JAK SE OCHRÁNIT? Pročištění a nastavení našeho energetického systému

Je spousta cest, kterými můžeme jít, abychom dokázali projít tímto přelomovým obdobím bez úhony. Mnozí z nás si uvědomují, že je nyní nesmírně důležité se chránit před tím, co na nás působí a snaží se z nás udělat ustrašené bytosti bez svobodné vůle.

Mám pocit, že jednou z nejdůležitějších oblastí, na kterou bychom se měli teď zaměřit, je náš energetický systém. Právě jeho nastavení nám může zajistit ochranu před okolními vlivy, nebo nás naopak může uvést do stavu odevzdání se těm, kteří se nás snaží přinutit k něčemu, co není v souladu s naší cestou.

Jak tedy se svým energetickým systémem pracovat a udržovat ho v optimálním stavu?

Jako první bychom měli pochopit, na jakém principu energetický systém našeho těla funguje.

Pojďme si tedy nejdříve krátce shrnout to, co víme o tom nejzákladnějším, co jsme schopni ovlivnit a upravit – o čakrách.

Čakry jsou vlastně energetické víry, skrze které buď přijímáme specifické druhy energií, nebo tyto energie sami vytváříme a rozšiřujeme je do svého okolí. S čakrami většinou pracuji vždy na začátku terapie, neboť dokud není náš energetický systém funkční, je velmi obtížné pracovat na hlubších strukturách naší bytosti.

Je zajímavé, jak snadno se mohou čakry zanést či dokonce zcela ucpat tak, že skrze ně neproudí žádná energie. To se pak může projevit fyzickém těle jako porucha určité jeho části, na našem vnímání reality, představách o sobě či druhých, či na stavu naší mysli.

Příčinu takového zablokování bývá velmi těžké odhalit, protože může jít téměř o cokoli – nezpracovanou emoci, silný prožitek, strach o život, energetický útok. A to vše jsme mohli prožít nejen v tomto, ale i v jakémkoli  jiném životě.   

Pokud chceme tuto energii ze svého pole odstranit, je třeba nalézt její příčinu a vyrovnat se s ní tak, že její nezpracovaná energie, která byla dosud součástí naší bytosti, zmizí.

K tomu je ale většinou potřeba pomoci druhého člověka, protože dle mých zkušeností je velmi obtížné být sám sobě terapeutem a zároveň na sobě pracovat.

Existuje ale způsob, jak čakrový systém alespoň dočasně pročistit, aby byl schopen podporovat naše fyzické tělo. A pokud tento postup pravidelně opakujeme, může se nám podařit udržet se v dobrém stavu a přečkat tak do doby, než budeme moci nadobro odstranit skutečné příčiny.

Jak tedy čakry pročistit?

Naše tělo je tvořeno hmotou z tohoto fyzického světa, která je oživována naší duší. A právě energetický systém propojuje hmotu a duši a vytváří tak živé tělo, které má své vlastní vědomí.

Optimální nastavení našeho těla lze tedy dosáhnout propojením energie hmoty, pocházející ze Země a duchovní energií, která nás propojuje s Bohem.

Energie hmoty vstupuje do těla ve spodní části páteře – 1. čakrou. Stoupá vzhůru a setkává se s duchovní energií. Ta do těla vstupuje v oblasti vrcholku hlavy a proudí podél páteře směrem dolů.

V těle jsou místa, kde se tyto dva druhy energií v určitém přesně daném poměru smísí a díky tomu zde vznikne energie specifické vibrace, vhodná pro danou oblast našeho těla.

Když se tedy spojí energie hmoty, proudící do těla ze spodní části páteře, s duchovní energií, která proudí od vrcholku hlavy směrem dolů, například v oblasti spodní části břicha, vznikne energie o určité vlnové délce, kterou můžeme vnímat jako oranžovou barvu. Je tvořena z velké části energií hmoty, kterou můžeme vnímat jako červenou a z menší části duchovní energií, která má barvu jasné, oslňující záře.

Ještě o trochu výše se nachází další místo, kde se obě tyto energie také setkávají. Zde je již trochu méně červené energie hmoty a o něco více jasné duchovní energie – vzniká nová energie o vibraci, kterou můžeme vnímat jako žlutou barvu.

A ještě výše, v oblasti srdce, se tyto energie mísí ve stejném poměru. Výsledkem je energie, která má zelenou a občas až růžovou barvu. Je to energie čisté, bezpodmínečné lásky.

Energie v oblasti srdce má jednu důležitou vlastnost – protože v sobě obsahuje vyrovnaný poměr hmoty a Boha, má schopnost uzdravovat části našeho těla, které jsou nějakým způsobem narušené, či v nich chybí správná energie. A pokud tuto energii rozprostřeme v určité vzdálenosti kolem svého těla, vytvoříme si účinnou ochranu před vnějšími vlivy – staneme se neovlivnitelní a nedotknutelní. Budeme moci být konečně sami sebou.

Tak to by byla teorie.

Jak ale svůj energetický systém pročistit a nastavit v praxi?

Každý si jistě najde svůj způsob, který mu bude vyhovovat. Nebojte se zkoušet různé možnosti. Pokud budete mít aktivní srdeční čakru, tělo si samo řekne, co přesně potřebuje.

Během práce s mými klienty se mi osvědčil následující postup:

Vše, co budu popisovat, můžete vidět, nebo si to jen představovat. Nijak své pocity či vjemy nehodnoťte a důvěřujte si. Uvědomte si, že tento svět je tvořen našimi myšlenkami a emocemi – tak proč bychom svými představami nemohli uzdravit vlastní tělo a mysl?

Nejprve je třeba pročistit vše, co blokuje a znemožňuje správné nastavení našeho energetického systému.

Za mnoho existencí si toho nashromáždíme opravdu mnoho – naše i cizí obavy, omezující přesvědčení, nezpracované emoce, nejrůznější sliby, prokletí, či vzpomínky na traumatické události. Ovlivňovat nás také mohou různá propojení s jinými bytostmi či lidmi (o tom, jak odstranit tato propojení se můžete více dozvědět v knize Energetické útoky)

Níže se můžete podívat, jak může vypadat náš energetický systém předtím, než ho pročistíme a optimálně nastavíme:

Je třeba tedy pročistit a uzdravit vše, co brání energii dostat se na určitá místa a vyživovat je.

K tomu, abychom dokázali s těmito bloky pracovat, se musíme vyladit na jejich energii a poznat, co v sobě nesou a jak nás ovlivňují. Jejich síla tím postupně slábne a my jsme schopni s nimi pracovat a odstranit je ze svého života.

A pak, když se zbavíme všeho, co nás blokovalo a omezovalo, je možné nastavit svůj energetický systém.

A jak tedy svůj energetický systém vyladit?

Já začínám tak, že požádám Zemi o její energii. Zaměřím svou pozornost na místo ve spodní části páteře, kde se nachází 1. čakra a začnu skrze ni nabírat energii Země do svého těla. Je to jasně červená barva hmoty. Nechte tuto energii stoupat nahoru po páteři. Až vystoupá až nahoru nad temeno vaší hlavy, můžete přistoupit k dalšímu kroku.

Zaměřte se na temeno vaší hlavy, kde se nachází 7. čakra. Požádejte Boha, Zdroj, vesmír či to, v co věříte, o energii a nechte ji proudit skrze temeno hlavy po páteři dolů, až pod vaši 1. čakru.

V tuto chvíli máte tedy ve svém těle dva proudy energie, které proudí opačnými směry.

A nyní zbývá poslední krok – aktivovat čakry

Začněte v místě spodní části břicha – ve 2. čakře. Představte si, že se zde oba energetické proudy slévají dohromady a vytváří nový druh energie o určité vibraci. A protože je zde převažující část energie Země a malá část energie Boha, výsledkem je hutná energie oranžové barvy. Vlastností této energie je tvoření hmoty.

Představte si, že tato nová energie vyvěrá z místa setkání obou původních energií a zaplavuje oblast spodní části břicha. Pokud jí zde bude dostatek, budou všechny orgány, které se zde nachází, fungovat správně a vy budete schopni zhmotňovat své myšlenky.

A takto můžeme postupovat stále výše po těle a propojovat ony dva energetické kanály na dalších místech.

Čím blíže k zemi se čakra nachází, tím větší má poměr hmoty oproti duchu. A jak umístění stoupá vzhůru, mění se i poměr hmoty k duchu.

A tak z čaker v oblasti hlavy vyvěrá energie, kde převládá duch nad hmotou. Tyto čakry nám umožňují chápat jiné světy a komunikovat s bytostmi, které je obývají.

Zaměřme se nyní na oblast srdce, která je v tomto období klíčová.

Nachází se uprostřed těla. To znamená, že se zde slévají a mísí energie hmoty a ducha ve stejném poměru.

V okamžiku, kdy je naše srdeční čakra plně funkční a zásobuje centrum našeho těla svou energií, můžeme si povšimnout jedné věci – cítíme v oblasti srdce příjemné teplo a prožíváme silný pocit bezpodmínečné lásky.

A to je stav, do kterého bychom měli dojít, aby přeměna našeho těla, která nyní probíhá, či nás zasáhne v nejbližší době, proběhla hladce.

Pokud se nám podaří dosáhnout tohoto stavu, je důležité mít na zřeteli, že abychom si takovéto nastavení udrželi, musíme na sobě neustále pracovat. Stále totiž budeme ovlivňováni svým okolím, svými zažitými reakcemi na určité situace, nebo snahou druhých nás ovládat a řídit.

Také z hloubi našeho nitra budou postupně vyvěrat na povrch naše nezpracované emoce či traumata ze současnosti či dávné minulosti, které mohou znovu zablokovat určitá místa našeho energetického systému.

Je proto třeba postupně zpracovat, pochopit a pročistit vše, co se vyplavuje na povrch. Tím uzdravíme svou minulost, která ovlivňuje naši přítomnost.

Někdy postačí si uvědomit, že to, co bylo dlouhou dobu naší součástí a ovlivňovalo náš život, už nepotřebujeme. Jindy je třeba najít prvotní příčinu, která bývá často velmi dobře skryta a my sami se bráníme ji odhalit. V tomto případě je dobré požádat o pomoc někoho, kdo vám pomůže proniknout hluboko do vašeho nitra a poznat a pochopit to, co se snaží zůstat skryto.

Věřím, že pokud si uchováme lásku ve svém srdci, projdeme tímto obdobím hladce. Navíc pozvedneme své vědomí a začneme vnímat život z jiného úhlu. Staneme se moudřejšími a vnímavějšími ke své cestě i potřebám druhých bytostí.

A to je to nejdůležitější, k čemu můžeme během tohoto života dospět.

S láskou,

Ramana

Přečteno 10 367 x

.

.

Další článek na toto téma:  VHLED: Co se to vlastně děje?
Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.
Zaslat upozornění
Upozornit na
guest
12 Komentáře
nejnovější
nejstarší
Inline Feedbacks
View all comments
jirik

Konzistence krve po očkování Tato metoda baňkování, kterou zde ukazuje ruský kolega, funguje pouze do 30 minut po očkování, v žádném jiném případě už baňkování nestačí … Ale je úžasné, jak rychle se krev díky očkování shlukuje … ale také jasné, pokud člověk rozumí biochemickým mechanismům fungování oxidu grafenu + špičkového proteinu za ním. Znovu: není to virus, je to biologická zbraň, jejíž výbušný nukleotid, geneticky manipulovaný pomocí genových nůžek (CRISPR), je transportován přes špičatý protein. Pro lepší transport se používají nanolipidy, které procházejí hematoencefalickou bariérou přes receptor neurolipinu-1… Dobře se podívejte na konzistenci té krve ke konci videa. https://nsdn.cz/img/1/videa/cv19/coagulacion.mp4?_=1 zdroj… Číst vice »

NoName312

Děkuji za nový článek, informace v něm a použité vysvětlení. Počet čaker, jejich barva a význam se může lišit podle toho, který zdroj informací člověk použije = a také jak blízko tento zdroj je k jejich původní originalní vědomosti, protože například dnes oficiální círve či systémy víry se mohou dosti lišit od toho, co bylo na jejich začátku. Osobně se mně nejlépe jeví individuální přístup a to tak, že každý člověk se může pozorovat, v čase, v technikách a v jejich praktických změnách na sobě samém, či naslouchat svému vnitřnímu hlasu, co mu radí. Osobně jsem prošel = v systému čaker = energetických míst v těle a mimo něj, několika stupni, od klasické… Číst vice »

Bara

Zdravím. Já jsem se loni přihlásila na jeden kurz, kde mimo jiné jsme harmonizovali cakry pomocí zpěvu určitých hlásek v určitě tónině nebo pak druhá varianta je poslech hudby o určitě frekvenci. Pan vyrobil i na to CD s hudbou. Mě osobně sedí tohle protože miluju hudbu takže asi pravděpodobně mě to intuitivně hodilo sem, nicmene zkusím i tuhle techniku, diky za článek. 😉

Last edited 2 let před by Bara
jirka

Tenhle energetický systém už přestává platit. Od začátku tohoto roku na Zemi proudí energie, které náš energetický systém mění. Kdo touhle přeměnou projde, tak bude energie přijímat už jen přes srdce. Tím se stane náš energetický systém mnohem odolnější proti narušení vnějšími vlivy. Platí to jen pro ty, kdo se nenechají očkovat. Lidé, kteří nepracují s energiemi, tak to ani nepocítí. Celá tahle změna trvá asi 2-3 měsíce. Jirka

jirka

Ano, souhlasím. To je hlavní důvod protlačování očkování. Zastavit tuhle změnu. Doufám, že ten tlak vydrží co nejvíce lidí.

Jiří.zPolňáku.cz

Zdravím vás, nemáte k tomuto prosím vedenou meditaci? :)

„Já začínám tak, že požádám Zemi o její energii. Zaměřím svou pozornost na místo ve spodní části páteře, kde se nachází 1. čakra a začnu skrze ni nabírat energii Země do svého těla….“

Jára

Také bych něco přispěl na téma otevírání čaker: 1.čakra: http://78.108.103.11/WilliamMistele/articles.cz/2014/2014_11_08.html 2.čakra: http://78.108.103.11/WilliamMistele/articles.cz/2014/2014_12_16.html 3.čakra: http://78.108.103.11/WilliamMistele/articles.cz/2014/2014_11_19.html A pro Vás a doufám, že tu jsou i další podobní, bych doporučil pracovat s konceptem 12 čaker. Na zemi jsou dva druhy lidí, „praví“ a „nepraví“ lidé. Ti nepraví lidé mají o něco pokročilejší psychiku a pokud sama píšete, že vidíte něco, co ostatní nevidí, tak se k nim pravděpodobně řadíte i vy. Pravým lidem v této epoše stačí 7 čaker vyčištěných. Mohu koncept 12 čaker popsat podrobně – zmiňovala se o tom Barbara Marciniak, zatím ve zkratce: 8 čakra leží těsně nad hmotný tělem, 9 čakra je na úrovni měsíce a je zodpovědná za Vaši incividualitu… Číst vice »

Jara

Doporučuji na přečtení knihu Barbara Marciniak: Cesta posílení, tam se píše o 12 čakrách. Máte pravdu v tom, že těch energetických vírů je opravdu velmi mnoho. I v těle je spousta dalších čaker mimo hlavní energetický kanál. Na druhou stranu 7 tělesných a 5 vesmírných čaker je dobrá výchozí pozice, pokud si chcete udržet energetickou rovnováhu i v naprostém chaosu tohoto světa. Ten dnešní chaos může zasahovat i do energie 7. čakry. Na energii sluneční soustavy (10.čakra), galaxie nebo vesmíru prostě lidští psychopati nedosáhnou. A kdyby se o to přeci jen pokusili, tak zakusí rozpad celé bytosti včetne duše a ducha. Barbara M. doporučovala cvičení, ve kterém si člověk představí 7 čaker… Číst vice »