posuneme se o stupínek výš, což je posunem k cíli každé duše všech lidí zde na Zemi. Nikdy zde nejsme tak vysoko, abychom nemohli ještě výš, ale vždycky můžeme… Číst vice »

Kateřina

Milý Vašku, děkuji Vám za komentář. Přišel ke mně ve správný čas. Henri je veliký sympaťák, ale to jsou pranici téměř všichni. Mnoho se toho v poslední době mění, rozšiřuje se a roste. Boha již nějakou dobu neřeším. Je mi lhostejný. Nikdy nebyl mou “modlou”, tou byla vždy má Láska nejláskovatější a tou je Smrt. Ona je můj miláček. Rozmlouvám s ní od puberty denně, někdy i několikrát. Je to má veliká přítelkyně a spojuje nás hluboké přátelství. Těžko se to spojení dá popsat slovy. Vůči ní Úctou, Láskou a Pokorou přetékám. Vůči bohu ne. Ale třeba opět trošku poporostu a uvidím to jinak a vezmu ho na milost.… Číst vice »

Vašek

Milá Kateřino. Určitě máte svoji pravdu. Člověk je totiž bytost, která v rámci svého celku jde duchovní cestou za společným cílem ducha každého z nás. Je to cesta, která se v rámci jednotlivých inkarnací opakuje tak, aby člověk pochopil chyby, které napáchala jednotlivá vtělení ducha v minulých životech a to jsou ta jednotlivá stadia stagnace v duchovním růstu nebo propadu hlouběji do hmoty vzdálením se od duchovních hodnot a upevněním vazby na hmotných hodnotách, které jsou v rozporu s žitím, jako takovým, tj. např. bezpodmínečnou láskou, pokorou aj. nehmatatelných pocitů. Tím se člověk asi liší od rostliny, která „jen“ roste vzhůru ve své 2D s přesvědčením „sežer“ (jinak neporosteš) nebo budeš… Číst vice »

LenkaM

Ahojte,
změna je možná jen díky pravdě, které je potřeba se otevřít (otevřít srdce a poslouchat intuici) a to taky někdy znamená, že je potřeba prožít bolestivé zklamání, které nabízí obecně vnější svět, když se mu bezmezně důvěřuje.
Posílám studii:
https://gloria.tv/post/e3HmCickeHN41HV13NgYpF2Ej

Renáta

Ahojte, presne to isté som precitila v meditácii i ja. Zjednotiť sa cez srdcia, počúvať ich a zachovať pokoru, lásku a radosť v sebe. takto nebudeme nikoho posudzovať, odsudzovať, hodnotiť. Aj tí ktorí sa snažia za každú cenu ovládať iných vlastne majú strach. Boja sa zmeny ktorá sa deje a za každú cenu ju chcú zastaviť a to sa im nedarí. Takže zachovať pokoj, rozvahu, slobodu, sebaúctu, pokoru a hlavne lásku ku všetkým a nehovorím len o ľuďoch, k celému stvoreniu. Keď nebudeme pociťovať to rozdelenie ale naopak spojenie, spoluprácu, tak to tak bude. Sme predsa všetci tvorcovia toho čo bude, nie sme zmietani osudom. Máme kormidlo svojho Života pevne v rukách.… Číst vice »

Vašek

Mám z toho podobný pocit jako Renata. Člověk se pořád snaží situace a věci rozčleňovat a třídit. Potom podvědomě bojuje s jedním nebo s druhým. Připomnělo mě to zmínku Moniky ze začátku ledna o knize Thovt-projekt lidstvo. Osobně jsem to nečetl, ale nasměrovalo mne to na Smaragdové desky   https://probud.se/atlantida    jejichž obsah člověk nepochopí ze dne na den a posléze na Vesmírné zákony   https://www.mojiandele.cz/vesmirne-zakony-a-jejich-vyuziti/    A zase je člověk u Thvota. A tam píše abychom nehodnotili a nerozčleňovali, ale drželi se „společného“ cíle. Sice jsem se ještě nedostal ke „zdroji“, ale myslím, že Thvot nám poskytuje základní poznání a moudrosti čehož bychom se měli držet a hlavně to správně pochopit. Mějte se krásně.

Renáta

Ide o veľa. Ide o našu budúcnosť. Preto je dôležité zostať pokojným, zostať v svojom strede, nenechať sa znepokojit tým čo sa deje. Vždy sa niečo deje, je potrebné veriť v Mier a prežívať ho naplno vo svojom srdci a šíriť ho do sveta. Nepodľahnúť strachu, pretože tým ho posilňujeme. Kde ide pozornosť tam ide energia. Nerozdelovat ale zjednocovať Svet. To je najdôležitejšie posolstvo ako to napísala aj Ramana. Má pravdu. Zjednotenie, spojenie, spolupráca, a bude Mier.

Vašek

Je to tak.Psal jsem vlastně o tom samém, jen jsem ten příspěvek měl asi směrovat k příspěvku Ramany z  06/02/2022 10:09 a ne do tohoto vlákna po společném setkání. Udělal jsem přesně to, co jsem na jiném místě kritizoval; když dojde k vytržení z kontextu celku nebo časového sledu, vyzní to úplně jinak. Tak se omlouvám. A nehledal bych asi viníka se kterým bychom „bojovali“, či co s ním? Vždyť i při našem snažení jde o to, posílit společné vědomí „ostatních“ o atributy lásky, aby bylo eliminováno dění současné doby, které vadí všem, kteří vidí, slyší a chápou, tedy všem probuzeným a probouzejícím se. Myslím, že jsou v dnešní době všichni natolik inteligentní, že pokud nerozumí… Číst vice »

Hani

Ahoj, tiez som vnimala nieco podobne. Akoby pomoct ludom uvidiet za rusko klamstva.. Vnimala som, aby sa ludia zacali pytat „preco“ – ako deti. Aby si vsimli, ze to co sa deje okolo nedava zmysel (logicky ani na úrovni srdca). Aby sa „matrix“ zacal rozpadat v mysliach ludi, a aby ludia zacali mat pochybnosti k súčasnej situáci a od toho sa posunut dalej..

Last edited 1 rok před by Hana108
Irena

Mě se nejvíc líbí bod 1. Protože ta omezení nám od nepaměti ztěžují život. Myslím, že to jsou omezení vydávaná těmi, co chtějí ovládnout vše.
K bodu 2. Domnívám se, že nám je vše zlé sdělováno, i když jen mezi řádky.
Ad 3. Nezdá se mě, že zaměření na určitou osobu by mělo význam. Co pak ty armády přisluhovačů za účelem vlastního prospěchu? Co s nimi. Těm by mělo něco dojít, docvaknout.
Přeji si, aby se nám, jako skupině, dalo přinést víc světla do temnoty.

olda

Zdar! Byl jsem přihlášen, do jedné z předchozích skupin. Teď se tady na to dívám a mám jednu poznámku, ze své zkušenosti. Maluji obrazy v ateliéru pro mentálně a duševně nemocné. Já jsem ten duševně nemocný už 34 let. Takže už jsem z toho tak trochu venku. Systém mě vede jako blázna, mám invalidní důchod. Co je zde kovid, jsem už doma a nepracuji. Začal jsem malovat. Je to mé nejšťastnější období v životě. Ten postřeh co jsem udělal, je nelpět na tom, co jsem vytvořil, nesnažit se to prodat. Dát to bokem a tvořit něco jiného, nového. Pak se tok tvůrčí energie nezastavuje a objevují se ještě lepší,… Číst vice »

Jana

Ahoj, Oldo, jsem ráda, že jste napsal, děkuji :) Existence se stará. A ano, nezastavovat, pak to proudí. Nebát se. Ono to navazuje. Když dám konkrétní příklad, tak třeba … myslela jsem na to, že si udělám pokus s rýží… jedné vařené rýži budu říkat mám tě ráda milá moje rýže, jak se dnes máš atd., budu na ni laskavá a hodná, pečující, druhé rýži… nesnáším tě, seš hnusná, seš k ničemu… popis tady https://zivutek.cz/k-zamysleni/108-experiment-s-ryzi No, a za pár dní mi kamarádka poslala jako poděkování za práci materiály se týkající vody a Emotových pokusů. Takže jak u mě, tak u ní. A takových propojení a souvislostí mám zažitých víc…, někdy… Číst vice »

Renáta

Ahoj Janka, intelektuálne postrehy, knihy, videá a linky sú dobré do istej miery. Roky som zbierala náročnú literatúru, filozofiu, mám toho naštudované dosť a dospela som do bodu kedy knihy rozdávam a venujem sa dôležitejšiemu poznaniu, a na to nepotrebujem knihy. Stačí sa pozrieť do svojho vnútra a spoznávať vlastnú dušu. Je to zaujímavejšie ako celá Bibliotheka Alexandrina, nová Alexandrijska knižnica, ktorá bola obnovená, a to sú v nej aj kumranske zvitky od Mŕtveho mora… Nie je nutné ani meditovať v tom istom čase ako ostatní stačí sa napojiť myšlienkou, intuitívne… A stačí aj pár minút…

nekdo

Taky pošlu něco k té rýži a vodě.. kromě Emota existuje ještě jeden zajímavý autor. Je to Marcel Vogel, to byl expert přes kapalné krystaly. V Čechách se o něm moc neví. V sedmdesátých letech dělal experimenty s krystalizací a jak je ovlivněná myšlenkama. A jak kytky reagujou na myšlenky. Dodneška se prodávají Vogelovy krystaly. Co dokázal mi připadá úžasné..

Normálně bych o něm nepsal, píšu o něm jen proto, že Vás takhle oblast zjevně zajímá a on je taková sice zapomenutá, ale důležitá osoba.

Renáta

Zažívam to isté, tok tvorivej energie a je jedno pre koho tvorím, verím že sa niekto komu sa budú moje práce páčiť nájde. Tvorím pre radosť a je to rôzne. Farby miešam podľa momentálnej nálady, raz je to zosobnenie pokoja, nehy, inokedy energie srdca …

Vašek

Přátelé, já si dovolím jen přispět svojí troškou do mlýna. Myslím si, že schopnost omezovat fyzickou stravu a přecházet na pránu je závislá na duchovním uvědomění, např.zde  https://www.janacekanka.cz/l/kalibrovana-stupnice-vedomi-osobni-kalibrace/   a rozumně o tom píše na svých stránkách Jirka zde   http://www.my-jsme.cz/pranicka-energie/   Osobně mi z toho vychází, že pokud je člověk dosud „zaneprázdněn“ životem a ať chceme nebo ne, je jeho činnost včetně myšlení řízena příslušnou mírou ega, tak není reálné přejít 100% na pránickou energii. To ale nemění nic na tom, že je třeba dbát na správnou činnost svých čaker, což je samo o sobě o ideálním proudění pránické energie přes systém čaker v těle. A jak Jirka píše o důležitosti dechu, tak to jen… Číst vice »

Vašek

Mohl bych ještě poprosit Ramanu o aktuální informaci týkající se velikosti pracovní skupiny? Myslím, že vzájemným sdílením se síla duchovního vědomí naší skupiny příslušně posílilo https://www.petice.com/a/352924 Mějte se krásně.

Renáta

Áno, cítim ty takisto že sila ľudí dobrej vôle rastie. V budúcom týždni bude dôležité aby sa ľudia prebudili a nespali. Ide o veľmi veľa. Ide o Mier v Európe a na celom svete. Trvalý mier. Čím ďalej tým viac ľudí po ňom túži a dá sa dosiahnuť jedine súcitom a láskou k sebe samému a cez seba ku všetkým bytostiam.

Renáta

Súhlasím, napojiť sa na pranu nie je také ľahké. Je iba pár ľudí ktorí to na svete dokázali. Je to vec ega, kým ho máme, musíme prijímať potravu. Dá sa však urobiť si pôst a venovať sa v ten deň duchovnej práci, vtedy potrava zaťažuje telo a pri meditácii je lepšie prijímať iba po ovocné či zeleninové šťavy. Mám to odskúšané. Funguje to. Hoci sa niekedy treba prekonať a potlačiť myšlienky na hlad, telo a ego sa hlási o slovo, nenechá nás len tak…

Vašek

Ještě pro dokreslení většího vhledu do přechodu na pránickou energii uvedu Henriho Monforta, který v listopadu 2011 navštívil na pozvání Duše K Českou republiku a měl zde přednášku https://www.youtube.com/watch?v=CsAaslg9xpI nebo zde https://www.google.com/search?q=Henri+Monfort&oq=Henri+Monfort&aqs=chrome..69i57.6307j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ve videích či na živůtku https://zivutek.cz/henri-monfort

Jana

A ještě, jak se pomocí šťastné vzpomínky naladit a tím tak trošku změnit místo pobytu uvnitř, dostat se jinam než jsou problémy, to neznamená utíkat od nich. Jen to může pomoci natankovat a tím překonat starosti, které jsou na chvíli a pomíjejí :) https://youtu.be/gVah1cr3pU0

Jana

Zdravím přátelé, v neděli obvykle nemám prostor se připojit. I tak vnímám radostnou energii, která proudí, kdykoliv když se položím na společnou vrstvu. Vidím to jako mapu, vrstevnice, vrstevníci, všelijaké cesty, příroda… prostě to, co může najít každý člověk, kdekoliv se nachází. I ve velkoměstech, i z betonu a z asfaltu se protlačujou rostliny. Města mají parky, proluky, kde si příroda dělá svou práci… V tom prostoru je čas kvalita, která je neohraničená a nerozdělená a každému přes sebe samého dostupná, jako by každý je portál a každý se má schopnost připojit. Chtěla bych sdílet možný pohled na svět a energie, pro přiblížení se k tomu, z čeho se dá nabírat radost a jsou to… Číst vice »

Vašek

Jano chápu Vás, jsem na tom asi podobně a asi by tento příspěvek mohl patřit spíše do samostatných. Člověk mnohdy nemá šanci utéct někam do soukromí. Okolí sice svým způsobem také „roste“, ale většinou je právě na tom jiném místě společné cesty a nikdo nemůže nikoho přesvědčovat, že právě ta jeho současná cesta je pro něj také ta nejlepší. Ti, kteří hledají jsou na tom asi lépe, než ti, kteří zatím jen „opisují“. V hledání je totiž více pokory, což je asi základ moudrosti. V opisování je naopak více ega. Potvrdili mi to všichni, kteří mě na cestě hledání byli posláni do života. A všichni… Číst vice »

Jana

Vašku děkuji za inspiraci, vidím to podobně :)
Všechny odkazy jsou zajímavé a mám radost, že jste je napsal.
Hudbu a její strukturu vnímám jako oživující, pečující energii. No myslím si, že součástí péče o cokoliv je i ochrana a sebeobrana a v tom případě, tváří v tvář konkrétnímu něčemu ohrožujícímu může pomoct se nabít nějakým hardcorem.
Vidím to tak, že ze Zdroje/Boha proudí energie, která obsahuje vše. Každý má toto vše k dispozici a svobodnou vůli, co použije a čím se nabije a co z toho vznikne. Vše je propojeno a tvoří se a tvaruje.
Mějte se hezky a hodně zdraví přeji

Vašek

V souvislosti s léčivýma frekvencema přikládám ještě převaděč videí z youtube na MP3 k nahrání do telefonu a možnosti poslechu kdykoliv https://2conv.com/en110/download/cZ9HIF9mqML7rBDX/1/hqEFyy6JuHY/ Pro rychlejší stažení zadejte po zkopírování odkazu před youtube II (např.https://www.IIyoutube.com/watch?v=tZrBRQn6K0A ) To platí pochopitelně pro každé video. Mějte se krásně a uzdravte se, doba k tomu přímo vybízí :-)