Pozadí “pandemie”

Pozadí “PANDEMIE”

Dlouho jsem váhala, zda o tom vůbec někomu říci. Co když vidím něco, co neexistuje? Nechtěla jsem vyvolávat paniku. Tak jsem jen pozorovala a získávala nové důkazy o tom, že to, co se mnohým může zdát nesmyslné, může být pravdivé.

Teď ale dozrál čas. Je třeba odkrýt to, co každý z nás víme a podělit se o své zkušenosti s druhými. To nás učiní silnějšími a odolnějšími proti tlaku, který stále více narůstá.

Jedině společnými silami a sdílením našich zkušeností pochopíme, jak ochránit svůj život i svou duši. Naučíme se pomáhat si navzájem a možná časem i uzdravovat ty, kteří tomuto tlaku neodolali, či uvěřili, že to s nimi někdo myslí dobře.

Je čas začít chápat všechny souvislosti a naučit se být silnou a sebevědomou bytostí.

Pojďme spolu odkrýt pravdu, abychom mohli vytvořit lepší svět…

Pokud byste sem rádi přispěli svými zkušenostmi či poznatky, můžete napsat komentář, nebo mi poslat e-mail: carokrasna-duse@seznam.cz

JAK ZMĚNÍ VAKCÍNA mRNA NÁŠ ENERGETICKÝ STAV?

Udělala jsem energetické náhledy několika lidí, kteří se rozhodli ochránit své zdraví a kolektivní imunitu tím, že si nechali aplikovat tuto látku. A vypadá to, že její působení je mnohem hlubší, než si mnozí myslí…

A protože jsme každý jiný a máme jinak nastavený energetický systém, budeme i různým způsobem reagovat na vakcínu. Níže můžete zjistit, jakým způsobem se změní energetické pole u různých typů energetického systému člověka. (Pokud by vás energetické nastavení více zajímalo, podívejte se níže na kapitolu ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA – RŮZNÉ VARIANTY).

a) člověk s narušeným energetickým polem – 6 měsíců po očkování:

Působením vakcíny došlo k uzavření čaker. Jediná forma energie, která člověka vyživuje, proudí 1. čakrou – jde o hutnou, hmotnou energii, která je nutná pro udržení našeho fyzického těla. Pokud se ale dostane i do horních částí těla, může “spálit” jemné energetické obvody a způsobit tak jejich nefunkčnost.

Vrchní část těla (3. oko a korunní čakra) je zcela uzavřená – tzn. že došlo k odpojení od Zdroje/Boha a nemožnosti komunikovat s nehmotnými světy a bytostmi.

Je pravděpodobné, že si takovýto typ vůbec nemusí uvědomovat, že došlo k nějaké změně – spojení s Bohem i jinými světy bylo totiž téměř nefunkční i předtím. Změna, kterou by mohl takovýto člověk časem postřehnout, se bude pravděpodobně týkat pouze fyzického těla.

b) pokud měl očkovaný člověk harmonické energetické pole, vypadá to takto:

V tomto případě zůstaly otevřeny všechny čakry, jen se změnilo jejich fungování – již energeticky nevyživují celé fyzické tělo. Čakra na temeni hlavy není zcela uzavřená – zůstal zde malý prostor, kterým by se mohlo obnovit proudění energie ze Zdroje/Boha.

I když je tělo zaplaveno silnou jangovou energií (záněty, vnitřní oheň), je zde potenciál k obnovení původního energetického stavu. Je otázka, zda se časem obnoví vše samo (pak je logické, že bude snaha vakcinaci pravidelně opakovat), nebo bude nutná nějaká “pomoci” zvenčí.

b) člověk s velmi silným “duchovně vyspělým” energetickým polem po aplikaci vakcíny:

Zde je vidět, že na určitou část lidí nemusí vakcína působit takovým zničujícím dopadem. I tak je ale vidět, jak se změnilo rozložení jednotlivých druhů energie.

Je zajímavé, že silné proudy energie, které proudí do těla 1. a 7. čakrou jsou vychýlené. Nevím, co to může znamenat, ale připadá mi, jakoby tu byla snaha tuto oblast něčím ovlivnit či upravit. Pokud by někoho napadlo, co to může znamenat, budu ráda, když se s námi o to podělí.

CO SE DĚJE BĚHEM SETKÁNÍ OČKOVANÉ OSOBY S NEOČKOVANOU?

Je zřejmé, že očkovaný má jiné energetické pole než ostatní. A je jasné, že se energetická pole bytostí vzájemně ovlivňují. Záleží jen na tom, kdo je silnější.

Většina očkovaných bude mít pravděpodobně podobné energie (asi bude záležet na době, před kterou obdržel vakcínu, to je ještě potřeba zjistit)

U neočkovaného záleží na tom, jak vyrovnané energetické pole má. Proto je třeba brát v potaz více možností vzájemného ovlivnění:

a) pokud má neočkovaný člověk harmonické energetické pole, vypadá to takto:

  • 1. obrázek ukazuje očkovaného člověka 30 dní po mRNA vakcíně – jeho energie je omezená, spojení se Zdrojem/Bohem na temeni hlavy zablokované. Tím pádem není schopen získávat jiné informace, než jaké je na této energetické úrovni schopen přijmout. Je možné, že se bude snažit dostat druhé na svou energetickou úroveň, protože cokoli jiného ho bude rozrušovat.
  • 2. obrázek ukazuje člověka s vyrovnanými energiemi, schopného přijímat informace z různých zdrojů a zpracovávat je. Tento člověk cítí tlak hutnější energie, která na něj působí. Bude to v něm vyvolávat pocity strachu či ohrožení. Bude vnímat vztek a paniku, vycházející z jeho protějšku. Je velmi důležité nenechat se vyprovokovat a udržovat si neporušený a vyrovnaný stav své energie. Pokud dojde k narušení jeho ochrany, může ho energie, vycházející z očkovaného člověka, ovlivnit.
  • Je tedy důležité nenechat se vyprovokovat a zůstat v klidném, harmonickém stavu. Pokud toto dokážeme, neměla by nás tato energie nijak ovlivnit (jak si udržet správný energetický stav popíšu dále)

b) další variantou je situace, kdy má neočkovaný narušené energetické pole:

Nejdříve se podívejme na energetický stav očkované osoby a neočkované osoby, která má narušené své energetické pole:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ocko-neocko2a-1024x675.jpg.

obr. 1 – osoba po 1. dávce mRNA – zablokovaný přístup k energii Zdroje/Boha. Tím pádem je její tělo vyživováno pouze hutnou energií Země, která ale narušuje funkci vyšších energetických center (čaker).

obr. 2 – velmi často se stává, že máme buď dočasně, nebo dlouhodobě narušen náš energetický systém (správné nastavení je popsáno v jiné části této stránky). To znamená, že určité části našeho těla jsou oslabené, či nefungují tak, jak by měla. Nedokážeme odolávat působení cizích vlivů, velmi snadno k sobě pustíme energii z našeho okolí a pak se cítíme zneužití a slabí.

Další obrázek ukazuje, co se děje během kontaktu těchto dvou osob:

Pokud máme oslabený, či narušený energetický systém, velmi snadno můžete být ovlivněni energií naočkované osoby. Můžeme začít cítit strach, vztek, bezmoc, ztrátu energie. Oslabená místa na našem těle mohou být vyplněna touto energií a mohou způsobit nepříjemný pocit, bolest, či dokonce onemocnění této oblasti.

Velmi záleží na tom, jak moc a na jakém místě jsme oslabeni. Projevy proto mohou být velmi individuální – od nepříjemného pocitu, deprese, ztráty energie, až po projevy fyzické nemoci.

Tato cizí energie v nás může přetrvávat velmi dlouho – do doby, než se s ní naše tělo samo vypořádá, nebo dokud si my sami, nebo s pomocí někoho jiného, vše nepročistíme a nezharmonizujeme.

Zdá se, že nemůžeme být ovlivněni či změněni trvale. Záleží jen na nás, do jaké míry a po jakou dobu na sebe necháme tuto energii působit.

Z toho vyplývá jedna zásadní věc – v této době je nesmírně důležité naučit se vnímat nastavení svého těla a při sebemenší nerovnováze vše co nejdříve napravit a zharmonizovat. Pak budeme vůči těmto vlivům imunní a dokážeme žít vedle těch, kteří se nechali očkovat, aniž by nás mohli nějak ohrozit.

Je to velká výzva, ale zároveň i cesta k naší svobodě. Věřím, že to společně zvládneme.

c) a ještě možnost, kdy má neočkovaný již vyšší energetickou úroveň, než běžná populace:

Na tento náhled jsem se opravdu těšila. Zdá se, že svítá světýlko na konci tunelu:

Z předchozích dvou variant bylo zřejmé, že pokud se setkáme s nositeli mRNA vakcíny, velmi pravděpodobně to v nás dočasně zanechá nějaký otisk. Ale co když je naše energetické pole silnější než to, které pro nás někdo připravil?

Pokud máme kolem sebe silné a rozsáhlé pole čisté energie, zdá se, že jsme imunní vůči tomu, co na nás má nějakým způsobem působit.

Zdá se, že ani taková moc, která byla schopná ovládnout téměř celý svět, nemá sílu změnit něco, co je silnější než ona.

Toto je velmi důležitý poznatek!

Existuje síla, která je ještě mocnější!

Cesta ke svobodě je nám na dosah. Stačí jen objevit v sobě sílu, kterou v sobě máme odnepaměti a přestat věnovat svou energii strachu, který je všude kolem nás.

SMLOUVA S “ĎÁBLEM

V mé blízkosti žije člověk, který je naočkovaný už delší dobu. Mohu tak sledovat, jak se postupně mění.

Zpočátku to byly jen okamžiky, kdy se stával “šíleným”. Vnímal bytosti, které mu chtěly ublížit, vysmívaly se mu, ponižovaly ho. Jeho stav se stále zhoršoval, až došel do bodu, kdy je zřejmé, že bytost, která jeho tělo původně obývala, zmizela. Její místo nahradilo něco, co z něj udělalo smyslů zbaveného šílence, neschopného běžného života.

Síla této nové bytosti je ohromná. Zcela ovládla tělo i mysl.

Nechtělo se mi do toho. Ale bylo mi jasné, že musím využít příležitosti a pokusit se zjistit, co se vlastně děje a zda to má nějakou souvislost s vakcínou, která je nám tak nevybíravě vnucována.

Spojila jsem se s touto bytostí a to, co mi sdělila, bude pro mnohé velmi šokující. Nejsem si jistá, zda je dobré náš rozhovor zveřejnit, ale něco mi říká, že brzy nastane čas, dozvědět se více.

ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA – MOŽNÉ VARIANTY

Je nespočet možností, jak můžeme vypadat náš systém energií či vibrací.

Podívejme se na několik typických příkladů:

a) narušená, neharmonická energetická soustava

Nejčastější stav energetického pole:

Většina z nás má na svém energetickém těle mnoho nezpracovaných bloků z minulosti, které se nám neustále vracejí a připomínají. Ovlivňují tak naše pocity, vztahy s druhými, naše přesvědčení a také problémy na fyzickém těle. Díky tomu nemůže náš energetický systém správně fungovat a my tak nedokážeme plně rozvinout své možnosti.

Pokud se chceme dostat z tohoto stavu, je nutno začít pracovat na sobě – převzít zodpovědnost za svůj život i zdraví. Existuje spousta cest, jak tento stav uzdravit. Vždy ale musíme mít odvahu podívat se do svého nitra a odhalit to, co jsme tam před sebou tak dlouho ukrývali.

b) harmonické nastavení pro 3D

c) ovlivnění mRNA “vakcínou”

  1. den po očkování:

6 měsíců po očkování:

d) harmonické nastavení pro 5D

Pokud se nám podaří uzdravit se ze své minulosti, postavit se strachům, které v sobě nosíme a stát se silnou, sebevědomou bytostí, odrazí se to i na našem energetickém poli.

Získáme schopnost nahlížet do jiných světů, komunikovat s nejrůznějšími bytostmi, uzdravovat skrze bezpodmínečnou lásku.

Bytost s takovýmto energetickým polem má schopnost ovlivňovat a měnit 3D realitu. Pokud to sama nebude chtít, je imunní vůči všemu, co by jí mohlo ublížit ve světě 3D.

VAŠE ZKUŠENOSTI A POZNATKY – co je Covid, jak se chránit, vakcína, setkání s očkovaným, …

ZDE si můžete přečíst, co o této “nemoci” a její “léčbě” zjistili další čtenáři. 

Jak se chránit před očkovanou osobou?

Před čím máme být očkováním “zachráněni”?

Země se postupně přeměňuje a s ní i vše, co je její součástí. To, co se děje, je naprosto přirozené a patří to k našemu vývoji.

A nikdo tento proces nedokáže zastavit.

Bytosti, které touží druhé ovládat, se vždy budou snažit tento vývoj přerušit, či alespoň zpomalit. Ale jak by mohly zastavit něco tak mocného?

Ale i přesto se o to budou do posledního okamžiku pokoušet a část těch, kteří si ještě plně neuvědomují, co se s nimi děje, jim podlehne a ztratí tak možnost prožít toto výjimečné období v plném uvědomění a vytěžit z něj maximum pro svůj další vývoj.

Více o tom, kam směřujeme a čím procházíme si můžete přečíst v článku Přeměna našeho těla jako součást evoluce?

Jak se změní energetické tělo po prodělání Covidu?

Působí na nás nějak testy?

72 reakcí na Pozadí “pandemie”

  1. Moc děkuji Antonínovi K. za za jeho zkušenosti s energetickým polem po očkování:

    Měla jste pravdu, dnes jsem to konečně viděl v celé nahotě. :-(
    Funguje jí 1 čakra, zbytek jen tak tak jede. Na 7 je “hrnec”.

    Životní síla cca 20% než před 2 měsíci. Do prdele.

    xxx

    Potvrzuji změny v auře u “covidů”. Váš článek mi přijde na 99% pravdivý.
    Kreslil jsem to a použil kyvadlo.

  2. Profilový obrázekJiří, Poděbrady říká:

    Ano, mohu potvrdit, že cesta ven existuje. Vědoma bytost může velmi rychle zvrátit veškeré působení.
    Je čas dát se do páce.
    Znamená to ovšem touhu bytosti po změně.

  3. Profilový obrázekMlos říká:

    Pomoc je zde , je skrze morficke pole , prvni odstrani cize predmety a to na opravu dna opravi zpet co se opravit ma , https://www.youtube.com/watch?v=FXtbLXBc_C8 https://www.youtube.com/watch?v=C5YhIvQUGCk https://www.youtube.com/watch?v=tWckvnOmHBQ

  4. Na webu qanon.sk (https://qanon.sk/ako-vakcina-zmeni-nas-energeticky-status-2-cast/) jsem našla zajímavý pohled na to, co udělá vakcína u člověka s velmi silným “duchovně vyspělým” energetickým polem:

    “Můj vjem – energie 1. a 7. čakry může být záměrně odkloněná do temných egregorů, aby je určitým způsobem vyživovala…, možná aby takto lidé „převáděli“ své zkušenosti a Moudrost do temného zdroje.
    Ale přichází mi i možnost „zpětného energetického toku“, takže POZOR!!! na ovlivňování duchovního člověka zpětnou temnou energií, která ho bude postupně NIČIT a ODPOJOVAT, také ho OVLIVŇOVAT, čili se snažit ho ŘÍDIT!!! jiným směrem, než Vzestupným. Takže ho VYCUCNOUT a pak zničit…(Eli)”

  5. Profilový obrázekIvo Benda říká:

    MIXOVANÉ LISTY OCHUCENÉ OVOCEM – PŮL LITRU DENNĚ – PROTI VŠEM NEMOCEM. K tomu vlastní destilovaná voda.
    http://www.co-jist.cz

  6. Profilový obrázekIvo Benda říká:

    Co se začalo v roce 2020 díti, kdy skončila přechodná etapa na planetě Zemi

    Toto je POSLEDNÍ SOUD, čili TŘÍDĚNÍ DUŠÍ, oddělování čistého ZRNA od zlého PLEVELE, což už nebude tolerováno, aby dál zde žili pospolu a jak v podobenství Ježíš praví: Plevel nemůže být vytrhán coby výhonek mladý a ještě nezralý, protože by to vytrhalo i zrno.. musí se počkat, až bude zrno dostatečně silné a dospělé, aby vytrhání plevele jej nepoškodilo.. pak bude plevel sesbírán a naházen na hromadu a spálen a dobré zrno bude Otcem svezeno do jeho stodol … proto je nejen ten Covid vlastně metlou na hmoťáky a na zlouny, které nejen to odstraní.. vytrhává je to odtud i s kořeny a přesunuje je to temných dimenzí pekel či pravěkých jiných planet posléze pro opakování cyklu reinkarnací z důvodu změny prostředí a podmínek,
    což změní nakonec duši každou kupodivu…

    Viz obr. 5000 Třídění duší na http://www.andele-nebe.cz

    http://www.jak-prezit.cz

  7. Profilový obrázekRadomír říká:

    Dobrý den, zabývám se mmj. vlnovou genetikou Prof.Dr.Garjajeva, vlivem genofondu na naše zdraví a osud (viz.kniha Tajemství rodových linií). Před nějakou dobou jsem byl veden k práci na klientovi, jež pod vlivem covidu umíral(nebo si to alespoň myslel) a dostal jsem se do kontaktu s příslušnou rovinou. Bylo to velmi zajímavé poznání a klient byl zcela zdráv do 24 hodin, poté i jeho manželka. Na mém webu si můžete tento případ vyhledat v sekci BLOG.
    Vzhledem k tomu čím se zabývám jsem si musel položil ale otázku, co udělá několik přesvědčených naočkovaných nejen s energetikou, ale i s celým genofondem rodu. Od počátku jsemzastával názor, že se jedná o proces “očisty” genofondu pro budoucí generace, ale nyní vidím, že dopad bude mnohem nepředvídatelnější. Lidský plán pod tím božským je doslova plánem z roviny pozemského ducha, ducha hmoty, satana, sajtana či šajtána, chcete-li…Naočkovaní zůstanou spojeni s materií způsobem, který jim znemožní vzestup – biorobot je asi slovo nejpříhodnější pro někoho, kdo ztratil spojení se Zdrojem. Nyní mám velké dilema, mnohým mohu pomoci. Ale mám?!?

  8. Profilový obrázekjirik říká:

    Dr. Bridle hovoří o nové studii a informacích z Japonska prokazující, že spike protein, který tělo produkuje po covid injekcích, je jako takový toxický, dostává se do krevního oběhu a akumuluje se v některých orgánech, a nejvíce ve vaječnících u žen. Více ve videu.
    https://otevrisvoumysl.cz/dr-byram-bridle-nebezpeci-spike-proteinu-v-covid-injekcich-nova-studie/

  9. Profilový obrázekjirik říká:

    Edita, žije v Irsku a živí
    se masírováním. Přišel k ní
    vrcholný manager z Pfizer..
    👉https://t.me/michalsharksvobodnykanal/485
    https://vk.com/public199284310?w=wall-199284310_45882

    • Můžete mi napsat na e-mail carokrasna-duse@seznam.cz? Chtěla bych se s vámi domluvit ohledně energetické kresby, ale váš e-mail nefunguje.

      • Profilový obrázekAnonym říká:

        Len taká malá poznámka :
        “Človek s veľmi silným ‘duchovne vyspelým’ energetickým telom” ? ? ? ? ? 🤔🤔🤔 Hmmm, pokiaľ je človek duchovne vyspelý, nedá si do seba dobrovoľne vpichnúť jed… A aj keby nevedel o skutočnom účele takzvanej “vakcíny”, tak by si aspoň zistil, ČO tá neznáma neoverená a neotestovaná chemicko-genetická zlúčenina OBSAHUJE!!!!! PRETO som presvedčená, že tento jed si dajú do seba vpichnúť iba ľudia veeeeeeľmi vzdialení od duchovna…! A zatiaľ sa mi to aj potvrdzuje…

        • Ano, také myslím, že člověk napojený za Zdroj už nejedná podle názoru druhých. Ale hypotéza toho, že si takto “vyspělý” jedinec vezme tuto vakcínu ukazuje, že i v tomto případě se něco změní. A to určitě stojí za hlubší zamyšlení.

  10. DOPIS LÉKAŘEK A MATEK: Smyčka se utahuje

    https://vimeo.com/556825915

  11. Profilový obrázekjirik říká:

    dobrý den ramano,

    mám nové info o zdravotních obtížích:
    z diskuzí:
    Deti v školách si začínajú sťažovať na bolesti bruška hlavne dievčatá
    ***** ****
    po dvou dnech odpověď –

    Nové info a zase špatné. Moja dcérka si začala sťažovať na bolesti bruška asi tak 4 krát nečakane sa skrúti a potom zas je v pohode – ukazuje pod pupkom – má 6 rokov. Dedo a babka očkovaný. Kamošova dcérka má večer ukrutné bolesti – zas 6 rokov. A posledné info, keď boli u lekára povedal že toho je teraz strašne moc. Mne je to jasné čo sa deje.
    ***** ****
    Zrovna dnes jsem mluvila s masérkou, která po masáži očkované osoby zcela odpadla. Její energie byla pryč. Oni ti očkovaní to neví, ale nutně energii potřebují, jelikož ta jejich
    energie slábne.
    odpověď v emailu: Dnes ďalšie deti majú bolesti bruška a dokonca vracanie po rohlíku – začína to byť desivé.

    ***** ****
    Chtěl jsem se zeptat, zda byste se mohla zaměřit i směrem těch bolestí břicha u dětí. Díky. Zajímalo by mě totiž, jak to vypadá “v kresbě”.

    Děláte i kresbu na dálku? a co k tomu potřebujete od dotyčné osoby? Odpověď když tak na můj email. Děkuji.

    Podle toho co jsem “zahlídl” je to “postižení” trvalé a ovlivňující plodnost.

  12. Profilový obrázekJanica říká:

    Milá Ramano,
    Pracujem v DSS, kde všetci klienti sú očkovaní a polovica personálu. Časť klientov odišla, časti sa zhoršil zdravotný stav a niektorým dokonca zlepšil – fyzicky aj psychicky. Niektorí až doteraz nič. Očkovaní všetci ten istý deň a tou istou značkou. Kolegovia – zmeny správania zatiaľ nevymykajú normálu. Protivní zostali protivnými a láskaví láskavými. Už sa na túto tému nebavíme. Som pozorovateľ. Ustála som nerúškovanie, netestovanie aj neočkovanie a robím si vlastný prieskum. Okrem fyzických problémov – vážnejších aj menej vážnych krátko po očkovaní, sa sťažuje na vnútorný nekomfort len jedna kolegyňa. Zaočkovaná po prekonaní kovidu s patologicky vysokými protilátkami.
    Celkovo je pohoda, vedia sa ešte smiať aj zabaviť. Už je to pol roka.
    Obávam sa, že ľudia sa sústreďujú hlavne na prípady, ktoré podporujú správnosť ich rozhodnutia. Aj naši kamaráti, ktorí sa dali zaočkovať sú zatiaľ v pohode. Rešpektujeme sa, tému neotvárame.
    A čo sa týka odpojenia- úprimne, to sú ľudia už dávno. Stačilo sa posadiť do kaviarne a len pozorovať….. len vtedy im nikto nemaľoval auru. Myslím, že viem ako by vyzerala….
    Ak to niekto vnímate podobne, budem rada ak sa podelíte.Aby nebolo všetko len čierne.
    Zmeny správania môžu súvisieť aj s celkovým tlakom v rodinách a medzi priateľmi. Je nám nepríjemné posudzovanie našich názorov. Cítime ten nevyslovený nesúhlas a podvedome na to reagujeme.
    Záťaže viem, že dobrý detoxikačný poradca ich meria naozaj vysoké, ale viem, že sa dali aj upraviť.
    Dá sa premerat energia buniek a zmeny v chromozómoch. Problémy s autoimunitou, onkológiou, alergiami, sú tu už od zavedenia hexavacin, mmr a pod. Tiež sú na báze nanotechnológii a môžu s pôsobiť zmeny na bunkách. Len sa to neriešilo, lebo sa to tykalo len deti. A tie mali merané takisto vysoké toxické záťaže ako títo očkovaní. Takisto sa riešilo ich zabrzdenie vo vývoji. Ale zaujímala sa o to len mala časť osvietenejších rodičov, ktorí čelili výsmechu a nezáujmu. Dôsledky vidíme okolo seba. Alebo si pamätà niekto z nás , že by sme mali v triedach asistentov? Autisti, alergici, reumatické ochorenia, nádory….Tiež je to norma; na ktorú sme si zvykli. Už nám takto vyrástla jedna generacia. Snáď keď už horí za ri…ťou nám, dospelákom, konečne s tým niečo urobíme. Nie je nutný odchod, ale prebudenie sa a  začať robiť zmeny – u seba. Nikoho by som neodpisovala, kým sme tu, robíme rozhodnutia. Na jednej prednáške povedal jeden múdry doktor – Zdetoxikujte mozog od ťažkých kovov, elektrosmogom a vyčistite pečeň. Inak nový život nezačnete.
    Všetko riešiteľné. Osobne si myslím, že odstránením toho bordelu sa zlepší aj viskozita krvi a kvalita ciev.

    • Milá Janica,
      moc děkuji za váš příspěvek a vaši práci. Je jasné, že každý na vakcínu bude reagovat jinak a je dobře, že část lidí s ní nemá problémy. Budu ráda, když nám za nějaký čas zase pošlete své postřehy.
      Ramana

  13. Zajímavé shrnutí – Poznatky ke Covidu a očkování
    Dr. Tomáš Lebenhart https://informaceodjinud.estranky.cz/clanky/odjinud/poznatky-ke-covidu-a-ockovani.html

  14. Velmi zajímavý rozhovor o tom, co se stane, když si skrze konstelace necháme vpravit do těla vakcínu:

    Sobě pánem se Štěpánem s Tomem Michalů o konstelačním experimentu s vakcínami na Covid-19

    https://www.facebook.com/100045257720839/videos/222620269404138

  15. Profilový obrázekjirik říká:

    Duše Ka – 2hod 25 min – velmi zajímavé pro současné dění
    https://youtu.be/Y7gky53BuOI
    Gabriel Pospíšil je muzikant, ktorý sa 10 rokov dozadu začal zaoberať zvukmi a ladením nástrojov inak.​ Hľadal alternatívy a objavil solfeggio frekvencie, ktoré ho veľmi zaujali. Keďže je remeselne zručný, rozhodol sa vyrobiť nástroj a naladiť ho do týchto frekvencií. Postupným vývojom tento nástroj dopracoval do podoby dnešnej, čiže nástroj, na ktorom je možné koncertovať. Všetky tóny sú naladené v súvzťažnosti čísel 3, 6, 9, ktoré sú geometricko-matematickým základom stavby vesmíru ako posvätná geometria. Keďže aj naša bunka a genetika je vystavaná v tejto geometrii, zvuk takto ladený má veľký vplyv na ich aktiváciu a čistenie. Zaoberá sa individuálnou aj skupinovou zvukovou terapiou.
    Více o solfeggio frekvencích zde:
    https://uloz.to/file/cyDWgHtsTHWv/solfeggio-frekvence-pdf

  16. Profilový obrázekjirik říká:

    dobrý den ramano,
    Pouze pro zajímavost, není potřeba zveřejňovat

    zde informace o co se jedná vakcinací
    https://tadesco.org/bleskovka-carstena-31-q5-2q21-pravda-recena-v-televizi-booooom/

    ozkoušel jsem – keltská spirála (točivost nevím), atlantský prsten – oboje nošeno cca týden a ráno jsem si vzal na krk ametystový náhrdelník velký – bez zapínání; vím v práci o třech, kteří jsou očkováni – žádná energetická rána při podání ruky u dvou a u šéfky, která byla očkována minulý týden rozestup cca na délku natažené ruky – také žádný problém.

    Když jsem ráno viděl zarouškovaný autobus školáky, šel jsem dom pěšky cca 2 hod 15 min, celou dobu jsem měl puštěny solferggiho frekvence; jako vedlejší účinek frekvencí mě bolí hlava (což se uvádí i na netu, jako vedlejší účinek těchto frekvencí – očista těla), taky nejsem zvyklý používat mp3 se sluchátky…..
    takže to vypadá, že ochrana zabírá…..anebo to nebyla pravá vakcína….když jsem zkoušel něco vycítit – nebylo co…..ametyst brání v převzetí podvědomých vzorců a energií ostatních lidí – ametyst tmavý, který používám.
    http://kamene.vzostup.sk/ametyst

    třeba tyto informace Vám nějak pomohou….

    možná by pomohly očkovaným tibetské mísy…..

  17. Profilový obrázekPavlína říká:

    Moc děkuji za článek, je to síla…necetla jsem všechny komenty, ale mam zřejmě zkušenost, že moje tělo zareagovalo na ockovaneho člověka tím,že jsem měla předchozí menses velmi silný,velké srazeniny a naprostá ztráta energie..chodím uz léta k paní,která pracuje s přístrojem salvia, namerila mě jako kdybych byla naockovana, dostala jsem kapky,a nynější perioda byla celkem v normalu..resim ted,ze muj pritel,velmi hodny a fajn člověk se v úterý jde naockovat a přesto,že si říkám,že je to jeho volba a duse to tak chce,tak je mi velmi smutno…snažila jsem se mu dávat informace ,argumenty, ale nic prostě zatemneno…musím to nějak zpracovat ,ale netuším jak…netušila jsem,kolik lidí v mém okolí se nechalo tak zblbnout…věřím,že všechno tohle vede k necemu dobrému a že bude lip…hezky večer Pavlina

    • Je nesmírně těžké vidět, že naši blízcí mají zcela jiný názor, než my. Měli bychom ale jejich rozhodnutí respektovat, i když je to možná ta nejtěžší věc, kterou teď musíme udělat. Každý z nás má v sobě uloženo, jak se má právě v této situaci zachovat a jeho rozhodnutí je tedy třeba považovat za správné, i když nám to láme srdce.
      Ramana

      • Profilový obrázekJarka říká:

        Ano, je to velmi těžké a bolestné. Moje dcera mi oznámila, že se nechá očkovat. Ví, jaký máme na to s mužem názor, ale ona je dospělá, v cizí zemi, kde na ni působí rodina jejího přítele, která v očkování vidí přínos společnosti. A i když je moje dcera vzdělaná a rozumná, prostě to udělá. Když mi to oznámila, určitě cítila, jak to těžce nesu, ale řekla jsem jí, že je to její rozhodnutí a budu ho respektovat. Odpoledne jsem byla na zahradě, kde mi je dobře, no a najednou mě polilo takové blaho, takové krásno, že jsem si řekla že to byl dotek světla a lásky, abych se zklidnila. Trvalo to jen mžik, ale bylo to nádherné a zklidňující. Všem, kdo to mají podobně, že se jim blízcí chtějí nechat naočkovat (nebo už jsou), přeji také takový “dotek”.

        • Respektovat rozhodnutí druhého – to je to, co se teď musíme naučit. Nemá smysl druhé přemlouvat, tlačit na ně, či jim vyhrožovat. Každý si zvolil svou cestu a naše cesty se teď začínají rozdělovat. Každý potřebuje projít určitou zkušeností a já věřím, časem se naše cesty opět spojí.
          Ramana

  18. Profilový obrázekNike říká:

    Dakujem za cenne info. Tiez sa stretavam v rodine s ockovanymi. Som citliva na energie a vycitim vela veci. Aj ked vsetko po svojom, laicky. Pri stretnuti s ockovanym z rodiny som samozrejme vycitila inu energiu, mne to skor az neprijemne vonalo a akoby sa ma to snazilo dotknut v istych momentoch. Nieco ako pichlava velka ruka. Ak by sa sem dal nahrat obrazok bolo by super. Ja som sa na stretnutie pripravila silnou energetickou ochranou a zobrala som si zo sebou aj velky kristal. Mam male dieta, takze stretnutia absolvuje tiez. Zatial bolo vsetko v poriadku, az na to, ze som mala silnu potrebu sa umyt vodou a osprchovat sa. Takze to som robila tiez.
    Pre mna je zaujimave, ze ta ockovana osoba kratko na to zistila, ze urobila chybu. Bolo jej to luto, aj ked to vyslovene nepovedala.

    • Děkuji za vaši zkušenost. První setkání bývá nejsilnější. Pokud jsme citliví a snažíme se vnímat, co na nás působí, často pocítíme oslabení i na našem fyzickém těle. Mám ale pocit, že pokud nejsme příliš oslabení, tělo se s tím dokáže vyrovnat a dokonce si vytvoří jistou formu “imunity”, takže další setkání už bývají méně náročná. Uvidíme časem, zda a koho mohou takováto setkání nějak ovlivnit.
      Ramana

  19. Profilový obrázekJirka říká:

    Ahoj Ramano, to co jsi tady napsala v tomhle článku mne velmi zaujalo. Nedávno jsem si kreslil aut. kresbu známeho, který je po 1 očkování a vyšlo mne to stejně jako tobě. Já jsem si před několika lety opravil plně čakry a ener. těla. Návod na tohle cvičení je na mých web. stránkách. my-jsme.cz. Nazval jsem to Re-viso systém. Re-viso je latinsky znovu nabytí sil.

  20. Profilový obrázekMartina říká:

    Dobrý večer,
    prcuji ve zdravotním zařízení, kde se proháněl covid. Polovina zaměstnanců se nechala očkovat mezi prvními (únor). Nejprve jsem cítila bolesti hlavy, silná menstruace, únavu,podrážděnost….
    Musím podotknout , že jsem odmítač očkování.
    Jak šel čas sláblo to a já měla v sobě pocit, že není vše stracené. ZLATY VĚK přece nemůže začínat takto. Nevím co se stalo, asi tam máme někoho z třetího obrázku, ale cítím tam zas ten klid a pokoru k nemocným. Po tom co několik lidí onemocnělo po druhém očkování a měsíční pauze tak se testuje ,ale do očkování nás nikdo nenutí.
    A tak se připojuji k větě
    JE NÉCO MOCNĚJSÍHO NEŽ NÁSLEDKY OČKOVANÍ
    Přeji všem víru ,naději a lásku

    • Věřím, že bude postupně narůstat síla této nové energie, která dokáže tento proces zvrátit. Teď nastává doba, v sobě musíme tuto sílu objevit a nebát se ji používat.
      Ramana

  21. Profilový obrázekLenka_lea říká:

    Dostala som sa k človeku ,ktorý mi poskytol anjelské modlitby ..bez ukrižovania ,bez výčitiek , po vyčistení domu, karmickej a rodovej línie a hlavne po návaloch vysokej slnečnej energie som sa naučila ( nevytvárať guľu ( bio pole) ale samo od seba práve v práci kde je sama temnota ” Tesco” sa moje telo vycíbrilo pri bolestiach do stavu ,kedy vyžaruje najvyššie svetlo do vzdialenosti 5 metrov ,toto svetlo ničí okolité negativé schémy ,bloky a častice ,ktoré nepoznám ,len vidím ,že sú cudzieho akehosik technického pôvodu ,zvláštne je tieto častice sú z budúcnosti a v tej budúcnosti patria do akehosik komplexu ,kde nikomu nevadia ,v tomto svete ale energetické pole nefungujú ,podľa toho súdim,že to niesú častice z našeho bio sveta ..pointa – pokiaľ som dokázala ja zapnúť svetlo o teplote vyššej ako 100stupnov ,ktoré žiari svetlom nevhodné na priamy očný kontakt ..zato silný a liečivý a aj na vzdory vysokej teplote pre ľudské bio pole príjemne chladivý a hrejivý zároveň ,dokáže to každý jedinec človek aktuálne – od začiatku verím,že aj zaočkovaný jedinec dokáže tento proces zvratiť a znovu obnoviť svoje silné bio pole a v rovnakej sile , neexistuje sila ,ktorá by dokázala okrem násilnej smrti (vraždy) toto bio pole poškodiť

  22. Profilový obrázekjirik říká:

    Dobrý den,

    moje zkušenost s očkovaným, který má v sobě dva pfizery – ztráta lesku v očích, nevýrazný hlas; po podání ruky (odstup asi 1.2 metru) – “energetická” rána a následná bolest hlavy (před setkáním s dotyčným mne hlava nebolela).

    rád bych si okopíroval Váš článek na svůj web.

    vzhledem k některým diskuzním příspěvkům mě napadlo, zda by v neočkovaným mohlo pomoci:
    – keltská spirála (jednoduchá, dvojitá a trojitá)
    – nilský kříž (přívěšek)
    – znak atlantů (přívěšek, prsten – a na které ruce a prstu by měl být nošen)
    – tzv. drahé nebo-li kameny – specifický by se hledal asi obtížně, ale jestli by použití kamenů byla jedna z cest jak pomoci druhým.

    Otázkou také je jak tyto biozářiče by působily na očkované?!

    mimochodem – používáte i jinou emailovou adresu než seznam? např protonmail, apod?

    • Děkuji za vaše postřehy. Článek si můžete zkopírovat (uveďte prosím odkaz).

      Myslím, že by bylo velmi prospěšné, kdybyste se podělil o své zkušenosti ohledně ochrany neočkovaných, pokud na něco přijdete. Každý máme přístup k jiným informacím a když se nám podaří je soustředit, může to někomu pomoci – alespoň tak to vnímám.

      Jinou e-mailovou adresu zatím nepoužívám. Pokud by to bylo potřeba, počítám s tím, že si ji zřídím.

      Krásný den,

      Ramana

      • Profilový obrázekjirik říká:

        Dnes jsem se setkal, se stejným človíčkem co minule, po podání ruky mi v oblasti třetího oka (mírně nad) projela ostrá energetická “rána” – tentokrát byla bolest hlavy velmi krátká (ani ne minutu); ta energetická rána mohla být způsobená i tím, že jsem s nechutí mu podával ruku (asi začnu zdravit japonským způsobem).
        Na krku jsem měl přívěšek se znakem atlantů ze stříbra v oblasti solar plexu.
        Zkoušel jsem zjišťovat za pomocí kyvadélka a zpětnou kontrolou jsem došel k zajímavým zjištěním.
        Před nějakým časem jsem měl tzv. vnuknutí, kterým směrem bádat…..

        což by docela sedělo s touto větou z tohoto Vašeho článku.
        “Pokud máme kolem sebe silné a rozsáhlé pole čisté energie, zdá se, že jsme imunní vůči tomu, co na nás má nějakým způsobem působit.”

        Když tak bych ta zjištění mohl dát jako příspěvek do diskuze – pokud by byl zájem.

        • Pokud jste na něco přišel, určitě se o to podělte. Moc děkuji.
          Ramana

          • Profilový obrázekjirik říká:

            Pokud jde o očkované osoby
            1/ budou muset na sobě velmi zapracovat……

            Při porovnání některých ^prostředků k zlepšení dstavu^ byl rozdíl i více jak 300 bodů (procent), kromě jednoho prostředku, který by byl pro ně prospěšný na 810 bodů (procent) a pro neočkované jen na 650 bodů/%.

            kámen fluorit, který napravuje poškozenou DNA, RNA – 900
            ametyst – čistí krev a auru – 940
            vlaštovičník (rusky čistotěl) – 910

            jednoduchá keltská spirála pravotočivá – 970

            přívěšek atlantů – pro uzdravení 400; přívěšek je vhodnější, protože leží na solar plexu, srdeční čakře.

            zařadit do jídelníčku med a propolis – 900-930

            ***** ****
            Pro neočkované
            keltská spirála jednoduchá levotočivá – 900
            keltská spirála jednoduchá pravotočivá – cca 930
            prsten atlantů – 900 je vhodnější než přívěšek o 70 bodů a vhodnější je nosit na levé ruce , a to na malíku (930) nebo palci (900), ostatní tři prsty jsou 800-820 bodů
            Lapis lazuli – ochranně 1100, zdravotně 990
            ametyst – zdravotně 1100, ochranně 1400

            u očkovaných oba kameny pod 1000!!!
            ***** ****
            pouze to co vyšlo nad 1000 bodů/procent
            jsou to kombinace

            Pro očkované:
            1/prsten atlantů a keltská jednoduchá spirála pravotočivá a ametyst
            2/prsten atlantů a keltská jednoduchá spirála pravotočivá – hraniční hodnota max. 1050
            3/přívěšek atlantů a keltská spirále jednoduchá pravotočivá – zdravotněš lehce nad 1000
            4/ ametyst a lapis lazuli a znak atlantů a keltská spirála jednoduchá – minimálně 1130; lépe vychází přívěšek a spirála pravotočivá!!!! než prsten a levotočiváks!!!

            ***** ****
            Pro neočkované
            1/ prsten atlantů a ks jednoduchá pravotočivá a ametyst až 1480
            2/ přívěšek atlantů a ks jednoduchá levotočivá a ametyst až 1500
            3/ prsten atlantů a ks jednoduchá levotočivá – ochrana lehce nad 1000
            4/ přívěšek atlantů a ks jednoduchá pravotočivá až 1200
            od bodu 5 – obecně minimálně 1100 bodů/procent
            5/ ametyst a lapis lazuli a prsten atlantů a ks jednoduchá levotočivá
            5+1/ ametyst a lapis lazuli a prsten atlantů a ks jednoduchá pravotočivá
            7/ ametyst a lapis lazuli a přívěšek atlantů a ks jednoduchá pravotočivá
            ***** ****
            aktivace skalárního štítu
            http://badatel-mysteria.cz/archiv/21/a210430-aktivace-skalarniho-stitu.html
            http://badatel-mysteria.cz/texty/aktivace-skalarniho-stitu-kopie.html

        • Profilový obrázekMlos říká:

          Toto energeticke video ocisti vsechny negace a konflikty z minuleho roku a soucasne i tento rok, https://www.youtube.com/watch?v=VaLg45py5tw

    • Profilový obrázekLenka_lea říká:

      Dostala som sa k človeku ,ktorý mi poskytol anjelské modlitby ..bez ukrižovania ,bez výčitiek , po vyčistení domu, karmickej a rodovej línie a hlavne po návaloch vysokej slnečnej energie som sa naučila ( nevytvárať guľu ( bio pole) ale samo od seba práve v práci kde je sama temnota ” Tesco” sa moje telo vycíbrilo pri bolestiach do stavu ,kedy vyžaruje najvyššie svetlo do vzdialenosti 5 metrov ,toto svetlo ničí okolité negativé schémy ,bloky a častice ,ktoré nepoznám ,len vidím ,že sú cudzieho akehosik technického pôvodu ,zvláštne je tieto častice sú z budúcnosti a v tej budúcnosti patria do akehosik komplexu ,kde nikomu nevadia ,v tomto svete ale energetické pole nefungujú ,podľa toho súdim,že to niesú častice z našeho bio sveta ..pointa – pokiaľ som dokázala ja zapnúť svetlo o teplote vyššej ako 100stupnov ,ktoré žiari svetlom nevhodné na priamy očný kontakt ..zato silný a liečivý a aj na vzdory vysokej teplote pre ľudské bio pole príjemne chladivý a hrejivý zároveň ,dokáže to každý jedinec človek aktuálne – od začiatku verím,že aj zaočkovaný jedinec dokáže tento proces zvratiť a znovu obnoviť svoje silné bio pole a v rovnakej sile , neexistuje sila ,ktorá by dokázala okrem násilnej smrti (vraždy) toto bio pole poškodiť

      • Děkuji za sdílení vašeho bádání. Ano, máme co do činění s něčím, co je pro nás naprosto nepředstavitelné. A začíná se ukazovat, že ochrana před tím existuje. Skvělá práce.
        Ramana

      • Profilový obrázekAnonym říká:

        Avšak covidová vakcinácia JE NÁSILNÁ SMRŤ!!! A to je ten problém…!
        My, odporci tejto zrůdnej vakcinácie by sme sa mali spájať aj v meditaciách, aby sme spoločne vytvárali silné energetické polia DOBRA a tak odrazili to zlo, ktoré sa z posledných síl snaží ešte udržať, no nemá žiadnu šancu, lebo Zlatý vek sa už začal!!!!!!!!!!!! (Aj keď to tak zatiaľ nevypadá…)

    • Profilový obrázekMarcela Krejcova říká:

      Krasny vecer preji ,musim Vam sdelit svou zkusenost s ockovanym clovekem.Jedna se o meho pritele ja sama Covid prodelala a mSlim,ze zadne nasleky nemam ,muj pritel Covid neprodelal zato se nechal ockovat a ejhle z naprosto vyrovnaneho muze,ktery miloval sport,pratele ,zivot a pivecko se stal unaveny ,zdrchany muz ,ktery zttatil cit a vubec jakoukoliv chut do zivota.Kazdy jsme individualita byt by to mnel mit jeden z 1000 i to je moc .Bohuzel musim si priznat,ze muj pritel je uplne jiny clovek.A nejvic je mi lito jeho sameho.Budu doufat,ze se to zmeni.

  23. Profilový obrázekJitka říká:

    V rozmezí několika dnů jsem dvakrát telefonovala s osobou, která je po první dávce vakcíny. Dostala ji zhruba před měsícem. Tato osoba v minulosti klidná a chápající v sobě měla spoustu vzteku a agrese a nebyla přístupna klidnému rozhovoru. Bylo mi poté zle, připadala jsem si úplně vyždímaná. Nyní doplňuji energii.

  24. Profilový obrázekMary říká:

    Zrovna dnes jsem se na toto téma bavila s mamkou. Máme jednu společnou známou, co se nechala očkovat. Já už si nějakou dobu všímám, že se s tou paní něco děje. Strašně upadá, nemá na nic chuť, nemá o nic zájem, nic ji nebaví, upadá do deprese. Ale před pár dny jsem ji navštívila a hned, jak mi otevřela dveře, doslova jsem dostala energetickou facku. Úplně mě opustila radost a celkově dobrá nálada. Celou dobu jsem byla jako přidušená. Když jsem odešla, brzy jsem zase ožila. Vůbec by mě nenapadlo to spojovat, dokud se mě mamka nezeptala, jak se ta naše společná známá po včeličce má. A v tu chvíli mi to došlo. Měla jsem prostě pocit, že ta naše známá je mrtvá. Nedokážu to říct jinak. Ona sice žije, chodí, mluví…. ale uvnitř je prostě mrtvá. Když řeknu, že je bez nálady nebo bez energie, nevyjadřuje to to, co z ní teď cítím. Jsem z toho strašně nešťastná, zejména proto, že můj přítel se pravděpodobně bude muset nechat očkovat :(

    • Díky tomu, že si všímáme změn, které se s druhými dějí po očkování a které si oni sami asi nejsou schopni uvědomit,pomáháme sobě i druhým vidět to, co mělo být skryto. Moc děkuji za tento komentář.
      Ramana

    • Profilový obrázekAnonym říká:

      Existuje pro přítele kouzelná větička, je to zaříkávadlo z naší Ústavy a pokud bude chtít, může ji použít a nikdo mu nesmí vakcínu aplikovat, byl by to trestný čin. Ta věta zní : “Má víra a mé přesvědčení mi nedovoluje nechat si aplikovat vakcínu. “

  25. Profilový obrázekJosefJosef říká:

    HOAX NEBO PRAVDA ? TESTOVÁNÍ LIDÍ NA ULICI, JESTLI JIM MAGNET DRŽÍ NA PAŽI PO OČKOVÁNÍ
    22.5.2021

    https://otevrisvoumysl.cz/hoax-nebo-pravda-testovani-lidi-na-ulici-jestli-jim-magnet-drzi-na-pazi-po-ockovani/

    https://rumble.com/vhfurd-hoax-nebo-pravda-testovn-lid-na-ulici-jestli-jim-magnet-dr-na-pai-po-okovn.html

    https://mapy.cz/turisticka?x=-122.0534720&y=37.2901989&z=10&l=0&source=osm&id=13512552

    Opravdu, mnoha lidem San Francisca v místě vpichu Covid vakcíny od Pfizeru a Moderny drží magnety, jak zjistilo médium HighWire z Los Gatos u San Francisca.

    Po sítích se šíří tato a mnoho dalších videí a lidé se dozvídají krutou pravdu, že byli tajně OČIPOVÁNI.

    Co se začalo v roce 2020 díti, kdy skončila přechodná etapa na planetě Zemi:
    Toto je POSLEDNÍ SOUD, čili TŘÍDĚNÍ DUŠÍ, oddělování čistého zrna od zlého plevele, což už nebude tolerováno, aby dál zde žili pospolu a jak v podobenství Ježíš praví: Plevel nemůže být vytrhán coby výhonek mladý a ještě nezralý, protože by to vytrhalo i zrno.. musí se počkat, až bude zrno dostatečně silné a dospělé, aby vytrhání plevele jej nepoškodilo.. pak bude plevel sesbírán a naházen na hromadu a spálen a dobré zrno bude Otcem svezeno do jeho stodol … proto je nejen ten Covid vlastně metlou na hmoťáky a na zlouny, které nejen to odstraní.. vytrhává je to odtud i s kořeny a přesunuje je to temných dimenzí pekel či pravěkých jiných planet posléze pro opakování cyklu reinkarnací z důvodu změny prostředí a podmínek, což změní nakonec duši každou kupodivu… Ti, kteri to tam davaji, nejsou lide, ale zrudy, od kterych nic dobreho ci uzitecneho nelze cekat, pouze zla a nestesti !

    Obr. 5000 – třídění duší na http://www.andele-nebe.cz (http://www.vesmirni-lide.cz/obr_bar5000/obr5000.jpg )
    http://www.co-jist.cz
    http://www.jak-prezit.cz
    http://www.neocipuj-se.cz
    http://www.nejsme-otroci.cz
    http://www.playlist-music.org
    http://www.evakuace-lidstva.cz
    http://andelske-leceni.cz/?page_id=9499
    http://andelske-leceni.cz/?page_id=9939

    • Profilový obrázekjirik říká:

      důvod proč drží magnety po očkování na kůži –
      https://otevrisvoumysl.cz/umele-vytvorene-proteinove-krystaly-delaji-bunky-magneticke-vedecky-clanek/
      Nová oblast magnetogenetiky se snaží ke studiu a manipulaci s buňkami používat geneticky kódované proteiny, které jsou citlivé na magnetická pole. Mnoho předchozích přístupů představovalo přírodní protein pro ukládání železa zvaný feritin, který se může sám sestavit do „klece“, která pojme až 4500 atomů železa. Ale i při této velké kapacitě skladování železa vytvářejí feritinové klece v buňkách magnetické síly, které jsou milionkrát příliš malé pro praktické aplikace. Výrazně zvýšit množství železa, které lze do proteinové sestavy uložit, Bianxiao Cui a jeho kolegové chtěli kombinovat železo-vázající schopnost feritinu se samo-montážními vlastnostmi dalšího proteinu, zvaného Inkabox-PAK4cat, které mohou tvořit velké krystaly vřetenovitého tvaru uvnitř buněk. Vědce napadlo, jestli by se duté interiéry těchto krystalů daly vyplnit proteiny feritinu a tak ukládat větší množství železa, které by generovalo značné magnetické síly.

      Aby vyrobili nové krystaly, vědci fúzí spojili geny kódující feritin a Inkabox-PAK4cat, a vyrobili novou bílkovinu v lidských buňkách v petriho misce. Výsledné krystaly, které se po 3 dnech rozrostly na délku asi 45 mikronů (zhruba polovinu průměru lidského vlasu), neovlivnily přežití buněk. Vědci pak otevřeli buňky, izolovali krystaly a přidali železo, což jim umožnilo přitahovat krystaly vnějšími magnety. Každý krystal obsahuje asi pět miliard atomů železa a generované magnetické síly byly devět řádů silnější než v jedné feritinové kleci. Zavedením krystalů, které byly předem naloženy železem do živých buněk, mohli vědci pohybovat buňkami magnetem. Nebyli však schopni magnetizovat buňky přidáním železa do krystalů, které již rostou v buňkách, pravděpodobně proto, že hladiny železa v buňkách byly příliš nízké. To je oblast, která vyžaduje další výzkum, říkají vědci.

  26. Profilový obrázekZuzana Lumina říká:

    Ahoj carokrasna dusicka, suzniem s tvojimi zisteniami.

    Uz niekolkych ludi som musela po ockovani davat doporiadku. Boli tam zavazne problemy (okrem fyzickych negativnych prejavov) a podarilo sa mi dat ich do harmonie, napojenia, cistoty a stavu zdravia.

    Taktiez ma kontaktuju ludia, ktori maju termin na ockovanie (zvycajne kvoli pragmatickym dovodom ako je praca a cestovanie) a dokazem ich prenastavit takym sposobom, aby po zasahu ockovacimi latkami a vsetkym, co vakcina obsahuje, nedoslo k destrukcii a roznym poskodeniam na akejkolvek urovni.

    Dakujem najvyssej voli, ze je mi umoznene takto ludom pomahat, ci klientom, sebe aj mojim najblizsim.

    S laskou a uctou, ak ktokolvek potrebuje moju pomoc, treba sa mi ozvat.

    Zuzana Lumina

    • Milá Zuzana,
      moc děkuji za váš příspěvek. Také věřím, že s tím lze něco udělat. Mohla byste se s námi podělit o to, co jste zjistila a co a jak přenastavujete? Každá zkušenost je teď velmi cenná.

      Ramana

      • Profilový obrázekZuzana Lumina říká:

        Mila Ramana, rada sa s vami o tom porozpravam a pokusim sa to vysvetlit. Je mi tazko opisat ako konkretne pri terapii postupujem, pretoze kazdy “pripad” je specificky a pri mojej praci vyuzivam rozne techniky…najma ide o zo najdolezitejsie, aby bol clovek znovu bezpecne napojeny na Zdroj = svoju Bozsku podstatu, silu a moc.

        Kludne sa vieme dohodnut na telefonickom rozhovore +421905246485

        Zuzana Lumina

        • Milá Zuzana,
          děkuji za vaši nabídku. Rozumím, že terapie je velmi individuální a musí se vycházet z konkrétní situace. Důležitá je ale jedna věc – že jedinou možností, jak se uzdravit, je se znovu napojit na Zdroj/Boha – a na to bychom se měli zaměřit.

          Pokud byste časem měla něco, co bychom zde mohli sdílet s ostatními, budu ráda.

          Přeji vám krásné dny,
          Ramana

          PS. Mohu nechat ve zveřejněném komentáři váš telefon, kdyby vás chtěl někdo kontaktovat?

          • Profilový obrázek