• REGRESNÍ A PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TERAPIE

Jak se co nejlépe připravit na nadcházející události?

V předchozím článku Proč se tak bojíme toho, co jsme si tak dlouho přáli? jsem psala o tom, jak je v tuto dobu důležité pročistit oblast srdce. Když se totiž podíváme, s jakými obtížemi se můžeme setkat, vidíme, že nejvíce mohou být postiženy plíce a srdce.

Jde o samé centrum našeho těla. Je to oblast, kde se hromadí emoce lásky a nenávisti. Nastal čas, kdy budeme nuceni tyto pocity v sobě konečně zpracovat. Abychom dokázali tuto oblast udržet čistou a vyhnuli se tak případným komplikacím, budeme se ji muset naučit udržovat v dobrém stavu.

Díky tomu můžeme zvýšit svou šanci projít touto změnou bez větších komplikací.

Jak to ale udělat?

Jako první bychom měli pochopit, na jakém principu funguje energetický systém našeho těla.

Pojďme si tedy nejdříve krátce shrnout to, co víme o tom nejzákladnějším, co jsme schopni svou vůlí ovlivnit – o čakrách.

S čakrami pracuji vždy, když je nějaká porucha na fyzickém těle. Je zajímavé, jak snadno se mohou čakry zanést či dokonce zcela ucpat tak, že skrze ně neproudí žádná energie. A to se pak projeví na fyzickém těle jako porucha určité jeho části.

Příčinu bývá velmi těžké odhalit, protože může jít téměř o cokoli – nezpracovanou emoci, silný prožitek, strach o život, energetický útok. A to vše jsme mohli prožít nejen v tomto, ale i v jakémkoli  jiném životě.   

Pokud se nám podaří spojit se se svou duší, můžeme tuto příčinu nalézt a vyrovnat se s ní tak, že její nezpracovaná energie, která byla dosud součástí naší bytosti, zmizí.

K tomu je ale většinou potřeba pomoci druhého člověka, protože dle mých zkušeností je velmi obtížné být sám sobě terapeutem a zároveň se i léčit.

Existuje ale způsob, jak čakrový systém alespoň dočasně pročistit, aby byl schopen podporovat naše fyzické tělo. A pokud tento postup pravidelně opakujeme, může se nám podařit udržet se v dobrém stavu a přečkat tak do doby, než budeme moci nadobro odstranit skutečné příčiny.

Jak tedy čakry pročistit?

Naše tělo je tvořeno hmotou z tohoto fyzického světa, která je oživována naší duší. A právě energetický systém propojuje hmotu a duši a vytváří tak živé tělo, které má své vlastní vědomí.

Naše tělo je tedy tvořeno energií místa, kde žijeme a energií duše, která naše tělo oživuje.

Energie hmoty vstupuje do těla ve spodní části páteře – 1. čakrou. Stoupá vzhůru a setkává se s energií naší duše. Ta do těla vstupuje v oblasti vrcholku hlavy a proudí podél páteře směrem dolů.

V těle je několik míst, která umožňují oběma těmto energiím se v určitém přesně daném poměru smísit a zásobit tak danou oblast energií o určité vibraci.

Když se tedy spojí energie hmoty, proudící do těla ze spodní části páteře, s energií duše (či Boha), která proudí od vrcholu hlavy směrem dolů, například v oblasti spodní části břicha, vznikne energie o určité vlnové délce, kterou můžeme vnímat jako oranžovou barvu. Je tvořena z velké části energií hmoty, kterou můžeme vnímat jako červenou a z menší části energií duše, která má barvu jasné, oslňující záře.

Ještě o trochu výše se nachází další místo, kde se obě tyto energie také setkávají. Zde je již trochu méně červené energie hmoty a o něco více jasné energie duše – vzniká nová energie žluté barvy.

A ještě výše, v oblasti srdce, se tyto energie mísí ve stejném poměru. Výsledkem je energie, která má zelenou a občas až růžovou barvu. Je to energie čisté, bezpodmínečné lásky.

Energie v oblasti srdce má jednu důležitou vlastnost – protože v sobě obsahuje vyrovnaný poměr hmoty a Boha, má schopnost uzdravovat části našeho těla, které jsou nějakým způsobem narušené, či v nich chybí správná energie.

Nevím, jak přesně se to děje, ale když do místa, které je energeticky nevyrovnané, pošleme tuto energii čisté lásky, místo se začne uzdravovat.

Tak to by byla teorie.

Jak se ale léčit v praxi?

Každý si jistě najde svůj způsob, který mu bude vyhovovat. Nebojte se zkoušet různé možnosti. Pokud budete mít aktivní srdeční čakru, tělo si samo řekne, co přesně potřebuje.

Mně se za léta zkoušení a pozorování osvědčil následující postup:

Vše, co budu popisovat, můžete vidět, nebo si to jen představovat. Nijak své pocity či vjemy nehodnoťte a důvěřujte si. Uvědomte si, že tento svět je tvořen našimi myšlenkami a emocemi – tak proč bychom svými představami nemohli uzdravit vlastní tělo?

Nejprve je třeba energii kolem našeho těla vyčistit od všeho, co nějak brzdí či narušuje jeho funkci.

Za život si toho nashromáždíme opravdu mnoho – naše i cizí obavy, omezující přesvědčení, nezpracované emoce. Ovlivňovat nás také mohou různá propojení s druhými lidmi (o tom, jak odstranit tato propojení se můžete více dozvědět v knize Energetické útoky)

Já si představím, že je nad mým tělem široká deska, kterou pomalu posouvám směrem dolů až k zemi. Tato deska s sebou strhává vše, co do mého energetického systému nepatří. Když se dostane až k zemi, požádám o odstranění a pročištění všeho, co na sebe nabalila. Tento postup několikrát opakuji, dokud si nejsem jistá, že bylo vše, co mě nějak poškozuje, odstraněno.

Pokud se po takovémto pročištění podíváte na své tělo, můžete vidět prázdná místa, která jsou poškozena, nebo v nich chybí energie, která by měla toto místo vyživovat. A pokud je přímo nevidíte, stačí se jen nechat vést svým pocitem. Můžete cítit, že určitá místa jsou chladnější či teplejší, někde můžete cítit brnění či cokoli jiného, co vás upozorňuje, že je třeba v nich nastolit rovnováhu.

A jak tedy svůj energetický systém vyladit?

Já začínám tak, že požádám Zemi o její energii. Zaměřím svou pozornost na místo ve spodní části páteře, kde se nachází 1. čakra a začnu skrze ni nasávat energii Země do svého těla. Je to jasně červená barva hmoty. Nechte tuto energii stoupat nahoru po páteři. Až vystoupá až nahoru nad temeno vaší hlavy, můžete přistoupit k dalšímu kroku.

Zaměřte se na temeno vaší hlavy, kde se nachází 7. čakra. Požádejte Boha, vesmír či to, v co věříte, o energii a nechte ji proudit skrze temeno hlavy po páteři dolů, až pod vaši 1. čakru.

V tuto chvíli máte tedy ve svém těle dva proudy energie, které proudí opačnými směry.

A nyní zbývá poslední krok – aktivovat čakry

Začněte v místě spodní části břicha – ve 2. čakře. Představte si, že se zde oba energetické proudy slévají dohromady a vytváří nový druh energie o určité vibraci. A protože je zde převažující část energie Země a malá část energie Boha, výsledkem je hutná energie oranžové barvy. Vlastností této energie je tvoření hmoty.

Představte si, že tato nová energie vyvěrá z místa setkání obou původních energií a zaplavuje oblast spodní části břicha. Pokud jí zde bude dostatek, budou všechny orgány, které se zde nachází, fungovat správně.

A takto můžeme postupovat stále výše po těle a propojovat ony dva energetické kanály na dalších místech.

Čím blíže k zemi se čakra nachází, tím větší má poměr hmoty oproti duchu. A jak umístění stoupá vzhůru, mění se i poměr hmoty k duchu.

A tak z čaker v oblasti hlavy vyvěrá energie, kde převládá duch nad hmotou. A v každé oblasti těla jsou umístěné orgány, které potřebují ke své správné funkci specifický druh energie.  

Zaměřme se nyní na oblast srdce, která je v tomto období klíčová.

Nachází se uprostřed těla. To znamená, že se zde slévají a mísí energie hmoty a ducha ve stejném poměru.

V okamžiku, kdy je naše srdeční čakra plně funkční a zásobuje centrum našeho těla svou energií, můžeme si povšimnout jedné věci – cítíme v oblasti srdce příjemné teplo a prožíváme silný pocit bezpodmínečné lásky.

A to je stav, do kterého bychom měli dojít, aby přeměna našeho těla, která nyní probíhá, či nás zasáhne v nejbližší době, proběhla hladce.

Snažte se cítit teplo a lásku ve svém srdci. To je známka toho, že vše v této oblasti je pročištěno a funguje, jak má.

A pokud je naše srdeční čakra silná a čistá, můžeme její energii využít i k léčení dalších části svého těla. Stačí si jen představit, jak její léčivá energie proudí od srdce pažemi až do dlaní a přiložit je na místo, které potřebuje naši pomoc…

Věřím, že pokud si uchováme lásku ve svém srdci, projdeme tímto obdobím hladce. Navíc pozvedneme své vědomí a začneme vnímat život z trochu jiného úhlu. Staneme se moudřejšími a vnímavějšími k potřebám svého těla i druhých bytostí.

A to je to nejdůležitější, k čemu můžeme během tohoto života dospět.

S láskou,

Ramana

vote
Article Rating

.

.

Další článek na toto téma:  Může být sebevražda odpovědí na touhu po setkání s vlastní duší?
Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.
Zaslat upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments